Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Codice di condotta di Trafikverket2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [it]

  Tutti noi che lavoriamo presso Trafikverket siamo responsabili per preservare la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione. Danneggiare un rapporto di fiducia è facile, ma ricostruirlo è un compito difficile che richiede tempo. In Trafikverket non costruiamo solo infrastrutture, costruiamo anche relazioni, basate su rispetto e responsabilità. Per questo abbiamo bisogno di un codice di condotta, che sottolinei l’approccio adottato all’interno dell’agenzia e nei nostri contatti con le parti contraenti e la società in generale. Pertanto, richiediamo ai nostri fornitori e altre parti contraenti di applicare i principi che derivano da questo codice di condotta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Codice di condotta di Trafikverket
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Código de conducta de Trafikverket2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [es]

  Todos los que trabajamos en Trafikverket somos responsables de preservar la confianza pública en nuestras actividades. Dañar la confianza resulta fácil, reestablecerla es difícil y requiere de mucho tiempo. En Trafikverket no construimos solo infraestructuras, sino también relaciones basadas en el respeto y la responsabilidad. Por eso necesitamos un código de conducta, que pone de relieve el comportamiento a observar en el seno de nuestra institución y en nuestros contactos con socios y con la sociedad en general. Por eso exigimos a nuestros proveedores y demás socios que apliquen los principios establecidos en este código de conducta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Código de conducta de Trafikverket
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Kodeks postępowania Trafikverket2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [pl]

  Wszystkie osoby pracujące w Trafikverket odpowiadają za utrzymanie zaufania do działalności publicznej. Zaufanie łatwo jest stracić, natomiast jego odbudowanie jest trudne i czasochłonne. W Trafikverket budujemy nie tylko infrastrukturę. Budujemy również relacje – oparte na szacunku i odpowiedzialności. Dlatego potrzebujemy kodeksu postępowania. Kładzie on nacisk na sposób postępowania obowiązujący w Trafikverket i w naszych relacjach ze stronami zawieranych przez nas umów oraz ze społeczeństwem. Dlatego też wymagamy, aby nasi dostawcy i inne strony zawieranych przez nas umów stosowali się do zasad określonych w tym kodeksie postępowania.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kodeks postępowania Trafikverket
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Le code de conduite de Trafikverket2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [fr]

  Nous qui travaillons à Trafikverket avons tous une responsabilité pour que la confiance dans le secteur public soit maintenue. Il est facile de briser une confiance, mais il est difficile de la construire et cela prend du temps.  À Trafikverket, nous ne construisons pas seulement des infrastructures. Nous construisons aussi des relations – basées sur le respect et sur la responsabilité. C’est pourquoi nous avons besoin d’un code de conduite. Il affirme l’approche et la manière de se conduire applicables au sein de l’organisation et dans nos contacts avec les partenaires et la société en général. C’est pourquoi nous exigeons de nos fournisseurs et des autres signataires de contrats qu’ils utilisent les principes formulés dans ce code de conduite.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Le code de conduite de Trafikverket
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Trafikverket’s Code of Conduct2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  All of us who work at Trafikverket have a responsibility to preserve confidence in public institutions. Public confidence is easily damaged and, once lost, difficult and time-consuming to regain. At Trafikverket, we do not just build infrastructure. We also build relationships – based on respect and responsibility. That is why we need a Code of Conduct. It highlights the conduct expected within Trafikverket and in our dealings with contractual partners and society at large. We therefore require our suppliers and other contractual partners to comply with the principles set out in this Code of Conduct.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverket’s Code of Conduct
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Trafikverkets uppförandekod2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  På Trafikverket bygger vi inte bara infrastruktur. Vi bygger också relationer - baserade på respekt och ansvar. Därför behöver vi en uppförandekod. Den betonar det förhållningssätt som gäller inom verk8t och i våra kontakter med avtalsparter och samhället i övrigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets uppförandekod
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Verhaltenskodex von Trafikverket2022Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [de]

  Wir alle bei Trafikverket tragen die Verantwortung dafür, das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung zu bewahren. Vertrauen lässt sich nur schwer und über viel Zeit aufbauen – ist aber umso leichter verspielt. Trafikverket baut nicht nur einfach Infrastruktur. Wir bauen auch Beziehungen auf – und die beruhen auf Respekt und Verantwortung. Aus diesem Grunde benötigen wir einen Verhaltenskodex. Dieser definiert die Verhaltensweisen, die bei Trafikverket und bei unseren Kontakten zu Vertragspartnern sowie gegenüber der gesamten Gesellschaft gelten. Daher fordern wir von unseren Lieferanten und sonstigen Vertragspartnern, dass sie die in diesem Verhaltenskodex festgehaltenen Prinzipien anwenden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Verhaltenskodex von Trafikverket
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Stenström, Christer
  Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Effektsamband inom underhåll handlar om att kunna sätta upp modeller och räkna på kostnad-nytta av förebyggande underhåll. Sådana modeller kräver dock att underhåll och underhållsåtgärder är tydligt definierade, exempelvis inspektioner, inspektionsanmärkningaroch funktionsfel. Om inspektioner, inspektionsanmärkningar och åtgärder kan tilldelas kostnader, samt om degradering från inspektionsanmärkning till funktionsfel kan bedömas, är det möjligt att göra kostnad-nytta-analys. Nyttan kan då mätas i avstyrd merförsening per inspektion (min=inspektion) eller i sparade kronor i minskat avhjälpande underhåll per investerad krona i förebyggande underhåll (krsparade=krspenderade). Detta kräver en tydlig begreppsapparat och kvalitetssäkrad information. Syftet med projektet är att konstruera en begreppsapparat för tillförlitlighet och underhållsteknik, samt granska underhållsdata för att kvalitetssäkra information. Målet med projektet är att föreslå ett tillvägagångssätt för bättre effektsamband inom underhåll av järnvägar. Delmålen innefattar: terminologisk ordlista för tillförlitlighet och underhållsteknik, terminologisk ordlista för datakvalitet, anvisningar för kvalitetsrapport/ deklaration, fallstudier och modell för effektsamband. Motivering för att skapa ordlistorna är att öka samsynen och kunskaperna inom de givna områdena, samt ge en grund för det resterande arbetet med effektsamband i denna rapport. Ordlistorna är kompletterade med figurer för ytterligare förklaring. Metod Studien bygger på litteraturstudie, fallstudier och expertgranskning. Terminologisk ordlista för tillförlitlighet och underhåll bygger på litteraturstudie av SS-EN 50126 om järnväg RAMS, SS-EN 60300-3-14 om tillförlitlighet, SS-EN 13306 om underhållsterminologi, förordning (EU) nr 402/2013 om riskbedömning, SS-ISO 31000 om riskhantering, SS-ISO 55000 om tillgångsförvaltning, Trafikverket TDOK 2017:0353 om tillgångsförvaltning och UIC:s riktlinjer tillgångsförvaltning. Utgångspunkten for ordlistan har varit att använda termer och definitioner från standarder. Det innebär att vissa begrepp kan ha annan tolkning och användning än inom Trafikverket. Terminologisk ordlista för datakvalitet bygger på litteraturstudie av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, SCB-FS 2016:17 föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken, ISO 8000 om datakvalitet, Nationalencyklopedin–datakvalitet och SS-EN 13306 om underhållsterminologi. Processen för kvalitetsrapport bygger på ovan dokument för datakvalitet samt SCB uppförandekod, Eurostat code of practice, ESS quality assurance framework, ESS handbook 4 for quality reports och SCB:s kvalitetshandbok2. Processen för kvalitetsdeklaration i SCB:s kvalitetshandbok har i denna studie bearbetats från textformat till ett flödesschema för enklare användning. Flödesschemat motsvarar avsnitt 1–5 i bilagan Kvalitetsdeklaration i SCB:s kvalitetshandbok och kapitel 2–6, del 2, i ESS handbook for quality reports. Fallstudierna avser applicering av anvisningarna för kvalitetsrapport. Två fallstudier har genomförts på data från databasen 0felia för avhjälpande underhåll: den första är på reparationstider (reptid) för växelvärmesystem i järnvägsväxlar och den andra är på fritextfältet Beskrivning på arbetsordrar avseende Felet försvann och Inget fel. Modellen för effektsamband ska uppskatta underhållsnyttan av förebyggande underhåll mätt i avstyrd merförsening per inspektion. Modellen bygger på förstudien kompletterad med anvisningar för kvalitetsrapport. Slutsats SCB:s och Eurostats anvisningar för kvalitetsdeklaration lämpar sig väl som grund för intern kvalitetssäkring. Motiveringen är att anvisningarna används av EU:s medlemsstater, de överensstämmer med standarder och EU-förordning nr 223/2009, och de kan med enkelhet förenklas efter behov. Slutsatser per delmål följer här nedanför. Terminologisk ordlista för tillförlitlighet och underhåll: • Refererade standarder i ordlistan har vissa skrivfel, särskilt SS-EN 13306, se t.ex. Tillgångsförvaltnings planer. Vissa skrivfel är omnämnda i kommentarer tillhörande termerna (bilaga A). • SS-EN 13306 har felaktigt översatt asset till anläggningstillgång. Rätt översättning ges i SS-ISO 55000:2014. • Elva termer i denna ordlista finns även definierade i Trafikverkets verksamhetsstyrningsordlista. Dessa termer har i ordlistan kommentarer avseende om termerna är samma, dylika eller helt olika varandra mellan de två ordlistorna. • Vissa termer har olika betydelse beroende på fackområde och vissa termer är definitioner inom Trafikverket. I ordlistan diskuteras termerna tillgänglighet, krav, förbättring och modifiering. Terminologisk ordlista för datakvalitet: • Definitionerna av tillförlitlighet och punktlighet inom datakvalitet skiljer sig mot respektive definition inom ingenjörsvetenskap och järnvägstransport. I vissa sammanhang kan det därmed vara lämpligt att använda sig av statistisk tillförlitlighet och statistisk punktlighet. • Termen tillgänglighet är även ett begrepp inom datakvalitet. Därmed skiljer man mellan tre olika typer av tillgänglighet inom transportsystem; tekniskt tillgänglighet, statistisk tillgänglighet och transportpolitisk tillgänglighet. 2 SCB. 2016. Kvalitet för den officiella statistiken: En handbok. Statistiska centralbyrån (SCB). 5 Anvisningar för kvalitetsrapport: • För att särskilja mellan kvalitetsdeklaration av officiell statistik och andra statistiska produkter där alla faktorer som påverkar den statistiska tillförlitligheten har blivit uppskattade, kan det vara en god idé att använda termen kvalitetsrapport. Termen kvalitetsrapport indikerar också att det handlar om enklare anvisningar, även om en förekommande översättning av ‘ESS handbook for quality reports’ är ‘ESS handbok för kvalitetsrapporter’. • Terminologi inom datakvalitet kan uppfattas som “statistiktung”, vilket kan exemplifieras med de tre dylika termerna mål-, intresse- och rampopulation. Å andra sidan är klivet från grundläggande kunskap om lägesmått (medelvärden) och spridningsmått till datakvalitet inte stort. Fallstudie – Kvalitetsrapport på reptider: • Faktorer som påverkade statistiska tillförlitligheten positivt är tillämpning av gränsvärden för reptider och användning av median- och lådagram eftersom de är statistiskt robusta3. • Faktorer som påverkar statistiska tillförlitligheten negativt är (ej kvantifierade): – Fältet reptid i databasen 0Felia innefattar inte enbart den aktiva reptiden. Exempelvis inkluderar reptiden väntetid på att tåg ska passera. – Att endast inkludera merförsenande fel är ingen garanti på att reparationerna har utförts effektivt. – Reptider loggas manuellt av underhållspersonal och klarerare (inte datorer). – Specifikationen av komponent i 0Felia databas saknas i 28% av fallen. – Växelvärmesystemen och dess komponenter består nödvändigtvis inte av homogena enheter, dvs. av samma modeller. – Lokala underhållskontrakt och klimat varierar över Sverige. Fallstudie – Kvalitetsrapport på Beskrivning-fältet avseende Felet försvann och Inget fel: • Utifrån resultatet kan Felet försvann och Inget fel beskrivas med följande: Felet försvann och Inget fel karakteriseras av termerna ‘växel’/‘vxl’, ‘kontroll’ och ‘signal’. Felet försvann karakteriseras vidare med termerna ‘låsning’ och ‘ospa’ (otillåten stoppsignal-passage). Inget fel karakteriseras vidare med termerna ‘avsyning’, plankorsning’ och ‘balisfel’ (eller synonyma ord). • Hur stor fördelen med textanalys är gentemot enbart manuell analys med rullgardinslistor och pivottabell varierar med termen i fråga. • Faktorer som påverkar statistiska tillförlitligheten negativt är (ej kvantifierade): – Fältet beskrivning fylls i manuellt: Språkbruket varierar geografisk, mellan entreprenörer och mellan olika professioner, t.ex. elektriker och mekaniker. Olika uttryck kan därmed avse samma sak och samma uttryck kan avse olika saker. Även felstavning och felaktiga beskrivningar kan förekomma. – Bakomliggande orsak kan inte alltid generaliseras som vanligt förekommande över hela Sverige, t.ex. vildsvin och ren. – Fältet beskrivning ger inte en komplett bild av en arbetsorder i 0felia, utan måste 3 Ett icke robust medelvärde fås exempelvis av att man har 10 fel, varav två fel är nedriven kontaktledning, och 10 % av felen tas bort; medelvärdet som då räknas på nio fel är inte representativt. läsas tillsammans med övriga datafält för att komma närmare en helhetsbild (uppenbart). • För att kunna kvantifiera inverkan av ovan faktorer krävs betydande utveckling av språkanalysen, t.ex. avseende synonymer och stavfel. Förslag till fortsatt arbete • För vidare utveckling av effektsambandet inspektionsvolym–merförsening föreslås att antal besiktningspunkter och uppskattad tidsåtgång per anläggningsdel kartläggs. Inspektionsvolymen kan då kopplas till merförsening via inspektionsanmärkning, prioriteringsalternativ4 och merförsenande funktionsfel. Detta kräver även att fältet anläggningsdel i 0felia kvalitetsgranskas. Därefter kan möjligheten till uppföljning av avstyrd merförsening per inspektion kvalitetsgranskas. • Trafikverkets förenklade anvisningar för kvalitets-rapport/deklaration, eller de anvisningarna sammanställda i denna studie, torde övervägas att bli ett styrande och stödjande dokument för att anvisningarna ska bli mer tillgängliga och öka medvetenheten om vikten av kvalitetssäkrad information. (bilaga E och figur 3.1) • Register över vanligt förekommande mått/nyckel föreslås utvecklas med specificering av syfte, formel, datakälla, ägare, etc., eftersom det kan vara ett stöd i det strukturerade arbetet med kvalitetssäkrad information. För att definiera och utvärdera nyckeltal finns anvisningar i Stenström (2017). • Flödesschemat för tillgångsförvaltning i In2Smart leverabel D2.1 och flödesschemat för uppföljning av mål i In2Rail leverabel D6.2 föreslås jämföras med nuvarande processer för strategisk planering av järnväg och banarbetsplan. Motiveringen är att flera organisationer, inklusive infrastrukturförvaltare, ligger bakom dessa dokument och att Trafikverket är en del av Shift2Rail. • Trafikverkets underhållspolicy, eller eventuellt policy för tillgångsförvaltning, föreslås ges ett eget dokument på max två sidor för att kunna förmedla denna internt effektivare än att den återfinns i en underhållshandbok. • Semantisk textanalys föreslås utvecklas vidare för att komplettera manuell analys av arbetsordrar för avhjälpande underhåll. Motiveringen är att underhållstunga organisationer genererar datamängder med arbetsordrar som är kostsamma att analysera manuellt och att arbetsordrar måste alltid ha ett fritextfält för att komplettera de tvingande/valfria fälten. Moderna underhållssystem har ofta en inbyggd funktion för textanalys. Oavsett behöver textanalys-verktyget kompletteras med korpus (språkliga data) för svensk avstavning, underhållsteknik och järnvägsteknik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information
1 - 8 av 8
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf