Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Banverket (Upphörd 2010-03-31)
   • Trafiksäkerhetsverket (Upphörd 1993-12-31)
   • Trafikverket
   • Vägverket (Upphörd 2010-03-31)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Godset (Upphörd 2017-12-31)
   • Sjövägen
   • Trafikverkets broschyrer
   • Trafikverkets publikationer
   • Vägverkets broschyrer (Upphörd 2010-03-31)
   • Vägverkets publikationer (Upphörd 2010-03-31)
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Alkohol och droger
   • Arbete på vägar
   • Arbete vid järnvägar
   • Artrika väg- och järnvägsmiljöer
   • Banverkets årsrapporter
   • Barnkonsekvensanalys
   • Barn och närsamhälle
   • Barn och ungdomar
   • BIM
   • Biologisk mångfald
   • Broar och tunnlar
   • Buller och vibrationer
   • Bygga och underhålla
   • Cykling och gång
   • Den goda staden
   • Djur vid vägar och järnvägar
   • Energi och klimat
   • En ny generation järnväg
   • Enskilda vägar
   • Extrern information
   • Folkhälsa
   • Forskning och innovation
   • Fysisk planläggningsprocess
   • Färjerederiet
   • Geoteknik
   • Godstransporter
   • Hastighetsgränser på väg
   • Historia och museum
   • Hållbara resor och transporter
   • Hälsa
   • Infrastructure in 3-D
   • Inriktningsunderlag för 2018-2029
   • Järnvägar och järnvägstransporter
   • Järnvägar och vägar
   • Järnvägsprojekt
   • Kapacitetsutredning för transportsystemet
   • Kartor trafikledningsområden
   • Kemikaliehantering
   • Klimatåtgärder
   • Kollektivtrafik
   • Kulturmiljöer
   • Kunskapsunderlag natur och kultur
   • Körkort
   • Landskap i långsiktig planering
   • Luft
   • Långsiktiga nationella planer
   • Miljökonsekvensbeskrivningar
   • Miljö och hälsa
   • Motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar
   • Nationell planering
   • Nationell transportplan 2010-2021
   • Nationell transportplan 2014-2025
   • Nationell transportplan 2018-2029
   • Nya vägar och järnvägar
   • Ny i Sverige
   • Olyckor
   • Om Trafikverket
   • Planera och utreda
   • Planering och projektering
   • Planering och projektering av väg
   • Planerings- och analysmetoder
   • Projekt
   • Rapporter
   • Regelverk VGU
   • Regional planering och utveckling
   • Resor och trafik
   • Riksintressepreciseringar
   • Samhällsekonomi
   • Samhällsplanering
   • Samlade planeringsunderlag
   • Sjövägen
   • Stationsmiljöer
   • Strategiska planer
   • Sverigeförhandlingen
   • Så sköter vi järnvägarna
   • Så sköter vi vägarna
   • Teknikstöd i trafiken
   • Temablad Natur
   • Tidningen Godset
   • Tillgänglighet och social hållbarhet
   • Trafikarbetets förändring
   • Trafikflödeskartor mc
   • Trafikinformation
   • Trafik i skolan
   • Trafikledning och trafikstörningar
   • Trafiksignaler
   • Trafikslagsövergripande projekt
   • Trafiksäkerhet
   • Trafiksäkerhet på vägar
   • Trafiksäkerhetsrapporter
   • Trafiksäkerhet vid järnvägar
   • Trafikverkets årsrapporter
   • Trafikverksskolan
   • Transporter och trafiksäkerhet
   • Tätorter
   • Utryckning och räddning
   • Vatten och mark
   • Verktyg
   • Vårt trafiksäkerhetsarbete
   • Vägarkitektur
   • Vägdata
   • Väginformationskartor 2019
   • Väg- och gatuutformning
   • Vägprojekt
   • Vägtrafikflöden och medelhastigheter
   • Vägverkets årsrapporter
   • Årsrapporter
   • Åtgärdsvalsstudier
   • Äldre inriktningsunderlag
   Bläddra
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Arabiska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram