Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   • -
   •  
   • (Opphørt 2010-03-31)
   • (Opphørt 1993-12-31)
   • (Opphørt 2010-03-31)
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Godset (Opphørt 2017-12-31)
   • Sjövägen
   • Skyltfonden
   • Trafikverkets broschyrer
   • Trafikverkets forskningsportföljer
   • Trafikverkets publikationer
   • Vägverkets broschyrer (Opphørt 2010-03-31)
   • Vägverkets publikationer (Opphørt 2010-03-31)
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • Alkohol och droger
   • Arbete på vägar
   • Arbete vid järnvägar
   • Artrika väg- och järnvägsmiljöer
   • Banverkets årsrapporter
   • Barnkonsekvensanalys
   • Barn och närsamhälle
   • Barn och ungdomar
   • BIM
   • Biologisk mångfald
   • Broar och tunnlar
   • Buller och vibrationer
   • Bygga
   • Bygga och underhålla
   • Cykling och gång
   • Den goda staden
   • Djur vid vägar och järnvägar
   • Energi och klimat
   • En ny generation järnväg
   • Enskilda vägar
   • Extern information
   • FOI-portföljer
   • Folkhälsa
   • Forskning och innovation
   • Fysisk planläggningsprocess
   • Färjerederiet
   • Geoteknik
   • Godstransporter
   • Hastighetsgränser på väg
   • Historia och museum
   • Hälsa
   • Hållbara resor och transporter
   • Infrastructure in 3-D
   • Inriktningsunderlag för 2018-2029
   • Inriktningsunderlag för 2022-2033 och 2022-2037
   • Järnvägar och järnvägstransporter
   • Järnvägar och vägar
   • Järnvägsprojekt
   • Kapacitetsutredning för transportsystemet
   • Kartor trafikledningsområden
   • Kemikaliehantering
   • Klimatåtgärder
   • Kollektivtrafik
   • Kulturmiljöer
   • Kunskapsunderlag natur och kultur
   • Körkort
   • Landskap i långsiktig planering
   • Luft
   • Luftfartsområdet
   • Länskartor 2022 (Opphørt 2023-05-12)
   • Länskartor 2023
   • Långsiktiga nationella planer
   • Metodbeskrivningar
   • Miljökonsekvensbeskrivningar
   • Miljö och hälsa
   • Motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar
   • Möjliggöra
   • Nationell planering
   • Nationell transportplan 2010-2021
   • Nationell transportplan 2014-2025
   • Nationell transportplan 2018-2029
   • Nationell transportplan 2022-2033
   • Nya vägar och järnvägar
   • Ny i Sverige
   • Olyckor
   • Om Trafikverket
   • Planera
   • Planera och utreda
   • Planering och projektering
   • Planering och projektering av väg
   • Planerings- och analysmetoder
   • Projekt
   • Rapporter
   • Regelverk VGU 2020
   • Regelverk VGU 2021
   • Regelverk VGU 2022
   • Regional planering och utveckling
   • Regionkartor 2022 (Opphørt 2023-05-12)
   • Regionkartor 2023
   • Resor och trafik
   • Riksintressepreciseringar
   • Samhällsekonomi
   • Samhällsplanering
   • Samlade planeringsunderlag
   • Sjöfartsområdet
   • Sjövägen
   • Skyltfonden
   • Skyltfonden - Fordonet
   • Skyltfonden - Människan
   • Skyltfonden - Verktyg/Övrigt
   • Skyltfonden - Vägen och trafikmiljön
   • Stationsmiljöer
   • Strategiska initiativ
   • Strategiska planer
   • Sverigeförhandlingen
   • Så sköter vi järnvägarna
   • Så sköter vi vägarna
   • Teknikstöd i trafiken
   • Temablad Natur
   • Tidningen Godset
   • Tillgänglighet och social hållbarhet
   • Trafikarbetets förändring
   • Trafikflödeskartor mc
   • Trafikinformation
   • Trafik i skolan
   • Trafikledning och trafikstörningar
   • Trafiksignaler
   • Trafikslagsövergripande projekt
   • Trafiksäkerhet
   • Trafiksäkerhet på vägar
   • Trafiksäkerhetsrapporter
   • Trafiksäkerhet vid järnvägar
   • Trafikverkets årsrapporter
   • Trafikverksskolan
   • Transporter och trafiksäkerhet
   • Tätorter
   • Utryckning och räddning
   • Vatten och mark
   • Verktyg
   • Vidmakthålla
   • Vägarkitektur
   • Vägdata
   • Väginformationskartor 2022 (Opphørt 2023-05-12)
   • Väginformationskartor 2023
   • Väg- och gatuutformning
   • Vägprojekt
   • Vägteknik
   • Vägtrafikflöden och medelhastigheter
   • Vägtrafiklaster
   • Vägverkets årsrapporter
   • Vårt trafiksäkerhetsarbete
   • Äldre inriktningsunderlag
   • Äldre portföljer
   • Äldre VGU
   • Årsrapporter
   • Åtgärdsvalsstudier
   Bla
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use
  v. 2.40.0