Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Rankka, Wilhelm
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Statens geotekniska institut.
  Dehlbom, Björn
  Statens geotekniska institut.
  Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster. BIG A2017-282019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Uppgraderingar av det befintliga väg- och järnvägsnätet sker årligen, exempelvis för att öka kapaciteten eller kvaliteten och minska underhållet. Kontinuerligt underhåll av väg- och järnvägsnätet utförs som förebyggande underhåll eller som avhjälpande underhåll. Dessa åtgärder påverkas av geokonstruktionernas funktion dvs. dess egenskaper. Kunskapen om befintliga konstruktioners egenskaper är grunden för tillståndsbedömning, planerat effektivt underhåll och för att kunna projektera relevanta ombyggnadsåtgärder. Klimatförändringar kan förändra geokonstruktionernas egenskaper. Detta kan exempelvis bero på förändrad (minskad eller ökad) regnintensitet, vattennivå, grundvattennivå samt förändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup. Målsättningen med detta projekt inom Trafikverkets forskningsprogram BIG (Branschsamverkan i grunden) är att en bedömning av egenskapsförändringar på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Alternativa anläggningstekniker m m i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd: Delredovisning2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bredbandsutbyggnaden i Sverige har nu nått det lågtrafikerade vägnätet, som består av mindre grusvägar eller belagda vägar där fiberförläggning oftast är dyrare och mer komplicerad. I vissa fall saknas ytterslänt och släntfot, vilket är den placering som Trafikverket normalt förordar eftersom den är mest förenlig med Trafikverkets uppdrag som väghållaransvarig, samt med en långsiktigt hållbar förvaltning av vägkapitalet. Trafikverket fick den 31 maj 2018 ett regeringsuppdrag att analysera alternativ placering i vägområdet, om ytterslänt och släntfot saknas, samt alternativa förläggningsmetoder.

  Utöver det ska Trafikverket se över organisationen samt kartlägga avsaknad av ytterslänt och släntfot, varav det senaste uppdraget slutredovisas den 31 december 2018. I slutrapporteringen  återkommer Trafikverket till hur ett etappvis införande kan genomföras. En förutsättning för att genomföra en ändrad inriktning är att ersättningar och villkor omförhandlas, samt att utförliga kravspecifikationer för återställande tas fram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alternativa anläggningstekniker m m i syfte att främja utbyggnad av bredband i landsbygd: Slutredovisning2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket fick den 31 maj 2018 ett regeringsuppdrag att analysera alternativ placering i vägområdet, om ytterslänt och släntfot saknas, analysera alternativa förläggningsmetoder samt göra en översyn av organisation och arbetssätt vilket redovisades i rapport Alternativa anläggningstekniker mm i syfte att främja utbyggnad av bredband den 15 november 2018. Utöver det ska Trafikverket enligt regeringsuppdraget kartlägga avsaknad av ytterslänt och släntfot vilket redovisas i denna slutrapport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  VVMB 310: Hydraulisk dimensionering2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och utformning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument. Hydraulisk dimensionering är en metodbeskrivning som innehåller metoder för beräkning av dimensionerande vattenföring i små och medelstora avrinningsområden. Dokumentet avhandlar dimensionering av trummor, diken, dränering, dagvattenledningar, dagvattenpumpstationer utjämningsmagasin och oljeavskiljare med avseende på dimensionerande vattenföring. Krav på material, utförande och kontroll återfinns i AMA Anläggning 07. Ersätter "Hydraulisk dimensionering" (publikation 1990:11)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Allmänna krav på geoteknisk utredning för Vägverket2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta underlag redovisar ett förslag till förslag på innehåll för Vägverkets uppdragsbeskrivningar avseende geotekniska undersöknings- och utredningsarbeten för vägar och broar vid nybyggnad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Krav på geotekniska utredningar för Vägverket Region Stockholm2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Krav på geotekniska utredningar för Vägverket Region Stockholm

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Provgropsundersökning: en metodbeskrivning2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Provgropsundersökning är en teknisk beskrivning som innehåller riktlinjer för hur Provgropsundersökning skall planeras och utföras, liksom hur undersökningen skall dokumenteras. Ersätter Vägverkets publikation 1990:20

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Massutskiftning2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Massutskiftning är en teknisk beskrivning som ersätter publikationerna Urgrävning för vägbank nr 1991:06, Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar nr 1986:78 och Nedpressning av vägbank TU 139, omfattar dimensioneringsförutsättningar, utförande och kontroll av massutskiftning för vägbank.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner är en allmän teknisk beskrivning, som utgör ett tillägg till ATB VÄG.Publikationen skall användas vid Vägverkets upphandlingar av projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas f o m den 2005-05-02. Publikation nr 1990:49 Cellplast som lättfyllning i vägbankar upphör att gälla samma datum, men skall övergångsvis tillämpas för upphandlingar inom vägobjekt som påbörjats före den 2005-05-02.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Lättklinker i vägkonstruktioner2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna allmänna tekniska beskrivning, som ersätter publikation nr 1986:78, omfattar dimensioneringsförutsättningar, utförande och kontroll av lättklinker som lättfyllning i vägkonstruktioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Geoplanering1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna publikation redovisas principer för hur geologiska och geotekniska förhållanden kan beaktas i vägplanering. För åstadkommande av bra resultat betonas särskilt att vägplaneringen skall genomföras i nära samarbete mellan vägplanerare och geologigeotekniker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Allmän teknisk beskrivning: Bankpålning1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Krav och råd avseende dimensionering, utförande och kontroll av bankpålning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper1994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Jords och hållfasthets och deformationsegenskaper är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som ska användas inom Vägverkets verksamhetsområde för väg och broobjekt i anslutning till Väg 94 och Bro 94.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Jordarmering dimensionerande draghållfasthet för syntetmaterial1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna publikation ges rekommendationer för beräkning av dimensionerande draghållfasthet hos jordarrnering av syntetmaterial

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Urgrävning för vägbank1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I publikationen redogörs för erfarenheter från olika urgrävningsprojekt. Rekommendationer ges för konstruktiv utformning och utförande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Cellplast som lättfyllning i vägbankar1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cellplast som lättfyllning i vägbankar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Hydraulisk dimensionering1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skriften redovisar metoder för beräkning av de mer vanligen förekommande fallen. Vid situationer som ligger utanför de i skriften angivna samt i de fall då krav på särskilt hög noggrannhet föreligger, bör vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI. Detta bör även ske om uppgifterna skall ingå i ansökan till vattendom, där dessa uppgifter är av väsentlig betydelse. Ersatt av "VVMB 310 - Hydraulisk dimensionering" (publikation 2008:61)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Mätning av grundvattennivå och portryck1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna handbok syftar till att öka kunskapen om olika mätmetoder och ge stöd för planering och utförande av grundvattenobservation och portrycksmätning. Handboken behandlar dock inte bestämning av grundvattenflöde och kvalitetsundersökning av vatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Provgropsundersökning1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Provgropsundersökning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Geotekniska undersökningar för vägbroar1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handboken vänder sig främst till geotekniker för planering av geotekniska insatser vid projektering av broar och övriga konstbyggnader. Den ger vägledning främst om de problemställningar som skall behandlas och i viss utsträckning om vilka undersökningsmetoder som är lämpliga att använda i vissa mer renodlade fall. De fem första kapitlen och de inledande avsnitten 1nom följande kapitel kan också vara av värde för väg- och bro-projektörer samt upphandlare av geotekniska utredningar eftersom de redovisar de problemställningar som skall lösas i olika skeden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Vertikaldränering1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna publikation ges riktlinjer för dimensionering av vertikal dränering med såväl sanddräner som prefabricerade banddräner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna publikation behandlas erosionsskydd i vatten som skydd för väg- och brokonstruktioner - farleder. Publikationen ska kunna utgöra vägledning för projektering, dimensionering av erosionsskydd i vattendrag och farleder samt vågerosion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Bark och flis som lättfyllning i vägbankar1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna publikation redogörs för Vägverkets erfarenheter av bark och flis som lättfyllning och rekommendationer ges för dimensioner och utförande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Handledning för geotekniska beräkningar1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Publikationen syftar till att vara en vägledning för elementära geotekniska beräkningar samt att tjäna som en introduktion för ny geoteknisk personal inom vägverket. Beräkningar för grundförstärkningar behandlas i anvisningar för respektive metod.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Geotekniska undersökningar för vägar1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med geotekniska undersökningar för vägar fastställs jords lämplighet som underlag och användbarhet som byggnadsmaterial för väg. Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser är det inte möjligt att ge generella regler för undersökningarnas omfattning. Till ledning för planläggning och genomförande av geotekniska undersökningar har riktlinjer för olika undersökningsinsatser upprättats i denna handbok.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Nedpressning av vägbank1979Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under vissa förutsättningar är nedpressning av vägbankar en tekniskt-ekonomiskt lämplig metod att bygga väg över områden med låg bärighet. Publikationen ger riktlinjer för projektering och byggande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 28 av 28
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf