Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Englund, Peter
  et al.
  Trafikverket.
  Johansson, Camilla
  Trafikverket.
  Hellström, Thomas
  Trafikverket.
  Olofsson, Tomas
  Trafikverket.
  Handbok – Statsbidrag till enskild väghållning2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bidragsberättigade enskilda vägar utgör ett komplement tilldet allmänna vägnätet. Handboken beskriver bland annat bidragsförutsättningarna,förtydligar vissa begrepp och beskriverinnehållet i reglerna.

  Statsbidrag till enskilda väghållare regleras genom förordning(1989:891) om statsbidrag till enskilda vägar och Vägverketsföreskrifter (VVFS 1990:4) om statsbidrag till enskild väghållning. Handboken ska i första hand vara ett hjälpmedel vid handläggningav bidragsärenden, bland annat för att denna ska vara så likartadsom möjligt i landet.

  Staten avsätter medel för såväl investeringar som drift och underhåll.Regionerna planerar hur medlen för investeringar används,och Trafikverkets utredare planerar användningen för drift ochunderhåll. Planering, bidragsgivning och stöd bör utgå från ettsamhällsekonomiskt perspektiv där också tillgänglighet, trafiksäkerhetoch miljöintresse har en framträdande roll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Statsbidrag till enskild väghållning
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Handbok Projektering och byggande av enskilda vägar2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handboken är en uppdatering av publikation 2020:089 (som var en uppdatering av Vägverkets publikation 2001:9). Den innehåller ett nytt avsnitt om plankorsningar samt en rättelse i Tabell 4-2 ”Rekommenderade överbyggnader för vägar med grusslitlager”.

  Handboken behandlar projektering och byggande av lågtrafikerade enskilda vägar. Den gäller för vägar med slitlager av grus och medeltrafikflöde upp till 250 fordon per dygn (ÅDT 250) och för vägar med bitumenbundet slitlager och ÅDT upp till 500. Vid beställning av projekterings- och byggnadsarbeten bör beställaren ange att innehållet i denna handbok ska gälla. Standard och teknisk utformning ska väljas utifrån vilken funktion vägen kommer att ha, så att kostnaden står i rimlig proportion till användningen.

  Handboken beskriver grundförutsättningarna när det gäller miljö, geoteknik, trafiksäkerhet och kvalitetssäkring. Den behandlar kraven på vägutredningens innehåll och nödvändiga samråd. I kapitlet Projektering beskrivs underlag för dimensionering samt krav på material. Där behandlas också val av typsektion med mötesplatser och avvattningssystem samt sikt, linjeföring, korsningar och plankorsningar. Bygghandlingens olika delar anges kortfattat. I kapitlet Byggnadsanvisningar beskrivs nödvändiga byggnadsförberedelser. Där beskrivs även terrasseringsarbeten, vägtrummor och vägens överbyggnad. Slutligen anges vad som gäller för trafik under byggtiden.

  Beläggningsarbeten beskrivs bara översiktligt. Istället ges referens till Trafikverkets råd och krav, t.ex. Val av beläggning. Broarbeten ska utföras enligt Trafikverkets krav för brobyggande och behandlas inte i handboken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Handbok Projektering och byggande av enskilda vägar
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
  Ladda ner (pdf)
  Rättelseblad, juni 2022
 • 3.
  Handbok Projektering och byggande av enskilda vägar2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handboken är en uppdatering av Vägverkets publikation 2001:9. Den 27:e april 2021 ersattes den med en ny version, publikation 2021:089, se länk till höger.

  Handboken behandlar projektering och byggande av lågtrafikerade enskilda vägar. Den gäller för vägar med slitlager av grus och medeltrafikflöde upp till 250 fordon per dygn (ÅDT 250) och för vägar med bitumenbundet slitlager och ÅDT upp till 500. Vid beställning av projekterings- och byggnadsarbeten bör beställaren ange att innehållet i denna handbok ska gälla. Standard och teknisk utformning ska väljas utifrån vilken funktion vägen kommer att ha, så att kostnaden står i rimlig proportion till användningen.

  Handboken beskriver grundförutsättningarna när det gäller miljö, geoteknik, trafiksäkerhet och kvalitetssäkring. Den behandlar kraven på vägutredningens innehåll och nödvändiga samråd. I kapitlet Projektering beskrivs underlag för dimensionering samt krav på material. Där behandlas också val av typsektion med mötesplatser och avvattningssystem samt sikt, linjeföring och korsningar. Bygghandlingens olika delar anges kortfattat. I kapitlet Byggnadsanvisningar beskrivs nödvändiga byggnadsförberedelser. Där beskrivs även terrasseringsarbeten, vägtrummor och vägens överbyggnad. Slutligen anges vad som gäller för trafik under byggtiden.

  Beläggningsarbeten beskrivs bara översiktligt. Istället ges referens till Trafikverkets råd och krav, t.ex. Val av beläggning. Broarbeten ska utföras enligt Trafikverkets krav för brobyggande och behandlas inte i handboken.

  I handboken finns tips och länkar till källor för mer information, både i den löpande texten och i en samlad referenslista.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Handbok projektering och byggande av enskilda vägar
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Drift och underhåll av enskilda vägar2019Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  De enskilda vägarna har under de senaste åren fått en allt större betydelse dels som komplement till det allmänna vägnätet och dels som utfartsvägar på landsbygden, för näringslivet och för det rörliga friluftslivet. En ökad förekomst av tyngre fordon inom t.ex. jord- och skogsbruket har medfört en betydande slitageökning på enskilda vägar och broar. Fordonens storlek och tyngd innebär att större krav ställs på framkomligheten på de enskilda vägarna såväl under barmarks- som vinterperioden. Eftersom driftkostnaderna endast kan hållas nere med rationell och ekonomisk väghållning, är det viktigt att väghållarna får ökade kunskaper om när olika driftåtgärder bör göras.

  Syftet med den här publikationen är att den ska utgöra ett komplement till Trafikverkets rådgivning som förekommer vid personliga kontakter med väghållarna m.m.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Slutrapport: kartläggning av skador på transportinfrastruktur med anledning av skogsbränderna sommaren 20182018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en redovisning av Regeringens uppdrag till Trafikverket och Skogsstyrelsen att kartlägga skador på transportinfrastrukturen med anledning av skogsbränderna sommaren 2018. Kartläggningen har begränsats till brandområden större än 1000 hektar (ha) skog. De fyra enskilt största brandområdena omfattar sammanlagt drygt 17 000 ha belägna i Kårböle i Gävleborgs län, Lillåsen och Storbrättan i Jämtlands län och Trängslet i Dalarnas län. Inom dessa fyra områden finns totalt 1 350 km enskild väg och 25 km statlig väg. Resultatet av kartläggningen visar att de mest omfattande skadorna uppstått i samband med räddningsarbetet och främst berörde det enskilda vägnätet. De statliga vägarna har endast fått små skador. Inga skador bedöms ha orsakats av själva bränderna. Inte någonstans i landet har skador identifierades på den övriga statliga transportinfrastrukturen såsom järnväg, hamnar och flygplatser. På det enskilda vägnätet uppstod skador på ca 420 km till en beräknad kostnad av 6 000 tkr för återställning. Motsvarande kostnad för det statliga vägnätet beräknas till 50 tkr. Utöver återställning behöver det enskilda vägnätet förstärkas med bärighetshöjande åtgärder för att under kort tid få ut en stor mängd brandskadad skogsråvara. Totalt beräknas ca 200 km enskild väg vara i behov av sådana åtgärder, till en beräknad kostnad av 11 000 tkr.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Drift och underhåll av enskilda vägar2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Publikationen är ersatt av publikation 2019:186.

  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf