Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Wennermark, Karin
  Från ord till handling: en sammanfattande rapport om Trafikverkets handlingsprogram för arkitektur2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handlingsprogrammet för arkitektur initierades av dåvarande chefsarkitekt Johnny Hedman med syfte att utveckla arkitekturfrågorna inom Trafikverket på ett systematiskt sätt. Innehållet präglades av strategiska fokusområden och entydlig kunskapsuppbyggnad. Den här rapporten sammanfattar handlingsprogrammets första fas och fungerar som en språngbräda inför handlingsprogrammets kommande fas. Den andra fasen kommer kännetecknas av implementeringav den kunskap och strategiska val som tidigare gjorts. Fokus ligger på verksamheten – att alla på Trafikverket tillsammans strävar efter inkluderande, långsiktigt hållbara och väl gestaltade anläggningar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Från ord till handling
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Daubner, Carina
  et al.
  AFRY.
  Svärd, Julia
  AFRY.
  Rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta dokument presenterar ett antal principer som utgör rekommendationerför arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser. Rekommendationerna syftar till att skapa ett helhetstänk kring cirkulationsplatsers utformning samt öka kunskapen om hur en lyckad arkitektonisk utformning kan uppnås. Fokus ligger på att tydliggöra vilka arbets- och tankesätt som ska vara standard inom Trafikverkets projekt. Detta eftersom rätt tanke- och arbetssätt utgör nyckeln till att skapa långsiktigt hållbara trafikmiljöer med god funktion och estetik. Rekommendationerna är menade att vägleda såväl projektledare och projektgrupp som beslutsfattare och andra berörda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rekommendationer för arkitektonisk utformning av cirkulationsplatser
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Niordson, Helena
  et al.
  Trafikverket.
  Folkesson, Johan
  Trafikverket.
  Wennermark, Karin
  Där trafikanterna trivs: Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverkets kunder, de människor som nyttjar eller på annat sätt påverkas av det nationella transportsystemet, är i centrum när det kommer till Trafikverkets verksamhet. De anläggningar och miljöer som Trafikverket planerar, bygger och underhåller är i sin tur en central och viktig del av de flesta människors vardagslandskap. Efter nästan 20 års utveckling har Trafikverket en statistisk säkerställd metod för att mäta och utvärdera gestaltningskvaliteten i våra anläggningar och miljöer. En viktig milstolpe eftersom gestaltningskvaliteten har en avgörande betydelse för helhetsupplevelsen av en plats eller ett stråk. Metoden, Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön, stärker samhällsnyttan och ökar kundnöjdheten genom att gestaltningskvaliteten säkerställs tidigt i processen, långt innan projektet är byggt. Utvecklingsarbetet av Kundupplevd kvalitet i trafikmiljön har visat att experter redan i tidiga skeden kan förutspå människors upplevelser av en trafikanläggning. En insikt som säkerställer både kostnadseffektivitet och möjligheten att skapa välfungerande, hållbara och vackra miljöer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Erfarenhetsåterföring av gestaltningsfrågor i tre genomförda totalentreprenader2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del i ett större arbete för att undersöka hur gestaltningsaspekter hanteras i Trafikverkets projekt utförda som totalentreprenader. Studien är en fördjupning av det skede i processen då en totalentreprenör handlats upp och omfattar steget från förfrågningsunderlag till totalentreprenörens arbete. Utgångspunkten för arbetet är att undersöka hur gestaltningsfrågor hanterats i detta skede. Fokus ligger främst vid entreprenörens projekteringsbeskrivning, då denna kan vara ett verktyg för att fånga upp frågor i ett inledande skede av entreprenörens arbete. Syftet är att samla in verklighetsbaserade exempel på hur processen sett ut i några genomförda projekt. Studien ska ses som en erfarenhetsåterföring från dessa. Avsikten är att lyfta fram sådant som fungerat bra eller mindre bra för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt. Denna rapport, inklusive de slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella slutsatser eller riktlinjer för Trafikverkets arbete och processer i stort. Studien syftar till att spegla det som framkom i de studerade exempelprojekten. Den ska ses som en erfarenhetsåterföring från själva processen med fokus på projekteringsbeskrivningen. Den är inte en utvärdering av den färdiga anläggningen i studerade projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Inriktningsdokument belysning 2015-20242016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett dokument som på lång sikt beskriver och prioriterar hanteringen av belysningsanläggningar inom Trafikverket. Målet är att arbeten och aktiviteter kring våra belysningsanläggningar ska vara koordinerade med Trafikverkets övriga strategiska planer och bidra till ökad samhällsnytta och kostnadseffektivitet. Trafikverket har ett uppdrag att bygga energieffektiva anläggningar som tillgodoser behoven och minskar energianvändningen inom transportsektorn. Det innebär att vi måste prioritera användandet av belysning till de situationer där vi får mest nytta för pengarna. Dessutom finns ett innehavaransvar att ta hänsyn till våra elektriska anläggningarna ska vara säkra. Dokumentet vänder sig till medarbetare och chefer på alla nivåer inom Trafikverket, samt ger en god vägledning för kunder, konsulter, entreprenörer och tillverkare vilka insatser som kommer att prioriteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Vägbilder2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De som arbetar med ett vägprojekt måste förstå varandra, de olika begreppen och de gemensamma målen. Av tradition beskrivs utformning i tekniska termer och parametrar. Men vi behöver också tydligare förstå de form- och rumsliga konsekvenser och upplevelsevärden som vägen ger. I ett vägprojekts olika skeden ingår personer med olika kompetenser och erfarenheter. Det är därför viktigt att hitta ett gemensamt språk i processen. Bilden är oslagbar för att identifiera vad som avses eller inte avses. Bilden är ett instrument som kan användas både i de tidiga planeringsskedena och i utförandeskedena. Vägbilder ska betraktas som ett hjälpdokument och ett gemensamt DISKUSSIONSUNDERLAG för mål, värdering och val. Vägbilder värderar inte bra eller dåligt utan visar på exempel och konsekvenser av olika val. Poängen är att med hjälp av bilder underlätta diskussion och samsyn såväl internt som externt och att arbetssättet är stimulerande och effektivt. Vägbilder består av bildpar som visar ett antal typexempel och vanliga situationer. Bildparen är baserade på verkliga miljöer där en eller flera bilder justerats i bildprogram för att visa på skillnader och möjligheter. Varje bildpar belyser en specifik del, t ex vägområde, och gör inte anspråk på att vara optimala i alla delar. För mer kunskap inom vägutformning och vägarkitektur: Vägen - En bok om vägarkitektur, Benny Birgersson. Vägverkets publikation 2006:28 VGU-Vägar och gators utformning, publikationsnummer 2015:086, 2015:087, 2015:088, 2015:089, 2015:090

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Löfgren, Sofia
  et al.
  Trafikverket.
  Engström, Lina-Sofia
  Lindeberg, Johnny
  En plats som berikar resan: gestaltning av rastplatser2015Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En rastplats ska tillgodose trafikantens behov av vila, rekreation, plats att äta matsäck, toalettbesök och information. En inbjudande, trygg och avskild rastplats skänker reseneären den vila han eller hon behöver för att fortsätta färden som en bättre bilförare. Ett nät av attraktiva rastplaster minskar antalet spontana stopp på trafikfarliga ställen. Denna guide är framtagen för att användas som stöd för planering, lokalisering och gestaltning av en rastplats. Den innehåller konkreta riktlinjer och tillvägagångssätt för hur rastplatsen kan utformas så att den upplevs attraktiv att stanna vid. En plats som berikar resan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Belysningsinriktning stadsnära trafikleder: med exempel E22 genom Kalmar2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  God vägbelysning är mer än tekniska parametrar. Genom att skapa vackra, intressanta och energieffektiva belysningsanläggningar som möter de tekniska krav som ställs på vägbelysning skapas en helhet. En helhet som är attraktiv, säker och hållbar ur miljösynpunkt. Syftet med skriften är att öka säkerheten på vägen genom medveten belysningsplanering och ljussättning samt att minska energiförbrukning och miljöpåverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Råd för gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika skeden2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Publikationen ska tydliggöra vad gestaltningsprogram ska innehålla och vad de ska omfatta i olika skeden och vara ett stöd för de som arbetar med planeringsprocessen. Publikationen är till vissa delar inaktuell. För aktuella dokument se Trafikverkets webbplats under Planläggning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Designprogram: Göteborgsregionens infarter2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna bok ersätter den tidigare upplagan av Göteborgsregionens infarter i "Designprogram". Boken presenterar resultatet av ett gränsöverskridande samarbete där ett stort antal aktörer satt sig tillsammans och tagit ansvaret för att förbättra trafikantens möjligheter till positiva upplevelser i den vägmiljö som går under namnet Göteborgsregionens infarter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Belysning: Göteborgsregionens Infarter2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Sveriges riksdag har givit Vägverket i uppgift att utarbeta en plan för att förbättra den estetiska kvaliteten i vägmiljön. Utöver detta finns det i lagstiftningen från 1999 inskrivet ett mål att vägar, konstbyggnader och vägutrustning skall vara estetisk tilltalande. Vägverket har därför initierat ett antal olika kvalitets- och estetikhöjande program som beskriver den befintliga miljön. .

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Bullerskydd: Göteborgsregionens infarter2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Göteborgsregionens Infarter. För att få ett sammanhängande material och formspråk, kan man här få en färdriktning och goda råd hur man skall bete sig med våra bullerskydd i staden och på landet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Landskapets karaktärsdrag: en beskrivning för infrastruktursektorn2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Natur- och kulturfrågor är ständigt uppmärksammade vid planering av ny väg samt vid drift och underhåll av befintlig väg. En av de frågor som inte endast har betydelse för planeringen i sig utan också för frilufts- liv, turism och upplevelse, är landskapets regionala särart. Med regional särart menas vad som är typiskt för ett visst geografiskt område, exempelvis byggnadsskick, jordbruksmarker, vegetation mm. Detta är en sammanställning av underlag till en handbok avseende vad som kännetecknar landskapet i olika delar av Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Visa upp det vackra2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dalslands vägmiljöer är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att lyfta fram landskapets skönhet för dem sommfärdas på vägarna. Den här skriften visar hur man med relativt enkla medel kan skapa mervärden för trafikanterna: öppna en utsikt, skapa en pausplats, väck aintresset för bygdens historia. På köpet får invånarna en vackrare omgivning att leva och bo i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Dalslands vägmiljöer: gestaltningsprogram2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Dalslands vägmiljöer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Vägars värde2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det som kan mätas och vägas räknas. Det som inte låter sig mätas eller vägas riskerar att glömmas bort eller tillmätas mindre betydelse. Här diskuteras det utifrån gestaltningskvaliteter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf