Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Fordonsresursers årsrapport 20232024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fordonsresurser har under året levererat på ett bra sätt samtidigt som förmågan förstärkts, detta under tillväxt och efterfrågan på nya leveranser och den stora utmaningen har varit att leverera här och nu och samtidigt utveckla verksamheten på både kort och lång sikt. Fordonsresurser växer och vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster inom samtliga förmågeområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fordonsresursers årsrapport
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Litborn, Julia
  et al.
  Trafikverket.
  Dackerud, Aron
  Trafikverket.
  Norin, Jonathan
  Trafikverket.
  Eurenius, Eurenius
  Trafikverket.
  Trafikverkets Miljörapport 20232024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultatet av Trafikverkets miljöarbete under 2023. Den ger samtidigt en överblick av klimat-, miljö och hälsopåverkan från transportsystemet och Trafikverkets verksamhet och har därför en bred målgrupp.

  Årets temaavsnitt lägger fokus på effekter av EU:s klimatpolitik på transportsektorn och Trafikverkets verksamhet. Avsnittet redogör för hur EU:s klimatpolitik kommer att påverka transportsektorn i allmänhet och Trafikverket i synnerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets Miljörapport 2023
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Trafikverkets årsredovisning 20232024Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2023

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets årsredovisning 2023
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Fordonsresursers årsrapport 20222023Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det gångna året har varit framgångsrikt för resultatenheten som levererat enligt de mål och strategier som sattes upp. 

  Fordonsresurser är en allt viktigare del av Trafikverket, resultatenheten genomför ett övertagande av all förvaltning av både väg- och spårfordon inom myndigheten.

  Ökade anslag till civilt försvar, större ansvar för Trafikverkets samlade leverans, nya nattåg och insourcing av vägfordonsflottan är några exempel på hur verksamheten utvecklades under 2022. Allt detta sammantaget gör att vi behöver satsa framåt, vår strategi om att uppnå en mer robust förvaltning är i allra högsta grad aktuell.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fordonsresursers årsrapport
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Förarprovs årsrapport 20222023Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I början av 2022 kunde verksamheten äntligen återgå till ett mer normalt läge jämfört med de två senaste åren som präglats av pandemin, många skyddsåtgärder och begränsad kapacitet. Tillgången på teoriprov ökade snabbt när provsalarna kunde ta emot under utan begränsningar och har under året kunnat möta efterfrågan. Även tillgången på körprov har förbättrats under året.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förarprovs årsrapport 2022
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Litborn, Julia
  et al.
  Trafikverket.
  Jern, Johanna
  Trafikverket.
  Aron, Dackerud
  Trafikverket.
  Märta, Eurenius
  Trafikverket.
  Trafikverkets Miljörapport 20222023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.Trafikverkets miljöarbete styrs av flera mål. FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 är globala mål för en hållbar utveckling. De transportpolitiska målen  och miljökvalitetsmålen styr den nationella politiken. Trafikverket har  konkretiserat dessa mål i Målbild 2030 – tillgänglighet i ett hållbart samhälle. För att visa vilken förflyttning som behövs för att nå de transportpolitiska målen och Målbild 2030 har Trafikverkets styrelse beslutat om strategiska mål för Trafikverket. Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen  uppnås och utifrån hänsynsmålet ska vi bidra till Sveriges miljömål. För att följa Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen används leverans­kvaliteter som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem som tar hänsyn till säkerhet, klimat, miljö och hälsa.Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter är varje nationell myndighet skyldig att införa miljöledningssystem för att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Trafikverket har ett integrerat ledningssystem som ska efterleva kraven enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. Trafikverket åtgärdar kartlagda brister i befintlig infrastruktur genom riktade miljöåtgärder, vilka redovisas i denna rapport. Därutöver åtgärdas brister även inom våra investerings­ och underhållsprojekt.Trafikverkets miljöarbete är indelat i sju prioriterade miljöområden. Miljö­områdena är kopplade till de miljökvalitetsmål som har störst bäring på  Trafikverkets verksamhet. Åtgärder och förbättringsarbete kan leda till  synergier och bidra till flera miljökvalitetsmål. Till de prioriterade miljö­områdena kommer också åtgärdsområdet aktivt resande som beskriver hur transportsystemet ger förutsättningar för ett aktivt resande och hur det inverkar på folkhälsan.

  Årets temaavsnitt har fokus på buller och vibrationer. Det beskriver hur buller och vibrationer påverkar människors hälsa och hur Trafikverket arbetar med att skapa bättre livsmiljöer för dem som är utsatta för störningar från trafiken längs statlig väg och järnväg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Miljörapport 2022
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 7.
  Trafikverkets årsredovisning 20222023Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2022.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets årsredovisning 2022
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Fordonsresursers årsrapport 20212022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det gångna året har varit  framgångsrikt för resultatenheten som levererat enligt de mål och strategier som sattes upp. Fordons­resurser är en allt viktigare del av Trafikverket, resultatenheten genomför ett övertagande av all förvaltning av både väg­ och spår­fordon inom myndigheten.Trafikverkets ca 900 bilar fasas in till eget ägande, förvaltningen av över 200 godsvagnar för järnvägs­underhåll togs över från 1 januari 2021.

  Trafikverkets övergripande miljömål stöttas bland annat genom internt samarbete och uppföljning av drivmedelsanvändning kopplat mot koldioxid. När de ekonomiska målen summeras ser vi att det över­gripande målet om 5 % rörelse­marginal uppfylls. När segmentet Nattåg, som är kalkylerat att gå med förlust 2021–2024, räknas bort över­träffas målet för rörelsemarginal.De avvikelser som observerats vid exempelvis återställningen av nattågsflottan visar att ytterligare satsningar behövs för att säkerställa en mer robust förvaltning. Detta tillsammans med den ökande anläggnings massan kommer kräva en utvecklad förvaltningsförmåga kommande 3­-årsperiod.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fordonsresursers årsrapport 2021
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Bengtsson, Eva
  et al.
  Trafikverket.
  Hansson, Maria
  Trafikverket.
  Jern, Johanna
  Trafikverket.
  Dackerud, Aron
  Trafikverket.
  Trafikverkets miljörapport 20212022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som kort beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt genomförda åtgärder och effekter. Rapporten innehåller ett temaavsnitt och för 2021 är det biologisk mångfald. Miljörapporten är ett svar på uppdrag nummer 6 i Trafikverkets regleringsbrev för 2021.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets miljörapport 2021
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Trafikverkets årsredovisning 20212022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2021.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets årsredovisning 2021
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  Förarprovs årsrapport 20202021Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Precis som för samhället i stort innebar 2020 en rad oväntade utmaningar för Förarprov. Under pandemin har det varit viktigt för oss att skydda medarbetare och kunder från smitta men samtidigt kunna fortsätta tillhandhålla viktiga samhällstjänster. Samtidigt kan vi glädjas åt ett trendbrott där andelen godkända prov för körprov B ökat. Under många år har godkännandegraden sjunkit för varje år men nu går det åt rätt håll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förarprovs årsrapport 2020
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Trafikverkets årsredovisning 20202021Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2020.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets årsredovisning 2020
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Trafkverkets miljörapport 20202021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket publicerar årligen en miljörapport som fokuserar på transportsystemet i Sverige och Trafikverkets arbete med åtgärder för minskad miljö- och hälsopåverkan. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle.

  Trafikverket är infrastrukturhållare för statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer.

  Miljörapporten beskriver tillståndet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Rapporten innehåller även ett temaavsnitt. Årets temaavsnitt är ”Riktade miljöåtgärder”.

  Riktade miljöåtgärder är ett samlingsbegrepp inom Trafikverket för att åtgärda brister i eller i anslutning till befintlig infrastruktur. Bristerna är ett resultat av historiska miljöskulder och bristande miljöhänsyn. Riktade miljöåtgärder syftar också till att skapa positiva värden som höjer kvaliteten i landskapet och den omgivande miljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafkverkets miljörapport 2020
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Förarprovs årsrapport 20192020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förarprovs årsrapport 2019
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  The Swedish Transport Administration Annual Report 20192020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration Annual Report 2019

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Swedish Transport Administration Annual Report 2019
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 16.
  Edling Hansson, Maria
  et al.
  Trafikverket.
  Jern, Johanna
  Trafikverket.
  Trafikverkets miljörapport 20192020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket publicerar årligen en miljörapport som fokuserar på transportsystemet i Sverige och Trafikverkets arbete med miljö- och hälsopåverkan. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle.

  Trafikverket är infrastrukturhållare för statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer.

  Miljörapporten beskriver tillståndet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Rapporten innehåller även ett temaavsnitt. Årets temaavsnitt är ”Säkra passager för djur minskar viltolyckor och stärker biologisk mångfald”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets miljörapport 2019
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 17.
  Trafikverkets årsredovisning 20192020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2019.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Fordonsresurser årsrapport 20182019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Fordonsresursers årsrapport för 2018. 

  Under början av 2018 har fokus legat på att etablera den nya resultatenheten och sammanfoga dessa olika delar till en resultatenhet, säkerställa finansiering av tidigare anslagsfinansierade delar samt etablera strategiska planer och ekonomi­modeller samt påbörja uppbyggnaden av resultatenheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Förarprov årsrapport 20182019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Förarprovs årsrapport för 2018.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förarprov årsrapport 2018
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Trafikverkets miljörapport 20182019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till Sveriges miljökvalitetsmål. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer. Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som kort beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Från och med 2016 innehåller rapporten ett temaavsnitt. I år är temat Generella miljökrav vid upphandling av entreprenader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Trafikverkets årsredovisning 20182019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2018.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Förarprov årsrapport 20172018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Förarprovs årsrapport för 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förarprov årsrapport 2017
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  The Swedish Transport Administration Annual Report 20172018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration's annual report for 2017, including facts about transport developments, transport policy goals, the Swedish Transport Administration's operations during the year and a financial report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Trafikverkets miljörapport 20172018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till Sveriges miljökvalitetsmål. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer. Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som kort beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Från och med 2016 innehåller rapporten ett temaavsnitt. I år är temat giftfria och resurseffektiva kretslopp i en cirkulär ekonomi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Trafikverkets årsredovisning 20172018Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2017.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Trafikverkets miljörapport 20162017Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen uppnås och utifrån hänsynsmålet bidra till Sveriges miljömål. Trafikverkets vision – alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt – är vår utgångspunkt i arbetet med att bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet med att förbättra transportsystemet ur miljö- och hälsosynpunkt sker i samverkan med andra aktörer. Trafikverket tar årligen fram en miljörapport som beskriver tillståndet i transportsystemet inom Trafikverkets prioriterade miljöområden samt vilka åtgärder Trafikverket genomfört. Nytt för 2016 är att rapporten innehåller ett temaavsnitt. I år är temat klimatkrav på infrastruktur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Trafikverkets årsredovisning 20162017Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2016.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Sveriges största infrastruktursatsningar 2015: en summering av året som gått2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Stora projekts viktigaste mål är att leverera våra projekt i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. Våra projekt bidrar till bättre framkomlighet samt ökad tillgänglighet och säkerhet i samhället. Under året fortsatte vi att fokusera på våra fyra strategiska områden: renodlade och professionella beställare, effektiva processer, attraktiv arbetsplats och goda relationer med omvärlden. Detta skapar en tydlig målbild och driver oss att ständigt göra förbättringar i vår verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 29.
  The Swedish Transport Administration Annual Report 20152016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration's annual report for 2015, including facts about transport developments, transport policy goals, the Swedish Transport Administration's operations during the year and a financial report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 30.
  Trafikverkets miljörapport 20152016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets miljörapport 2015 redovisar transportsystemets tillstånd, Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen samt de effekter åtgärderna har gett. Rapporten är indelad efter Trafikverkets prioriterade miljöområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 31.
  Trafikverkets årsredovisning 20152016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2015.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Sveriges största infrastruktursatsningar 2014: en summering av året som gått2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Stora projekts viktigaste mål är att leverera våra projekt i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt innehåll. Våra projekt bidrar till bättre framkomlighet samt ökad tillgänglighet och säkerhet i samhället. Under året fortsatte vi att fokusera på våra fyra strategiska områden: renodlade och professionella beställare, effektiva processer, attraktiv arbetsplats och goda relationer med omvärlden. Detta skapar en tydlig målbild och driver oss att ständigt göra förbättringar i vår verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 33.
  Trafikverkets miljörapport 20142015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets miljörapport 2014 redovisar transportsystemets tillstånd, Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen samt de effekter vidtagna åtgärder har fått. Rapporten är indelad efter Trafikverkets miljöaspekter och de där tillhörande prioriterade miljökvalitetsmålen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 34.
  Trafikverkets årsredovisning 20142015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2014.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 35.
  Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 20142015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2014 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna "övriga insatser för effektivisering av transportsystemet" (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Sveriges största infrastruktursatsningar 2013: en summering av året som gått2014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Under 2013 fortsatte vi att knyta ihop Sverige. Det är vad de investeringar vi har ansvar för syftar till – att skapa stråk och knyta ihop regioner med väl fungerande infrastruktur för samhällsmedborgare och näringsliv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  The Swedish Transport Administration Annual Report 20132014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration Annual Report 2013.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Trafikverkets årsredovisning 20132014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2013.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 39.
  Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 20112014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna redovisning avser den del av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna "Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet" (Väghållning ap. 7 och Banhållning ap. 11).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 40.
  Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 20122014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2012 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna "övriga insatser för effektivisering av transportsystemet" (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 20132014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2013 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna "övriga insatser för effektivisering av transportsystemet" (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 42.
  The Swedish Transport Administration Annual Report 20122013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration's annual report for 2012, including facts about transport developments, transport policy goals, the Swedish Transport Administration's operations during the year and a financial report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 43.
  Trafikverkets miljörapport 20122013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets miljörapport 2012 tar upp tillståndet inom redovisat miljöområde, de åtgärder Trafikverket genomfört för att bidra till de svenska miljökvalitetsmålen och den effekt som åtgärderna fått. Ny version, ersätter publikation 2013:061

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 44.
  Trafikverkets årsredovisning 20122013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2012.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  ICT Trafikverket - 2011 Annual Report2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The annual report for ICT Trafikverket 2011.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 46.
  The Swedish Transport Administration - Annual Report 20112012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The Swedish Transport Administration's annual report for 2011, including facts about transport developments, transport policy goals, the SwedishTransport Administration's operations during the year and a financial report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 47.
  Trafikverket ICT Årsrapport 20112012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverket ICT:s årsrapport för 2011

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 48.
  Trafikverkets miljörapport 20112012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna redovisning avser Trafikverkets arbete för att bidra till de transportpolitiskamiljömålen samt miljökvalitetsmålen. I regleringsbrevet för verksamhetsår 2011 ställskrav på att Trafikverket i samband med årsredovisningen 2011 redovisar dennaverksamhet i en särskild rapport. Redovisningskravet avser att redovisa de åtgärder somvidtagits under 2011 i detta syfte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 49.
  Trafikverkets årsredovisning 20112012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Trafikverkets årsredovisning för 2011.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 50.
  ICT Trafikverket 2010 Annual Report2011Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The annual report for ICT Trafikverket 2010.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf