Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1201
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aarsten, Dagrun
  Rapport forprosjekt : 3D-data over og under bakken (RIM)2015Report (Other academic)
  Abstract [nb]

  Vi har belyst at det er store årlige utgifter forbundet med vedlikehold på veg, og kvalitativt sammenliknet tall for Norge og Sverige. Samtidig ligger det en utfordring i at forskjellige typer vedlikeholdsoppgaver går inn under forskjellige avdelinger/budsjetter, slik at det krever internt samarbeid å virkelig belyse mulige totale besparelser ved vedlikehold og utbygging. Når det gjelder utstyr er det gjennomført en studie av flybårne og bilbårne sensorer, med fokus på datainnsamlingsmetoder som kan utføres uten stengning av veg. Samtidig er det utviklet en metode for oppgradering av posisjonssoftware som vil drastisk kunne redusere behovet for landmålte referansepunkter selv i områder uten satellittdekning (tunnel) som vil åpne helt nye muligheter for nøyaktig og effektiv dokumentasjon av infrastruktur. For visualisering, forvaltning og bruk av data er det studert en rekke kommersielle løsninger i tillegg til TerraTecs egenutviklede TerraView. Fordeler og ulemper med forskjellige verktøy er veid opp mot hverandre. Det er utarbeidet innspill til hva en slik type modell bør inneholde, og hvordan strukturen bør bygges opp, presenteres og forvaltes basert på konkrete innspill fra Trafikverket ut i fra deres behov.

  Download full text (pdf)
  Rapport forprosjekt : 3D-data over og under bakken (RIM)
 • 2.
  Abate, Megersa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Stockholm, TEK-S.
  Vierth, Inge
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi Stockholm, TEK-S.
  de Jong, Gerard
  University of Leeds.
  Joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In freight transportation, decisions regarding the choice of transport mode (or chains of modes) and shipment size are closely linked. Building on this basic insight, in this paper we estimate and review various joint econometric models using the Swedish National Commodity Flow surveys. Robust parameter estimates from this exercise will be used to update the current deterministic Swedish national freight model system (the SAMGODS model) to a stochastic one.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abate, Megersa
  et al.
  VTI.
  Vierth, Inge
  VTI.
  Karlsson, Rune
  Jong, Gerard de
  Baak, Jaap
  Estimation and implementation of joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Som en del av utvecklingen av det svenska nationella godstransportmodellsystemet (SAMGODS) utvecklades en stokastisk logistikmodell i form av en disaggregerad modell (random utility model) för val av transportkedja och sändningsstorlek, baserade på svenska Varuflödesundersökningen 2004/2005. Övergången från den nuvarande deterministiska modellen till en stokastisk modell är viktigt eftersom den stokastiska modellen har en starkare empirisk grund. Den deterministiska modellen baserar inte på företagens observerade beslut utan förutsätter att lösningen med de lägsta (operativa) kostnaderna alltid väljs. Vi har uppskattat s.k. logit modeller som förklarar det kombinerade valet av sändningsstorlek (i diskreta viktklasser) och transportkedja för sexton olika varugrupper. En transportkedja (t ex väg- järnväg-väg) är en kombination av de transportmedel som används för att frakta en sändning mellan två platser. Transportkostnaden, transporttiden och sändningens värdedensitet är bland de viktigaste förklarande faktorerna. Probabilistiska modeller tar även hänsyn till effekten av utelämnade faktorer. Däremot förutsätter deterministiska modeller att man kan bortse från den stokastiska komponenten och att forskaren känner till samtliga faktorer som påverkar företagens beslut och att det inte finns någon slumpmässighet i beteendet. Genom att lägga till stokastiska komponenter i random utility modeller blir svarsfunktioner (uttryckt i sannolikheter) jämna i stället för att samlas vid 0 och 1 (som i den deterministiska modellen). Detta kan lösa problemet med over shootings som kan uppträda i den deterministiska modellen när man testar olika transportpolitiska åtgärder. Modellskattningar (av transportkedja och sändningsstorlek) för årliga företag till företag flöden av varugrupperna metallprodukter och kemiska produkter implementerades i SAMGODS. För varje företag till företag flöde beräknades sannolikheten att vissa transportkedjor och sändningsstorlekar väljs; dessa aggregeras till zon to zon flöden i PC-matrisen (PC = production consumption). Aggregerade OD matriser (OD = origin destination) i form av tonkilometer per trafikslag (och varugrupp) beräknas. Valet av omlastningspunkter modellerades med en deterministisk ansats eftersom Varuflödesundersökningen inte innehåller uppgifter om val/lokalisering av terminaler. De implementerade stokastiska modellerna för metallprodukter och kemiska produkter används för att beräkna elasticiteter till följd av ändrade kostnader för väg-, järnvägs- och sjötransporter. De beräknade elasticiteterna jämförs med motsvarande i elasticiteter för metallprodukter och kemiska produkter i den deterministiska modellen och i litteraturen. Elasticiteterna är som förväntat i allmänhet lägre (i absoluta tal) i den stokastiska modellen än i den deterministiska modellen. Länk: http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_001.htm

  Download full text (pdf)
  Estimation and implementation of joint econometric models of freight transport chain and shipment size choice
 • 4. Ahlman, Tryggve
  Incident-reporting system ForeSea: Development of a Maritime safety system2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The safe operation of ships and the safe handling of cargo are core principles for shipping companies. In addition to focusing on the safety of their own operations, shipping companies take steps to protect the public health and safety in the countries they transit. Safety in shipping has improved significantly in the last decade with shipping losses declining by more than 50% since 2005. While ship owners might only work reactively with safety, the Scandinavian approach has been to establish pro-active methods of working with safety involving humans and learning from each other. Svensk Sjöfart, together with the Swedish Transport Agency, has made a joint effort and created ForeSea – an information system on accidents, incidents and near misses at sea. The common incident database transparency, knowledge transfer and shared knowledge is prevailing. What distinguishes ForeSea from other systems is that the information in the database can be used for identification of safety analyzes of specific events, thus contributing to preventive maritime safety. The main goal of the ForeSea system is to reduce risks of maritime accidents, by sharing and transferring safety information between operators and management. Allowing formulation of safety analyses, assessments and safety reports. The main objective of the project has been to perform quality assurance of the system, analyze methods, ensure availability for research project and software training modules, make adaption; technical interface and system customization as well as IT improvements, training materials and dissemination. This report outlines the work and findings of the ForeSea 2.0 - Development of a Maritime safety system project as performed during the year of 2017 and 2018. Humans, especially the crews have an important role in the safe operation of ships. The crews, given the right circumstances are able to safely maneuver, navigate, maintain and operate the vessel. The crews are dependent on many factors that enable this work, from the design of the vessel and work place, the procedures, processes given by the ship management and the business approach the ship owner applies to the vessel. The introduction of more automation requires a systems perspective and will not be a straight forward development. Total autonomy as proposed by some technology developers is often neglecting the functions and roles that humans have on maritime safety and the business case for increased automation neglects the full contribution of humans onboard. Total autonomy will therefore require high-end products that are built on standardized complex systems. Controlling and monitoring these systems will set new requirements on operators to uphold situated understanding in these complex systems. Many aspects will be affected by increased automation towards smart shipping - regulations, organization, workplace, working methods, HMI, roles and skills. To cope with the foreseen changes, it is important to develop further training, skills, experience, openness in the organization and familiarization giving the future crews the right pre-conditions to succeed in the future, as well as mindful design and integration of newly automated systems In the future, the ISM code will likely have to change to improve the interaction between land organisations and crews in order to facilitate better integration of split responsibilities and split physical locations by the management system which in the long run allows for an increased land-based monitoring and control of vessels’ systems and move certain tasks to shore to lower workload onboard, which should be one of the main drivers for automation. The results from this project ensure the quality of the tools and the output and the communication via the new homepage (https://foresea.org/), folders and roll-ups ensures a smooth dissemination and spreading.

  Download full text (pdf)
  Incident-reporting system ForeSea: Development of a Maritime safety system
 • 5.
  Ahlström, Kajsa
  et al.
  Norconsult.
  Bengtsson, Jonas
  Norconsult.
  Krii, Stefan
  Norconsult.
  Åtgärdsvalsstudie – Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Denna åtgärdsvalsstudie behandlar därför tillgängligheten till de regionala målpunkterna Mjärdevi, Linköpings universitet (LiU) och Universitetssjukhuset (US) i västra Linköping. För kollektivtrafiken finns det tillgänglighetsbrister då trafiken har låg framkomlighet mellan centrala Linköping och västra Linköping.

  Det övergripande syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister samt föreslå tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten till västra Linköping. Studiens rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl Linköpings kommun, Trafikverket och Region Östergötland.

  Under ett antal år har frågan om möjlighet att bygga en pendeltågstation i västra delarna av Linköpings kommun varit föremål för diskussioner inte minst från Region Östergötland som ansvarar för den regionala pendeltågstrafiken. Förutsättningarna för en sådan pendeltågstation har varit en av de viktigaste att frågorna att få klarhet i.

  Download full text (pdf)
  ÅVS Bristande regional tillgänglighet till västra Linköping
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Ahlvik, Peter
  Environmental and health impact from modern cars2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The transport sector contributes significantly to the air pollution and particularly influences the local air quality. Beside the question of air quality the transport sectors consumption of fossil fuels and the CO2-emissions from this use is a growing issue. For a long period of time the emissions from light-duty vehicles have been in focus and a lot of measures have been taken to reduce the emissions from these vehicles. The market penetration for light duty diesel cars has been increasing in the most markets in Europe and is now over 30 % (2001). In Sweden, however, the market share for diesel cars has decreased the last three years and is now slightly above 5 %. The issue if petrol or diesel should be used as fuel in passenger cars has been lively debated the last years, at least in Sweden. Specially the particle emissions from diesel cars has been in focus. This study is an attempt to get some more facts to the subject. The study presented in this report is built on new investigations of two petrol and two diesel cars with varying emission control strategies. Tests have been done both in the European driving cycle and in other driving cycles. Beside the regulated substances analysis have been made on non regulated substances as well. Data has also been compared with data from earlier studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Ahlvik, Peter
  Ecotraffic R&D.
  Methane- fuelled buses2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Natural gas and biogas have been considered as inherently "clean" fuel options with considerable potential for further development. Low levels of NOX and particulate emissions are two main advantages. However, the introduction of cleaner diesel fuel and the use of aftertreatment devices such as, e.g. catalytic particulate filters have also decreased the emissions from these buses. Recently, the emissions from buses fuelled by natural gas have been in the focus in the USA. There are relatively few recent data on emissions from gaseous-fuelled city buses in Sweden. The scope of this work has been to summarise the experiences from international activities and, based on the knowledge gained, propose a test programme for tests on gaseous-fuelled buses and their diesel-fuelled counterparts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Systemeffektivitet för alternativa drivmedel2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägtransporternas utsläpp av klimatgasen koldioxid och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa utsläpp debatteras ofta livligt. En mängd alternativa lösningar diskuteras. Det kan gälla bränslen baserade på biomassa, alternativa fossila bränslen och nya drivsystem som också kräver nya bränslen etc. En samlad bild av energieffektiviteten från källa till hjul eller "well to wheel", systemverkningsgraden, hos de alternativ som diskuteras saknas dock. I den här presenterade rapporten har energiverkningsgraden studerats för 98 olika kombinationer av drivmedel, energiomvandlare ("motorer") och drivsystem jämförts, främst med avseende på energieffektiviteten i hela systemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Well-to-wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emissions of climate gases from the transport sector and the measures that should be taken to reduce these emissions are debated both in Sweden and Internationally. Alternative fuels from renewable sources, new powertrains, etc. are discussed as possible options. Since there are only few studies available on this issue, it was of interest to carry out a project that would highlight some of these issues. In April 2001, the Swedish National Road Administration, SNRA, published a report over a well to wheel efficiency study, which had been carried out by the Swedish consultant company Ecotraffic. The report was published in Swedish. After the report was published, it became clear that there was an international interest for an English version of this report. While the work on the Swedish version of the report was in progress, and after the report was finished, several interesting international reports on the subject were published. Therefore, it was felt that a pure translation of the report without considering the most recent publications would have been somewhat negligent. It was also of interest to make some comparisons with the results from the most interesting studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Ait Ali, Abderrahman
  et al.
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Lindberg, Per Olov
  KTH.
  Nilsson, Jan-Eric
  VTI.
  Eliasson, Jonas
  KTH.
  Aronsson, Martin
  SICS.
  Disaggregation in Bundle Methods: Application to the Train Timetabling Problem2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Bundle methods are often used to solve dual problems that arise from Lagrangian relaxations of large scale optimization problems. An example of such problems is the train timetabling problem. This paper focuses on solving a dual problem that arises from Lagrangian relaxation of a train timetabling optimization program. The dual problem is solved using bundle methods. We formulate and compare the performances of two different bundle methods: the aggregate method, which is a standard method, and a new, disaggregate, method which is proposed here. The two methods were tested on realistic train timetabling scenarios from the Iron Ore railway line. The numerical results show that the new disaggregate approach generally yields faster convergence than the standard aggregate approach.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Ait-Ali, Abderrahman
  A survey of railway market organization and regulation2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the last few decades, many railway markets (especially in Europe) have been restructured to allow competition between different operators. This survey studies how competition has been introduced and regulated in a number of different countries around the world. In particular, we focus on a central part of market regulation specific to railway markets, namely the capacity allocation process. Conflicting capacity requests from different train operators need to be regulated and resolved, and the efficiency and transparency of this process is crucial. Related to this issue is how access charges are constructed and applied. Several European countries have vertically separated their railway markets, separating infrastructure management from provision of train services, thus allowing several train operators to compete with different passengers and freight services. However, few countries have so far managed to create efficient and transparent processes for allocating capacity between competing train operators.

  Download full text (pdf)
  A survey of railway market organization and regulation
 • 12.
  Alfredsson, Mattias
  et al.
  Ramboll Sverige AB.
  Arnehed, Filip
  Ramboll Sverige AB.
  Östman, Ebba
  Ramboll Sverige AB.
  Delad mobilitet i Norden: utmaningar och möjliga lösningar2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of experiences and recommendations to create attractive and climate-smart transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects within the Nordic Council of Ministers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Algers, Staffan
  et al.
  Berglund, Svante
  Canella, Olivier
  Kristoffersson, Ida
  Jonsson, Daniel
  Thelin, Joacim
  Dataframtagning till omskattning av Sampers2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport Genereringen av estimeringsdata för omskattningen av Sampers bostadsbaserade regionala reseefterfrågemodeller omfattar följande steg: • Uttag av resdata och socioekonomiska data ur RES0506 • Bearbetning av resdata till bostadsbaserade turer • Anpassning av markanvändningsdata till SNI2007 • Ärendevis påkodning av markanvändnings- och trafiksystemdata till bostadsbaserade turer • Generering av estimeringsfil utan alternativsampling Dessa steg dokumenteras i denna rapport. Arbetet med indata har löpande diskuterats under projektgruppens regelbundna möten och synpunkter har arbetats in allt eftersom. Rapporten har sammanställts av Staffan Algers inom ramen för CTS-samarbetet.

  Download full text (pdf)
  Dataframtagning till omskattning av Sampers
 • 14. Algers, Staffan
  et al.
  Berglund, Svante
  Canella, Olivier
  Kristoffersson, Ida
  Jonsson, Daniel
  Thelin, Joacim
  Omskattnign av färdmedels- och destinationsval i Sampers regionala modeller2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De fem regionala modellerna i den version av Sampers som används i dagsläget består av sex ärenden: Arbetsresor, Besöksresor, Rekreation, Skolresor, Tjänsteresor samt Övriga resor. Notera att inköpsresor här ingår i övriga resor. Modellen för övriga resor innehåller dock målpunktsvariabler för handel. Sampers regionala modeller skattades på resvaneundersökningarna från 1994 -2000. De data som Sampers är skattade på är således mellan 15 till 20 år gamla. De långväga modellerna är av senare datum och skattade på RVU/RES 05/06. Dessa skattades med delvis nya metoder och nya insikter om funktionsform användes. Modellen för de långväga resorna kan sägas var en generation modernare än de regionala modellerna. De är dock skattade med samplade destinationer. Det är även de skattade men inte implementerade modellerna för inköpsresor. De använder ickelinjära funktionsformer för kostnadstermerna och en förbättrad målpunktsbeskrivning jämfört med den tidigare modellen för övrigt-resor där inköpsresorna ingår. De modeller som används i dagsläget är skattade med så kallad destinationssampling dvs. man låter valmängden i skattningen utgöras av en delmängd av de verkliga zonerna. Med ny programvara är sampling inte längre nödvändigt utan vi har skattat modeller på samtliga tillgängliga alternativ i destinationsvalet.

  Download full text (pdf)
  Omskattnign av färdmedels- och destinationsval i Sampers regionala modeller
 • 15. Algers, Stefan
  et al.
  Berglund, Svante
  Canella, Olivier
  Kristoffersson, Ida
  Jonsson, Daniel
  Thelin, Joacim
  Modell för resegenering2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beräkning av antalet resor är det första steget i en trafikprognosmodell och avgörande för totalvolymen av resor i prognossystemet. Följer man utvecklingen av antalet resor per person över tid i resvaneundersökningarna ser det ut som att den varit konstant eller till och med minskat. Vi vet också att antalet resor som utförs mycket sällan överstiger tre per person och dygn. I tidigare prognoser har trafiktillväxten upplevts som för hög och en utmaning är att representera de egenskaper hos befolkning och transportsystem som både driver trafikutvecklingen och har en återhållande effekt på densamma. I rapporten redovisas resultaten av skattning av en modell för resegenerering. Till skillnad från tidigare modeller inom Samperssystemet beräknar modellen sannolikheten för att genomföra ett resmönster bestående av inga resor, en, två, tre eller fyra+ resor. Dessa resmönster består av enskilda resor eller kombinationer av ärenden som utförs under en dag.

  Download full text (pdf)
  Modell för resegenering
 • 16. Alkawas, Alemdina
  et al.
  Arnehed, Filip
  Fjällman, Pontus
  Gelinder, Martin
  Pettersson, Jonas
  Rydström, Jonas
  Bilfria zoner vid skolor: Utformning och effekter av olika typer av åtgärder2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder är författarens och överensstämmer inte nödvändigtvis med Trafikverkets. 

  Bilfria zoner vid skolor har funnits länge men det är först under de senaste åren som de blivit mer utspridda och omtalade. I en svensk kontext finns dock relativt få genomförda och utvärderade exempel på bilfria zoner, enhetliga riktlinjer och rekommendationer tycks helt saknas. Studien har därmed syftat till att sammanställa goda exempel från Sverige och omvärlden som kan utgöra stöd för kommuner och tjänstepersoner i arbetet med trafiksäkerhet vid skolor.  

  Download full text (pdf)
  Bilfria zoner vid skolor
 • 17. Allström, Andreas
  et al.
  Fransson, Magnus
  Kristoffersson, Ida
  Gundlegård, David
  Mobilnätsdata som indata till prognosmodeller2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att presentera förutsättningarna för att använda mobilnätsdata som indata samt för kalibrering och validering av framtidens prognosmodeller. Prognosmodellerna begränsas till stor del av vilken data de baseras på och det är därför viktigt att så snart som möjligt få en bild av hur nästa generations data om människors resvanor ser ut, så att utvecklingen av morgondagens prognosmodeller kan fortgå. 2 (33) Vidare så är syftet att presentera konkreta exempel på hur mobilnätsdata kan komplettera traditionella insamlingsmetoder och ge rekommendationer för fortsatt arbete.

  Download full text (pdf)
  Mobilnätsdata som indata till prognosmodeller
 • 18. Allström, Andreas
  et al.
  Gidofalvi, Giözö
  Kristoffersson, Ida
  Prelipcean, Adrian C.
  Rydergren, Clas
  Susilo, Yusak
  Widell, Jenny
  Experiences from smartphone based travel data collection: System development and evaluation2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionella metoder som används för insamling av resdata har en del nackdelar och samtidigt kräver de modeller som används för att analysera transportsystemet allt mer detaljerad data av hög kvalitet. Det finns således ett stort behov av nya metoder för insamling av resdata och mest framgångsrikt har det visat sig vara att samla rådata från enheter som kan använda olika positioneringsteknologier (t.ex. GPS, WiFi-positionering, GSM, etc.) och omvandla denna information till användbar resdata. Eftersom de flesta smartphones är utrustade med olika positioneringsteknologier och eftersom dessa enheter är integrerade i det dagliga livet för de flesta människor, ger de ett unikt tillfälle för insamling av resdata i stor skala. Syftet med forskningsprojektet som presenteras i denna rapport är att studera om en applikation som installeras på en smartphone kan användas som ersättare eller komplement till en traditionell resvaneundersökning. Detta görs genom att samla in data och studera fördelar och nackdelar med respektive metod. Data har samlats i samma stad, vid samma tidpunkt och med samma svarande med båda metoderna för att göra resultaten så jämförbara som möjligt. För att uppfylla projektets mål har ett system, MEILI, bestående av en smartphone-applikation som loggar telefonens rörelser samt ett webbaserat gränssnitt där användaren kan se, korrigera och komplettera insamlad data utvecklats. Systemet har, i olika utvecklingsstadier, testats och utvärderats i både ett litet pilotförsök och ett större fältförsök. Som väntat varierade användarnas åsikter och upplevelse av systemet en hel del både i piloten och i det stora fältförsöket. Detta beror förmodligen främst på grund av att graden av IT-vana varierar, men också på grund av att systemet fungerar bättre för vissa telefonmodeller än andra. Förutom vissa sällsynta problem med installationen och registrering har funktionaliteten hos appen fungerat smidigt för majoriteten av deltagarna. Den algoritm som utvecklats för att begränsa batteriförbrukningen visade sig fungera bra och majoriteten av användarna upplever inte batteriförbrukningen som ett problem. Dessutom är det få användare som har slutat använda appen på grund av integritetsfrågor och majoriteten av användarna ansåg att den traditionella resvaneundersökning var lika integritetskränkande som appen. Det största problemet för användarna, både i piloten och i det stora fältförsöket, har varit den webbplats som använts för att komplettera och korrigera insamlad resdata. Rekryteringen av användare är en kritisk fas för traditionella resvaneundersökningar och som väntat var så även fallet för den smartphonebaserade metoden. En lärdom var att det är viktigt att förenkla registreringsprocessen så mycket som möjligt. Det är också mycket viktigt att systemet och kommunikationen med användarna löper smidigt, framförallt vid eventuella problem, annars ökar bortfallet snabbt. Under det stora fältförsöket samlade 171 användare in 2142 korrigerade och kompletterade resor (1250 resor samlades in från 51 användare som använde systemet under mer än en vecka). Försöket kan därmed betecknas som ett av de mest framgångsrika smartphone-baserade försöken som har genomförts i världen. Totalt samlades runt 1 miljon GPS-punkter in. En del av den automatiska klassificeringen gav hög noggrannhet, t.ex. detektering av stoppunkter (97%) och indelning i reselement (70%), vilket resulterade i att en korrekt reskedja detekterades med 79% noggrannhet. Färdmedel klassificerades med 54% noggrannhet vilket innebär att nuvarande metod behöver förbättras för att användarens arbetsbörda ska reduceras ytterligare. Det bör dock noteras att i rankingen av färdmedel hamnade korrekt färdmedel bland topp 3 i 82% av fallen. Klassificeringen av målpunkt och ärende gav en noggrannhet under 50% vilket innebär att dessa metoder behöver utvecklas vidare för att skapa ett helt automatiskt system. Denna rapport visar att MEILI är ett välbehövligt komplement till traditionella resvaneundersökningar eftersom det tilltalar en annan åldersgrupp och samlar in mer detaljerad resdata. För att ett system som MEILI helt ska kunna ersätta traditionella resvaneundersökningar måste webbsidan för korrigering och komplettering av insamlad data förbättras och bättre metoder för att automatiskt bestämma färdmedel, målpunkt och ärende utvecklas. Ur ett trafikmodellerings- och planeringsperspektiv skapar MEILI, trots sina brister, nya möjligheter för bättre, mer realistiska och med verkligheten mer överensstämmande analyser. Data som samlas in ger oss dels möjlighet att svara på frågor som vi inte kan besvara med data från en traditionell resvaneundersökning; exempelvis hur individers resmönster varierar mellan olika veckodagar. Men denna typ av data ger oss också möjligheten att bättre förstå och simulera sambanden mellan olika individers restriktioner i tid och rum, samt deras olika värderingar av bland annat restid. Denna kunskap kan ge oss ett bättre underlag för att hitta effektiva metoder för att påverka människors resande till att bli mer hållbart utan att resenärernas uppoffringar blir onödigt stora.

  Download full text (pdf)
  Experiences from smartphone based travel data collection: System development and evaluation
 • 19. Alm, Kim
  et al.
  Hargelius, Siri
  Sarasini, Steven
  Integrerade mobilitetstjänster – Strategier för att stödja hållbart resande genom integrerade mobilitetstjänster2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Systematisk omvärldsbevakning av området integrerade mobilitetstjänster utifrån ett brett, kollektivtrafikrelaterat perspektiv. Målet är ökad förståelse för hur området utvecklas. Analysen ska särskilt beakta hur utvecklingen bidrar till eller motverkar transportpolitiska målsättningar, speciellt målsättningen att andelen som reser med kollektivtrafik, gång och cykel skall öka.

  Download full text (pdf)
  Integrerade mobilitetstjänster – Strategier för att stödja hållbart resande genom integrerade mobilitetstjänster
 • 20. Almroth, Andreas
  et al.
  Berglund, Svante
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Engelsson, Leonid
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Canella, Olivier
  Flötteröd, Gunnar
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Jonsson, Daniel
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Kristoffersson, Ida
  West, Jens
  KTH, Transportplanering, ekonomi och teknik.
  Further development of SAMPERS and modeling of urban congestion2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The need to more precisely represent the consequences of congestion mitigation policies in urban transport systems calls for replacement of the static equilibrium assignment by DTA in the integrated travel demand and traffic assignment models. Despite of the availability of DTA models and despite of the conceptual clarity of how such integration should take place, only few operational model systems have been developed for large-scale applications. We report on replacement of the static traffic assignment by two different DTAs in the four stage demand model for the Greater Stockholm region: the macroscopic analytic Visum DUE and microscopic simulation Transmodeler. First results show that even without systematic calibration the DTA is in reasonable agreement with observed traffic counts and travel times. The presented experiments did not reveal striking difference between using macroscopic and microscopic assignment package. However, given the clear trend to microscopic modeling and simulation on the travel demand side, the use of micro-simulation-based DTA package appears more natural from system integration perspective.

 • 21.
  Almström, Peter
  et al.
  WSP.
  Sundberg, Marcus
  STRAGO, Raps och PINGO: modeller för regionalekonomiska beräkningar och framskrivningar2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Två slutrapporter, varav den ena handlar om modeller för regionalekonomiska beräkningar och framskrivningar med visst fokus på STRAGO, Raps och PINGO. Den andra fokuserar på vidareutveckling och kalibrering av STRAGO. Båda rapporterna finns vid behov även att tillgå på Trafikverkets diarienummer dnr TRV 2016/109802.

  Download full text (pdf)
  STRAGO, Raps och PINGO: modeller för regionalekonomiska beräkningar och framskrivningar
 • 22.
  Andersson, Bosse
  Swedish Transport Administration.
  Upphandling av flygtrafik från oktober 2023: utredning inför beslut om allmän trafikplikt2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har utrett vilka flyglinjer som bör ha allmän trafikplikt och därmed upphandlad flygtrafik från oktober 2023. Rapporten beskriver utredningsmetoden, de olika förutsättningarna som föreligger, ställningstagandena som gjorts samt förslag på vilka flyglinjer som bör få allmän trafikplikt och hur den bör utformas för vardera linje. 

  Download full text (pdf)
  Upphandling av flygtrafik från oktober 2023
  Download (jpg)
  presentationsbild
  Download (pdf)
  Trafikplikter 2023-2027
 • 23.
  Andersson, Charlott
  Swedish Transport Administration.
  Utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet: Lägesrapportseptember 20212021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket fick i april 2019 ett uppdrag för att verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Enligt uppdraget ska upp till 100 miljoner kronor årligen utgå till ersättning till forskning-och innovationsprojekt på sjöfartsområdet.

  Trafikverket ska årligen före september månads utgång fram till 2022 informera Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) om nya forsknings-och innovationsprojekt som tillkommit eller är under utvärdering av myndigheten inom sjöfartsområdet.

  Härmed lämnar Trafikverket in den tredje lägesrapporten för uppdraget. Rapporten omfattar perioden september 2020 – augusti 2021.

  Download full text (pdf)
  Utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24.
  Andersson, Elsa
  Swedish Transport Administration.
  Väg E6/E20 Trafikplatser Laholm, Halmstad och Falkenberg: Åtgärdsvalsstudie2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har analyserat trafikplatserna på väg E6/E20 i Laholms, Halmstads och Falkenbergs kommuner.

  Resultatet av kapacitetsanalysen visar att tre av de studerade trafikplatserna har belastningsgrader som överstiger rekommendationerna i någon av korsningarna i nuläget. Dessa är den västra korsningen i Halmstad Norra, den västra korsningen i Halmstad Södra och den västra korsningen i Laholm. För två av trafikplatserna, Halmstad Södra och Laholm, är kapacitetsåtgärder redan planerade och därför undersöks dessa inte vidare inom denna ÅVS. 

  Åtgärdsvalsstudien rekommenderar ombyggnad till cirkulationsplats i den västra korsningen i trafikplats 45, Halmstad Norra. 

  Download full text (pdf)
  Väg E6/E20 Trafikplatser Laholm, Halmstad och Falkenberg
  Download (pdf)
  Bilaga 1 PM Kapacitet
  Download (pdf)
  Bilaga 2 PM Olyckor
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25.
  Andersson, Elsa
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie väg 850 Bua – Veddige och väg 845 i Väröbacka2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Region Halland har gett Trafikverket i uppdrag att analysera bristerna på väg 850 delen Bua - Veddige samt väg 845 delen väg 856 - Värö skolväg. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att visa vilka befintliga brister väg 850 och väg 845 har och vilken trafikutveckling vägarna klarar, detta för att klargöra och förtydliga vilka åtgärder kommunen behöver utreda och ansvara för utifrån kommunens planerade exploatering på Väröhalvön.

  Målet är att föreslå kostnadsnyttiga åtgärder enligt 4-stegsprincipen för de brister som behöver åtgärdas. Problem, mål och tänkbara lösningar har både spelats in och bearbetats av projektledningen tillsammans med Varbergs kommun, Region Halland och Hallandstrafiken samt internt inom Trafikverket. Dialog har förts med Räddningstjänsten, Polisen, Södra Cell Värö, Ringhals, Derome och Värö Centerkvinnor. Kapacitetsberäkningar och trafikprognos har tagits fram av konsult, Ramböll.

  Download full text (pdf)
  ÅVS väg 850 Bua – Veddige och väg 845 i Väröbacka
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26.
  Andersson, Elsa
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie Väg 942, Valldavägen: delen väg 158 – väg 9512022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anledningen till att denna åtgärdsvalsstudie initierades var påpekanden om ”kilometerlånga köer” på den norra delen av väg 942, Valldavägen. De analyser som nu har genomförts visar att framkomligheten på vägen är tillräckligt god med dagens förhållanden, men att det inte finns mycket marginaler kvar för ökade trafikmängder. Därför är det helt centralt att det inte tillkommer ny bebyggelse i området i större omfattning.

  Åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen hamnar till stor del utanför denna studies avgränsning. I åtgärdsvalsstudien för väg 158 som avslutades i juni 2021 rekommenderas ett antal åtgärder för att förbättra bussens framkomlighet, bl a busskörfält på väg 158. Arbete med att öka bussens framkomlighet inne i Kungsbacka pågår också.

  Ett problem som har framkommit är att det är svårt att komma ut på Valldavägen i korsningen  vid Toråsskolan (Rörmöstvägen).  Här visar analyser att det är köer och fördröjningar, men bara under en begränsad tid i samband med skolstart när många föräldrar kör sina barn till skolan. Ingen större ombyggnadsåtgärd föreslås här. Skälen är två. 1) Det finns möjlighet att arbeta för att fler barn ska gå eller cykla till skolan vilket skulle minska antalet bilar på morgonen. Enligt 4-stegsprincipen ska alltid denna typ av effektiviseringsåtgärder prövas innan ombyggnader kan komma på tal. Att bussen skulle stanna ute på Valldavägen, vid gång- och cykeltunneln, har också diskuterats men bedömts som en alltför stor försämring av barnens tillgänglighet. 2) Problemet är inte tillräckligt omfattande för att motivera en kostsam ombyggnadsåtgärd eftersom det uppstår endast under ca 20 minuter på vardagsmorgnar.

  Åtgärdsvalsstudien föreslår ett antal mindre åtgärder som förbättringar för gång- och cykeltrafikanter samt trafiksäkerhetskameror.

  Download full text (pdf)
  ÅVS Väg 942, Vallavägen
  Download (jpg)
  presentationsbild
  Download (pdf)
  Bilaga - Kapacitetsutredning
 • 27.
  Andersson, Elsa
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Bengtsson, Joakim
  Sweco.
  Väg 25 Halmstad - länsgränsen: Åtgärdsvalsstudie2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) är att ge en bra bild av behov och brister längs väg 25 i Halland samt föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Resultatet visar att det finns brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet. Bristerna gäller alla trafikantgrupper - motorfordon, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

  Ett stort antal lösningar har utvärderats utifrån måluppfyllelse, behov, kostnadsnytta och genomförbarhet. Bland de rekommenderade åtgärderna finns Mötesfri landsväg och Säker 80-väg. Detta är åtgärder som bedöms kosta mer än 100 miljoner kronor, och därmed krävs för finansiering att de väljs ut som namngivna objekt i nationell infrastrukturplan. Denna ÅVS kommer att utgöra underlag vid nästa revidering av den planen.

  Exempel på rekommenderade mindre åtgärder är förbättrade gång- och cykelpassager och busshållplatser. Dessa kan finansieras med ”pottpengar” om det finns utrymme i planen.

  Download full text (pdf)
  Väg 25 Halmstad - länsgränsen
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28.
  Andersson, Evert
  KTH, Järnvägsgruppen, JVG.
  Green Train Concept proposal for a Scandinavian high-speed train: Final report,  part B2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Gröna Tåget (English: Green Train) is a research and development programme, the aim of which is to define a concept and develop technology for future high-speed trains for the Nordic European market. The target is a train for Scandinavian interoperability (Denmark, Norway and Sweden), although the pan-European minimum standards must be applied.

  Gröna Tåget is a concept for long-distance and fast regional rail services. It should be suitable for specific Nordic conditions with a harsh winter climate as well as mixed passenger and freight operations on non-perfect track.

  Gröna Tåget delivers a collection of ideas, proposals and technical solutions for rail operators, infrastructure managers and industry. The programme aims to define a fast, attractive, environmentally friendly and economically efficient high-speed train concept based on passenger valuations and technical possibilities. Proposals do not take corporate policies into account as these may vary between companies and over time.

  This is one of the final reports, specifying the functional requirements for the train concept from a technical, environmental and economic perspective, with an emphasis on the areas where research and development have been carried out within the Gröna Tåget programme. It is not a complete specification of a new train, but concentrates on issues that are particularly important for successful use in the Scandinavian market. It should be regarded as a complement to the pan-European standards. Research and development within the Gröna Tåget programme, including analysis and testing activities, are summarized. References are given to reports from the different projects in the programme but also to other relevant work.

  Other summary reports deal with market, economy and operational aspects as well as a design for an attractive, efficient and innovative train from a traveller’s point of view.

  The main alternative proposed in this concept specification is a train for speeds up to 250 km/h, equipped with carbody tilt for short travel time on existing main-line track. The train is proposed to have high-power permanent magnet motors, low aerodynamic drag and modest adhesion utilization. It has low noise emissions and a track-friendly bogie design. The train should be equipped with active highperformance suspension to produce superior ride qualities on non-perfect track and minimize suspension motions. Due to the approximately 3.30 m interior width of the carbody, one more comfortable seat can be accommodated abreast, which will reduce cost and energy use per seat-km and also maximize the capacity of the train and of the railway system. One most important and critical issue is that the train must be able to run in a Nordic winter climate, where technologies have been tested, proposed and also compiled in a special report.

  Most technologies developed can also be used for modified train concepts, such as non-tilting trains, trains for higher speeds than 250 km/h, trains with continental width carbodies, and others. Further, many technologies developed in the programme are also useful for lower speeds. Newly developed technologies were type-tested in a special test train from 2006 to 2009. Endurance tests in commercial service were performed between 2009 and 2011.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29. Andersson, Magnus
  et al.
  Peterson, Alf
  RISE.
  Svensk, Per-Olof
  Barkman, Joakim
  Trafikverket.
  Collaborative Traffic Management in Sweden - Roadmap2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As urban congestion levels rise, a well-functioning traffic management is paramount. Drivers and travelers rely on a multitude of services and information channels for planning and routing journeys. These include private as well as public actors. Capabilities and responsibilities are both distributed among municipalities, the Swedish Transport Administration (STA) and several service providers. The local and national authorities each manage interconnected yet distinct parts of the road infrastructure with sometimes conflicting goals. Similarly, service providers compete by giving their customers better route guidance than the competitors, which could risk sub-optimizing the traffic system as a whole. Collaborative Traffic Management (CTM) is a concept that strives to alleviate challenges of these conflicting goals by enabling a ‘win-win-win’ for citizens, private service providers and authorities alike. The concept proposed by the TM 2.0 forum is currently being tested in the Socrates2.0 project in several pilots across Europe. The Swedish project Samverkande Trafikledning follows these developments and relates them to the current Swedish traffic management practice to explore how CTM could be implemented in Sweden focusing on the 2025 time frame. As a means of gauging the potential of CTM, the merits of improved information to road users is further explored in a simulation study of Stockholm performed by TU Delft, indicating substantial benefits of better traffic information and route guidance. While complete CTM is most likely not within the near project time scope, to improve traffic management and prepare a gradual development towards CTM, a road map containing a set of direct actions is proposed for the very near future. These include 1) the STA moving towards national domain responsibility for traffic data, 2) continuous end-to-end assessment of data exchange and use, 3) establishing common processes for dynamic regulations via geofencing, 4) a clear data channel and format strategy, 5) detailed and clarified rerouting priorities, 6) improved public interagency coordination, 7) the setup of a permanent Swedish CTM forum with public and private members, 8) establishing KPI:s and SLA:s for data exchange, 9) improving location referencing practice and finally 10) initiating work towards a bilaterally shared situational awareness.

  Download full text (pdf)
  Collaborative Traffic Management in Sweden - Roadmap
 • 30. Andersson, Magnus
  et al.
  Zachrisson, Eric
  BiFi utvidgad demonstrator : tjälsäsongen 2015. Delrapport 22015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  BiFi Utvidgad Demonstrator är ett projekt utfört i Trafikverkets regi av Semcon och Klimator. Syftet med projektet är att ge Trafikverket möjlighet att utvärdera nyttan av teknologin genom ett operativt demonstrationsprojekt. Projektet utförs under tre år med god täckning av de fyra driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Hallsberg. BiFi systemet använder sig av en kombination av fordonsinformation och väderdata för att göra en bedömning av bärighetsläget på grusvägar. BiFi systemet består av fyra huvuddelar: Fordonsdata från sensorutrustade postbilar, en vägvädermodell som använder flera typer av väderdata, en tolkmodell som kombinerar vägvädermodellens resultat med fordonsdata för att skapa en nulägesbild och prognos för bärigheten på grusvägar inom ett specifikt område. Resultatet presenteras i form av färglagda vägsegment i en webbaserad karttjänst som finns tillgänglig för de inblandade parterna, BiFi.se. BiFi Utvidgad Demonstrator genomförs under huvudsakligen de tre tjälsäsongerna 2014-2016. Denna rapport, delrapport 2, sammanhänger med tjälsäsongen 2015. Målet med säsongen var att förfina BiFis träffsäkerhet för nulägesbilden och prognoserna för de fyra driftområden i Örebro Län; Do. Nora, Arboga, Örebro, Hallsberg. Vidare var syftet att öka användandet av tjänsten för att kunna genomföra användarundersökning på åkare, skogsbolag och driftentreprenörer. Under säsongen genomfördes referensmätningar kontinuerligt på flera vägsträckor för att skapa en bild över hur väl BiFi fungerat och hur de småförändringar som genomförts fungerat. Huvudmetod för referensmätningarna var dynamisk konpenetrometer för bestämning av bärighet på grusväg. Utöver DCP-mätningarna genomfördes också visuell kartering över ett större område. Som förstärkning till de genomförda referensmätningarna har VVIS, och tjäldjupsdata analyserats. Referensmätningarna och observationerna visar att BiFi fungerat väl under säsongen med mindre övervarningar mellan Gult och Grönt. Åkare som använt systemet rapporterar att nulägesbilden och prognosen stämmer väl överens med verkligheten och är mycket användbar när det kommer till planering av arbete och kontakten mot driftentreprenören vid diskussioner om dispenser. Inför kommande tjälsäsong görs inga större förändringar i systemets arkitektur. Fokus kommer fortsatt att ligga på att plocka in relevant återkoppling från användare och personer med god kännedom av mätområdet. Detta för att på ett bättre sätt kunna utvärdera nyttan av BiFi, samt att bättre validera bärighetsinformationen som BiFi levererar.

  Download full text (pdf)
  BiFi utvidgad demonstrator : tjälsäsongen 2015. Delrapport 2
 • 31. Andersson, Mattias
  et al.
  Szydarowski, Wiktor
  Hasselgren, Björn
  Öberg, Maria
  Realising benefits from the TEN-T Core Network Corridors – how, where and by whom?2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report summarises the findings and recommendations from the EU Interreg Baltic Sea Region (BSR) TENTacle project, which aimed to increase the stakeholder capacity to capitalise on the TEN-T core network corridors for prosperity, sustainable growth and territorial cohesion in the BSR. The project was carried out during the years 2016-2019 in the partnership with 23 organisations from nine countries in the BSR. The project, apart from macroregional analyses, contained nine pilot cases (showcases), displaying a variety of context-related opportunities to reap core network corridor gains in diverse geographical locations. Among these were: • Corridor node and transit areas: Fehmarnbelt Fixed Link (DE/DK), Westpomerania – Skåne (PL/SE), Gdynia transport node (PL) • Corridor catchment areas: Blekinge (SE), Vidzeme (LV) • Corridor void areas: Central Scandinavia borderland (SE/NO), Lahti – North Karelia (FI) • Corridor extension areas: Catching the goods transports from the northern regions to CNCs (logistics hub function of the Örebro region), interactions between the CNCs and transport networks of the EU Eastern Partnership countries. In addition, TENTacle gathered corridor governance experiences from earlier BSR Interregprojects and conducted an analysis to investigate the effects related to both the improved connectivity and the wider economic benefits of the CNC implementation. The impact analysis showed potential positive and negative impacts of the corridor infrastructure investments both geographically and by stakeholder category. Based on all these results, suitable policy and action responses were formulated, to either boost or mitigate potential effects of the CNC implementation, in the near future, but also from a long-term perspective. The key messages based on the findings in TENTacle are: 1. Monitor and analyse CNC implementation and the need for complementary development measures Actors on different levels should continuously monitor and examine transport (flows, infrastructure capacity) and socioeconomic effects of the CNCs, as well as new market opportunities, business models and supply chains triggered by the CNC implementation. The information gathered from these activities should serve as a base for capitalising on the CNCs, generating growth due to modal shifts and for initiating and adjusting complementary policy and investment measures. Needs for supplementing the current pattern of the core network corridors by additional links and extensions both within the BSR, to the other parts of the EU andthe EU neighbouring countries should also be taken into account. 2 Support co-ownership, co-responsibility and co-creation Bottom-up corridor governance initiatives should be encouraged to allow broader groups of public and market sector stakeholders to receive information about and engage in the collaboration to benefit from the corridor investments, or, if needed, to alleviate any presumed negative impacts. It should be ensured that bottom-up and top-down processes interact enabling co-creation. Intensified business contacts along the corridor and in corridor extensions should be supported. The European Coordinators are encouraged to continue their broad dialogue with stakeholders, to raise awareness, boost opportunities and overcome hindrances for development. 3. Enhance positive and mitigate negative effects Functional infrastructure connections to the CNCs should be planned in the corridor node and transit areas, as well as in the corridor catchment and void areas. Positioning strategies and action plans for the affected cities and towns should be prepared, also including adaptation strategies for business stakeholders, preparing them for the changes induced by the completed corridor investments and ensuring they are ready for gaining from the advantages of the new realities. Re-distributional policies, such as subsidies, tax policy measures or growth initiatives for the territories which might potentially suffer from negative corridor impacts should be considered. The development of new technologies and alternative fuels,as well as electrification infrastructure in the corridors, should be supported, including alternative financing models for infrastructure investments. Missing links in the geographical coverage of the core network corridors in the BSR and corridor extensions should be promoted, bearing in mind the expected contribution of the TEN-T network to the social, economic and territorial cohesion. This also implies a fuller integration of relevant Motorway of the Sea links as maritime legs of the core network corridors (e.g. the Gdynia – KarlskronaMoS connection). New ideas and business opportunities shaped in the cocreationbetween stakeholders and the dispersion of best practices are important elements of a successful policy response. 4. Long-term and durable implementation The policy and action measures should be co-created in a stakeholder interaction process so that they can be influenced by the users’ specific interests and expectations. In the TENTacle showcases the action-oriented outputs were delivered through multi-stakeholder and cross-sectoral interaction. For the long-term durability, a designated organisation was given responsibility forformal approval of the showcase outcomes and for inserting them in a binding document (e.g. action plan). To achieve a capacity change also at the macroregionallevel, avast number of intergovernmental networks,e.g. CMPR Baltic Sea Commission, BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation), VASAB, BPO (Baltic Ports Organization) are expected to further process the TENTacle outcomes. An overarching role in managing and monitoring the capacity change could potentially be assumed by the Coordination Group of EUSBSR PA Transport, assisted by the BSR ACCESS project platform.

  Download full text (pdf)
  Realising benefits from the TEN-T Core Network Corridors – how, where and by whom?
 • 32. Andersson, Peter
  et al.
  Nilsson, Jonathan
  Galvå, Carina Lindberg
  Weather-Dependent Lashing2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to collect facts about how weather-dependent lashing is operated in practice, a research project has been carried out by MariTerm AB, supported by the Swedish Transport Agency. The report includes full scale measurements furnished by Siri Marine. The annex to this document contains the report of the research concerning weather-dependent lashing in practice.

  Download full text (pdf)
  Weather-Dependent Lashing
 • 33.
  Andersson, Stefan
  Sweco Sverige AB.
  Väg 41 i Borås tätort: förslag till åtgärder för ökad bussframkomlighet2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I åtgärdsvalsstudien ”ÅVS Noden Borås” från 2018 (publikation 2018:162) redovisade Trafikverket åtgärdsförslag som bidrar till en hållbar utveckling av transportsystemet i Borås. I ÅVSen identifierades flera brister för det södra stråket,

  Syftet med föreliggande utredning är att utifrån åtgärdsvalsstudiens principiella åtgärdsförslag ta fram och analysera åtgärder som innebär att busstrafiken får förbättrad framkomlighet på väg 41. Utredningen ska även beakta möjligheter till att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

  Utvärdering av åtgärder görs mot övergripande mål för god tillgänglighet och trafiksäkerhet. I denna utredning är fokus på restid för busstrafik samt tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Utredningens mål är att ta fram och beskriva åtgärdsförslag som sedan ska fungera i åtgärdsplaneringen.

  Download full text (pdf)
  Väg 41 i Borås tätort
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 34. Anderstig, Christer
  et al.
  Almström, Peter
  Sundberg, Marcus
  Socioekonomiska indata till transportmodeller: Förstudie metodutveckling på lång sikt2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas en förstudie rörande metodutveckling på lång sikt för att förbättra kvalitén på indata till trafikmodellerna Sampers och Samgods. Förstudien behandlar metodutveckling i två avseenden. Det första handlar om en vidareutveckling av den modellbaserade nedbrytningen av nationella scenariodata till regional nivå som sker med stöd av modellramverket STRAGO-rAps. Det andra rör förutsättningarna för en modellbaserad metod vid nedbrytning från regional till kommunal nivå och från kommunal nivå till SAMS-områden.

  Download full text (pdf)
  Socioekonomiska indata till transportmodeller: Förstudie metodutveckling på lång sikt
 • 35.
  Archer, Jeffery
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Elmgren, Max
  Johansson, Christer
  Norman, Michael
  Benyamine Remahl, Michelle
  Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan: Utmed E4/E20, tpl Hallunda – Vårby backe, Botkyrka kommun2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the autumn of 2019, the research and innovation project: "Active traffic management for improved air quality and reduced climate impact along the state road network" began. The main purpose of this project was to investigate whether traffic control in the form of variable speed limits (VSL) could reduce the impact of traffic on air quality and climate related emissions. The road section studied is located on E4/E20 between the Hallunda intersection and Fittja intersection in the Botkyrka municipality. The 2.7 km stretch of motorway has a considerable flow of traffic that passes a densely populated area. The roadway has known problems with environmental quality standards for outdoor air.

  The implementation of VSL from 80 to 60 km/h along this stretch of roadway occurred on March 8, 2021. The controlling algorithm used a predetermined traffic flow value that determined whether a state of "dense traffic" existed. After the introduction of VSL, problems arose with the technical system causing many “missed” activations. A VSL-algorithm designed to activate VSL60 based on NO2 concentration levels instead of “dense traffic”, would have affected more vehicles and had greater effect given that there are no technical problems that prevent VSL-activations. The poor level of speed-compliance also reflects, amongst other things, an unwillingness on the part of drivers to adapt their speed to the posted speed limit and a lack of speed-enforcement measures. 

  An overall conclusion from this project is that low speed-compliance has significantly reduced the potential of VSL and the effects it can generate. Measures to ensure speed-compliance are key to increasing the benefits for health (air quality), climate and road safety. The estimated net cost-benefit value over a 20-year operational period, showed despite low levels of effects a net cost-benefit ratio 2.4 and a net cost benefit to SEK 5.2 million. 

  Download full text (pdf)
  Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 36.
  Aretun, Åsa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Berg, Jessica
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Henriksson, Malin
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Henriksson, Per
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Ihlström, Jonas
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanttillstånd, TIL.
  Janhäll, Sara
  RISE.
  Eric, Sjögren
  Cykelpoolen i Sverige AB.
  Silvander, Therese
  Energikontor Norra Småland.
  GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden: slutrapport2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the GoMate project, EV sharing services has been tested in two residential areas located in the central city of Jönköping; services consisting of e-bikes, e-cargo bikes and e-cars. The aim of the project has been to investigate whether and to what extent EV sharing services can contribute to reduced car use in favor of the use of more sustainable mobility solutions. The results show that a diversified EV club has the potential to reduce car use. It is mainly the e-bike that replaces car trips for everyday travel, which in the long term can reduce car holdings in favor of the use of e-car services for occasional travel.

  However, if the potential is to be realized, price and business models are required for these services that stimulate reduced car use, considered as a process that can be expected to occur gradually over time. Such a process also needs to be supported by policy instruments and measures that limit car use in central city areas.

  If the potential is to be realized, the services also need to be scaled up considerably with respect to the number of vehicles per apartment. Although there was a relatively large EV club with a total of 17 (of which 15 were bicycles) vehicles for 160 households, which were tested in the project, it only had the capacity to supply a very small proportion of the residents' total travel, and with very little effects regarding reduction in energy use and carbon emissions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), SICS.
  Reservkapacitet i tågplaneprocessen: Förstudie2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för tilldelningsprocessen är att den mest samhällsnyttiga trafiken, tolkat som den mest samhällsekonomiska, är den som skall genomföras varje dygn. De sökande av tåglägen för nästkommande år lämnar in sina ansökningar i april året före, vilket sedan sammanställs och planeras av infrastrukturhållaren.  Såsom i all planering så är inte alla fakta kända i förväg då de sökande lämnar in sina ansökningar. Av det skälet har svensk järnvägslag ett moment om ”reservkapacitet”, kapacitet som avsätts för att möjliggöra även tilldelning av effektiva tåglägen under pågående genomförande av tågplanen. Målet för projektet Reservkapacitet i tågplanen, RIT, är att finna modeller, metoder och verktyg för hantering av reservkapacitet genom tilldelningsprocessen. Syftet är också att i allmänhet studera hur reservering av kapacitet kan göras då diskussioner förs internationellt om en utvecklad tilldelningsprocess där möjligheten till både långsiktigt stabil trafik och effektiva tåglägen med kort framförhållning skall kunna planeras och genomföras. Skillnad görs mellan tilldelad kapacitet, reserverad kapacitet och restkapacitet, där den senare enbart är sådan kapacitet som inte efterfrågades och således är ”över”. Rapporten presenterar resultaten från förstudien där olika aspekter av reserverad kapacitet belyses, en diskussion rörande hur stort behovet av reservkapacitet är samt innehåller en genomgång av vad som finns gjort inom området både nationellt och internationellt. En principiell ansats för hantering av reserverad kapacitet presenteras, där en bärande princip är att tåglägen måste ha jämförbara värden genom hela tilldelningsprocessen för att mängden och typen av reserverad kapacitet skall bli korrekt formulerad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Aronsson, Martin
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), SICS.
  Transporttillgänglighet och tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På infrastrukturförvaltaren Trafikverket åligger det att skapa en kapacitetstilldelning som både leder till punktligt genomförande av trafik och samtidigt bibehållen anläggningsstatus. Detta skall genomföras på ett sådant sätt att anläggningen används på ett optimalt samhällsnyttigt sätt. Den årliga tågplanen beskriver kapacitetsfördelningen av infrastrukturen mellan tåg och underhållsåtgärder för ett år i taget, men är slutresultatet av flera års förberedelser. Cirka 8 månader innan tågplanen börjar gälla söker järnvägsföretagen och underhållentreprenörerna kapacitet för tåglägen och banarbeten, men processen börjar avsevärt tidigare. Denna rapport beskriver hur ett transportutbud och produktions-estimat kan formuleras, beräknas och värderas som ett verktyg och underlag för dels ansökan av banarbeten, dels som ett underlag för kapacitetsfördelningsstrategier. Huvudresultatet är en frikoppling av tågläget med dess precist formulerade väg genom järnvägsnätet till ett nytt begrepp, transportläget, som definierar de huvudegenskaper som utgör viktiga leveranskvaliteter och leveransegenskaper hus transporttjänsten. Basen för ett transportläge utgör utgångsstation, slutstation samt eventuellt andra stationer med kommersiella aktiviteter såsom av/påstigande eller av/påkoppling av godsvagnar. Transportlägen med samma egenskaper formar Transporttjänsteklasser. Genom att använda prioriteringsklasserna från de i järnvägsnätsbeskrivningen beskrivna prioriteringskriterierna kan en värdering kopplas till transportlägena och transporttjänsteklasserna. Denna värdering gör det möjligt att jämföra olika transportjänsteklasser och låta transportlägen byta klass om det vid samordning och beräkning av produktions-estimatet visar sig nödvändigt på grund av exempelvis trängsel på infrastrukturen. Värderingen är också nyckeln för att värdera den påverkan trafikpåverkande åtgärder såsom banarbeten får på produktions-estimatet, dels enskilda trafikpåverkande åtgärder men kanske framför allt kombinatoriska effekter av dessa åtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39. Arvidsson, Niklas
  Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad samt frigörande av kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. Detta samarbete är dock inte helt naturligt eftersom det kan vara konkurrenter som behöver samarbeta och det finns en hel del hinder som kan behöva övervinnas, så som exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar och affärsmodeller. Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar. Horisontella samarbeten har varit kärnan i det EU-finansierade CO3-projektet (Collaboration Concepts for Co-modality), vars syfte var att utveckla, professionalisera samt sprida information om affärsstrategi i logistiksamarbeten i Europa. Projektet CLOSER Starfish var ett första försök att sprida dessa tankar även i Sverige genom ett forskningsprojekt som undersökte möjligheter för horisontella samarbeten med avseende på godstransporter på väg i Sverige. FOI-projekt finansierat av Trafikverket, CLOSER, SSAB, ICA och Hector Rail Författare: Niklas Arvidsson, RISE

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 40. Asplind, Bo
  et al.
  Dykes, Åsa
  Wenke, Camilla
  Schillander, Per
  Swedish Transport Administration.
  Larsson, Jenny
  Åtgärdsvalsstudie väg 161: Rotviksbro-Skår, Uddevalla kommun2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är en viktig väg för pendling och godstransporter. Vägen har en låg vägstandard och under sommaren påverkas restiden negativt av en omfattande turisttrafik och ökade varutransporter. Möjligheterna att gå och cykla längs vägen är begränsade. Studien rekommenderar huvudsakligen effektiviseringar och ombyggnationer av befintlig väg. Åtgärderna omfattar främst förbättrade korsningar, busshållplatser, pendelparkeringar, passager och gång- och cykelförbindelser. För större ombyggnationerna ges några alternativ öster om Bokenäs. Alla alternativ inkluderar gång- och cykelbana, antingen som separat bana eller som del av befintlig väg.

  Download full text (pdf)
  ÅVS väg 161
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41.
  Asplund, Disa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Pyddoke, Roger
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Optimal pricing of car use in a small city: a case study of Uppsala2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies of cities which successfully have shifted mode choice from car to more sustainable modes, suggest that coordinated packages of mutually reinforcing policy instruments are needed. Congestion charges and parking fees can be important parts of such packages. This paper aims to examine the introduction of welfare optimal congestion charges and parking fees in a model calibrated to Uppsala, a small city in Sweden. The results suggest that welfare optimal congestion charges in Uppsala are as high as EUR 3.0 in the peak hours and EUR 1.5 in the off-peak. In a rough cost-benefit analysis it is shown that the introduction of congestion charges in Uppsala are welfare improving if operating costs of congestion charges are proportional to city population size (compared to Gothenburg). The model can be used to assess when it is worthwhile to introduce congestion pricing.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Asplund, Disa
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportekonomi, TEK.
  Westin, Jonas
  CERUM, Umeå universitet.
  Modellering av slingor inom sjötransporter2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when loops are allowed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43. Asplund, Matthias
  et al.
  Rantatalo, Matti
  Fältstudie av ljudproblem, BDL 413, Södertälje/kurvradie 300m2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ljudproblem i Södertälje beskrivs och förslagna åtgärder presenteras.

  Download full text (pdf)
  Fältstudie av ljudproblem, BDL 413, Södertälje/kurvradie 300m
 • 44. Asplund, Matthias
  et al.
  Rantatalo, Matti
  Johansson, Roger
  Analys av ljudproblem i en kurva med radie 300 och test av motåtgärd baserad på Top-of-Rail friktionsmodifiering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur TOR fungerar som dämpning av ljud i kurva som har höga ljud från hjul/räl kontakten. Vidare visar rapporten på fortsatt arbete.

  Download full text (pdf)
  Analys av ljudproblem i en kurva med radie 300 och test av motåtgärd baserad på Top-of-Rail friktionsmodifiering
 • 45. Aurell, John
  Safety performance tests with the DUO2-combination2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The vehicle combination has a very good dynamic stability with rather a low rearward amplification and high yaw damping with a good margin to the performance requirements for HCT proposed by Transportstyrelsen 2014. There are some inconsistencies in the results though, that call for a further investigation of the validity of the results for this vehicle combination type. The acceleration performance is good enough to fulfil one of the proposed performance requirements. The other one, to reach 50 km/h at 100 m, is unrealistic. The braking performance is clearly better than the proposed requirement. The directional behavior when braking straight ahead is very good. The low-speed off-tracking is quite acceptable and the swept path width is well below the performance requirement that is proposed.

  Download full text (pdf)
  Safety performance tests with the DUO2-combination
 • 46. Baradaran, Siamak
  Tillvägagångssätt för skattning av körkortmodell2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten återger utvecklad beskrivande modell som ökar förståelse för benägenheten hos individer att förvärva körkort ur ett beteendemässigt perspektiv. Modellen ska även 41058 analyser av förändrade policyer och vara känslig mot individernas förändrade förutsättningar med tiden och relevanta samhällstrender.

  Download full text (pdf)
  Tillvägagångssätt för skattning av körkortmodell
 • 47. Bengtsson, Jonas
  et al.
  Krii, Stefan
  Streijffert, Petter
  Dybjer, Josefin
  Ahlström, Kajsa
  ÅVS Bristande tillgänglighet och mobilitet Finnslätten Västerås2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna utredning är att i dialog med berörda intressenter och aktörer identifiera brister och behov i infrastrukturen och mobiliteten kopplat till Finnslätten idag och framtida utveckling. Åtgärdsvalsstudien ska även, med fyrstegsprincipen som grund, ta fram åtgärdsförslag som svarar mot uppkomna brister och behov samt kostnadsbedöma och effektbedöma dem, föreslå tid för genomförande samt ansvarig genomförare och förvaltare. Den genomförda åtgärdsvalsstudien skafungera som planeringsunderlag för berörda aktörer.

  Download full text (pdf)
  ÅVS Bristande tillgänglighet och mobilitet Finnslätten Västerås
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Bennison, Fredrik
  ACDM Lite Hemavan Technical description2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this document is to give an overview level technical description of the connections between different systems in the ACDM Lite Hemavan scenario. This will present an overview of the different technical systems involved and their interactions.

  Download full text (pdf)
  ACDM Lite Hemavan Technical description
 • 49. Benrick, Patrik
  et al.
  Berglund, Moa
  Clason, Helena Billing
  Hersle, Dag
  Orwén, redrik
  Pahlén, Pehr-Ola
  Grönare godsflöden: Delområde Triggers för samordnade godstransporter2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att kartlägga möjligheter för effektivare utnyttjande av transportresurserna med utgångspunkt i befintliga godsflöden. Arbetet har därför inriktats på att kartlägga obalanser i gods- och resursflödena samt de underliggande orsakerna till varför dessa uppstår. I detta arbete innefattas även de aktörer som är involverade och på vilka sätt godsflödenas sammansättning påverkar transporternas utförande. I studien har även potentiella åtgärder för att öka resursutnyttjande och fyllnadsgrad i transportsystemet identifierats. Detta har gjorts med avseende på de incitamentsstrukturer som ligger till grund för hur olika aktörer påverkar olika transportstrukturer och möjligheten till ett högt resursutnyttjande. Studien tar stöd av källor med statistiska data. Primärt har fyra olika datakällor använts: · Varuflödesundersökningen som genomförs regelbundet av Trafikanalys · PWC-matriser från den nationella transportprognosmodellen SAMGODS · Lastbilsundersökningen som publicerar aktuell information om lastbilstrafiken med svenskregistrerade lastbilar och som genomförs varje kvartal av Trafikanalys · Aktuell hamnstatistik som publiceras av både Trafikanalys och Sveriges Hamnar. Ett grundläggande problem med datatillgången är att de data som samlas in är framtagna på olika grunder och med skilda förutsättningar. Detta innebär att dessa ej kan samköras direkt. Trots tillgången på data, är det således problematiskt att kombinera dessa olika undersökningar i en och samma analys. Vad gäller de resultat som framkommit är det svårt att föreslå åtgärder för att öka resursutnyttjandet ur ett generellt perspektiv. Detta beror till stor del på att efterfrågan på godstransporter huvudsakligen styrs av varuägarna. Det är således viktigt att klargöra vilken roll respektive aktör har och på vilket sätt denna roll påverkar transportens utförande och planering. Det är också viktigt att förstå att olika typer av produkter och varor ställer olika krav på utförandet av själva transporten, sett till krav på flexibilitet, ledtid och transportkvalitet. En viktig aspekt är hur tillgången på gods, till följd av hur befolkning, råvaror och industrier är lokaliserade i landet, påverkar transporternas fyllnadsgrad och resursutnyttjande. En stor del av produktionen sker i områden med låg befolkningstäthet, bland annat i norra Sverige, medan konsumtionen i huvudsak sker i tätbefolkade områden i mellersta och södra Sverige. Följden av detta är stora obalanser i transportefterfrågan men också obalanser utifrån behovet av specifika och anpassade transportlösningar i och med att industrigodset i stor utsträckning transporteras med järnväg medan majoriteten av allt konsumentgods transporteras med lastbil. Liknande mönster finns i andra relationer. Högt resursutnyttjande fordrar en balanserad efterfrågan på transporter. Obalanser i transportefterfrågan ger, jämte tomtransporter, upphov till ompositioneringar, vilka är en nödvändig del av transportsystemet. Analys & Strategi 5 Trots att dessa demografiska och industriella faktorer förklarar en stor del av befintliga obalanser i godstransportsystemet, kvarstår vissa tillkortakommanden som motverkar god fyllnadsgrad och balans i transportflödena. Som exempel finns brister knutna till informationstillgång, organisering, tekniska förhållanden och omlopps-/ledtidsförutsättningar som bidrar till att sänka effektiviteten i transportsystemet. Ett antal åtgärder för att främja högre resursutnyttjande och minskade obalanser i transportsystet har identifierats och beskrivs. Dessa kan grupperas exemplifieras enligt nedan: · Tekniska åtgärder, till exempel användning av mer enhetliga lastbärare, utökad användning av specialfordon samt tyngre och/eller längre vägfordon · Samverkansåtgärder såsom fraktbörs och samlastning · Åtgärder avseende organisatoriska och arbetssätt, bland annat stöd för speditörers interregionala samverkan och tidsfönster för leverans och upphämtning · Åtgärder rörande bestämmelser och avgifter, exempelvis begränsning av antal trafiktillstånd och differentierad kilometerskatt och andra incitament Slutligen ges ett antal generella rekommendationer för vad och hur Trafikverket kan göra för att främja ökad transporteffektivitet, bland annat att delta i och stödja samverkansforum, bedriva riktade utbildningsinsatser, ge ekonomiskt stöd till försök och pilotprojekt samt ta fram förslag på utformning av bestämmelser och incitamentsmodeller.

  Download full text (pdf)
  Grönare godsflöden: Delområde Triggers för samordnade godstransporter
 • 50. Berell, Håkan
  et al.
  Öberg, Martin
  Book, Karin
  Alfredsson, Inger
  Östman, Anders
  Effektsamband Konsumerad Kapacitet och Tidtabellstid2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet har siktat på att estimera nya effektsamband mellan tidstillägg i tidtabellerna och konsumerad kapacitet med hjälp av data i tidtabellsdatabasen LUPP. Förhoppningen var att en statistisk ansats som bygger på de verkliga utfallen från tidtabellsprocessen skulle ge mer korrekta och mer tillförlitliga resultat.

  Download full text (pdf)
  Effektsamband Konsumerad Kapacitet och Tidtabellstid
1234567 1 - 50 of 1201
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf