Advanced search
Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts. The main parts are the "Search for" (including) and the "Remove from search" (excluding) part. (The excluding part might not be visible until you hit "NOT" for the first time.)
You can add new groups to both the including and the excluding part by using the buttons "OR" or "NOT" respectively, and you can add more search options to all groups through the drop down menu on the last row (in each group).

For a result to be included in the search result, is it required to fit all added including parameters (in at least one group) and not fit all parameters in one of the excluding groups.
This system with the two main parts and their groups makes it possible to combine two (or more) distinct searches into one search result, while being flexible in removing results from the final list.
  • Free text AX
Limit the search further
Here you can limit your search further, your result list will only contain those who match all of the criteria that you fill out in this part (combined with the advanced search from above)
Limit the search further
  • Full text
   Only documents with full text in DiVA
  • And
   Publishing year
   FromTo
  • And
   Organisation(id)
   • -
   • Swedish Rail Administration (Closed down 2010-03-31)
   • Swedish Road Administration (Closed down 2010-03-31)
   • Swedish Transport Administration
   • Trafiksäkerhetsverket (Closed down 1993-12-31)
   Include former name in search
  • And
   Series
   • -
   • Godset (Closed down 2017-12-31)
   • Sjövägen
   • Skyltfonden
   • Trafikverkets broschyrer
   • Trafikverkets forskningsportföljer
   • Trafikverkets publikationer
   • Vägverkets broschyrer (Closed down 2010-03-31)
   • Vägverkets publikationer (Closed down 2010-03-31)
  • And
   Research subject
   • -
   • Äldre inriktningsunderlag
   • Äldre portföljer
   • Äldre VGU
   • Alkohol och droger
   • Arbete på vägar
   • Arbete vid järnvägar
   • Årsrapporter
   • Artrika väg- och järnvägsmiljöer
   • Åtgärdsvalsstudier
   • Banverkets årsrapporter
   • Barnkonsekvensanalys
   • Barn och närsamhälle
   • Barn och ungdomar
   • BIM
   • Biologisk mångfald
   • Broar och tunnlar
   • Buller och vibrationer
   • Bygga
   • Bygga och underhålla
   • Cykling och gång
   • Den goda staden
   • Djur vid vägar och järnvägar
   • Energi och klimat
   • En ny generation järnväg
   • Enskilda vägar
   • Europeiskt/Svenskt samarbete inom järnväg
   • Extern information
   • Färjerederiet
   • FOI-portföljer
   • Folkhälsa
   • Forskning och innovation
   • Fysisk planläggningsprocess
   • Geoteknik
   • Godstransporter
   • Hållbara resor och transporter
   • Hälsa
   • Hastighetsgränser på väg
   • Historia och museum
   • Infrastructure in 3-D
   • Inriktningsunderlag för 2018-2029
   • Inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037
   • Inriktningsunderlag för 2026−2037
   • Järnvägar och järnvägstransporter
   • Järnvägar och vägar
   • Järnvägsprojekt
   • Kapacitetsutredning för transportsystemet
   • Kartor trafikledningsområden
   • Kemikaliehantering
   • Klimatåtgärder
   • Kollektivtrafik
   • Körkort
   • Kulturmiljöer
   • Kunskapsunderlag natur och kultur
   • Landskap i långsiktig planering
   • Långsiktiga nationella planer
   • Länskartor 2022 (Closed down 2023-05-12)
   • Länskartor 2023
   • Länskartor 2024
   • Luft
   • Luftfartsområdet
   • Metodbeskrivningar
   • Miljökonsekvensbeskrivningar
   • Miljö och hälsa
   • Möjliggöra
   • Motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar
   • Nationell planering
   • Nationell transportplan 2010-2021
   • Nationell transportplan 2014-2025
   • Nationell transportplan 2018-2029
   • Nationell transportplan 2022-2033
   • Nya vägar och järnvägar
   • Ny i Sverige
   • Olyckor
   • Om Trafikverket
   • Planera
   • Planera och utreda
   • Planering och projektering
   • Planering och projektering av väg
   • Planerings- och analysmetoder
   • Projekt
   • Rapporter
   • Regelverk VGU 2020
   • Regelverk VGU 2021
   • Regelverk VGU 2022
   • Regional planering och utveckling
   • Regionkartor 2022 (Closed down 2023-05-12)
   • Regionkartor 2023 (Closed down 2024-05-03)
   • Regionkartor 2024
   • Resor och trafik
   • Riksintressepreciseringar
   • Samhällsekonomi
   • Samhällsplanering
   • Samlade planeringsunderlag
   • Så sköter vi järnvägarna
   • Så sköter vi vägarna
   • Sjöfartsområdet
   • Sjövägen
   • Skyltfonden
   • Skyltfonden - Fordonet
   • Skyltfonden - Människan
   • Skyltfonden - Vägen och trafikmiljön
   • Skyltfonden - Verktyg/Övrigt
   • Stationsmiljöer
   • Strategiska initiativ
   • Strategiska planer
   • Sverigeförhandlingen
   • Tätorter
   • Teknikstöd i trafiken
   • Temablad Natur
   • Tidningen Godset
   • Tillgänglighet och social hållbarhet
   • Trafikarbetets förändring
   • Trafikflödeskartor mc
   • Trafikinformation
   • Trafik i skolan
   • Trafikledning och trafikstörningar
   • Trafiksäkerhet
   • Trafiksäkerhet på vägar
   • Trafiksäkerhetsrapporter
   • Trafiksäkerhet vid järnvägar
   • Trafiksignaler
   • Trafikslagsövergripande projekt
   • Trafikverkets årsrapporter
   • Trafikverksskolan
   • Transporter och trafiksäkerhet
   • Utryckning och räddning
   • Vägarkitektur
   • Vägdata
   • Väginformationskartor 2022 (Closed down 2023-05-12)
   • Väginformationskartor 2023
   • Väginformationskartor 2024
   • Väg- och gatuutformning
   • Vägprojekt
   • Vägteknik
   • Vägtrafikflöden och medelhastigheter
   • Vägtrafiklaster
   • Vägverkets årsrapporter
   • Vårt trafiksäkerhetsarbete
   • Vatten och mark
   • Verktyg
   • Vidmakthålla
   Browse
  • And
   Category(id)
   Browse
  • And
   Language
   • -
   • Albanian
   • Amharic
   • Arabic
   • Azerbaijani
   • Baluchi
   • Belarusian
   • Bengali
   • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
   • Bosnian
   • Bulgarian
   • Catalan; Valencian
   • Chinese
   • Croatian
   • Czech
   • Danish
   • Dutch; Flemish
   • English
   • Esperanto
   • Estonian
   • Faroese
   • Finnish
   • French
   • German
   • Greek, Ancient (to 1453)
   • Greek, Modern (1453-)
   • Hebrew
   • Hindi
   • Hungarian
   • Icelandic
   • Indonesian
   • Irish
   • Italian
   • Japanese
   • Kalaallisut; Greenlandic
   • Kannada
   • Korean
   • Kurdish
   • Ladino
   • Latin
   • Latvian
   • Lithuanian
   • Macedonian
   • Madurese
   • Mongolian
   • Norwegian
   • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
   • Persian
   • Polish
   • Portuguese
   • Romanian
   • Romany
   • Russian
   • Sami languages (Other)
   • Sanskrit
   • Serbian
   • Slovak
   • Slovenian
   • Somali
   • Spanish
   • Swahili
   • Swedish
   • Tigrinya
   • Turkish
   • Turoyo
   • Ukrainian
   • Undetermined
   • Urdu
   • Vietnamese
   • Western Frisian
   • Yiddish
   • Zulu
  • And
   Publication type
  • And
   Status
   • -
   • Accepted
   • Epub ahead of print
   • In press
   • Published
   • Submitted
  • And
   Content type
Select department
Show departments that are closed down
Select department
(*) Marks organisations that are closed downShow only present organisations
Choose subject
Show subjects that no longer are in use
Choose research subject
Show research subjects that no longer are in use
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use