Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Jüriado, Rein
  et al.
  Trafikverket.
  Gustafsson, Kristina
  Trafikverket.
  Boethius, Eva
  Trafikverket.
  Lindgren, Magnus
  Trafikverket.
  Gruhs, Pontus
  Trafikverket.
  Wargsjö, Agneta
  Trafikverket.
  Forskning och innovation: Underlagsrapport till Förslag på nationell transportinfrastrukturplan 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna underlagsrapport är en fördjupning av avsnittet forskning och innovation i rapporten Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de av regering och Trafikverket uppsatta mål samt en utblick mot framtiden leder fram till förslag på prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden. Dessa bygger ikorthet på att kommande års tematiska prioriteringar bör ha sin tyngdpunkt i minskade utsläpp och miljöpåverkan inom såväl trafikering som entreprenadverksamheten, ökad produktivitet inom bygg och underhåll, ökad tillgänglighet för användare av transportsystemet, samt ökad säkerhet i det allt mer uppkopplade samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Forskning och innovation
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:

  • drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
  • investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
  • åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
  • stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
  • medel till forskning och innovation.

  I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda vår infrastruktur smartare och effektivare.

  Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen en pusselbit bland flera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033: Planen i korthet2021Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statligainfrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:

  •  drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
  • investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
  • åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
  • stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
  • medel till forskning och innovation

  I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar ochflygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov.Det trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hurvi ska använda vår infrastruktur smartare och effektivare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – Planen i korthet
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Löfving, Christer
  Trafikverket.
  Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen: Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket presenterade den 30 oktober 2020 regeringsuppdraget Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 – 2037. En del av inriktningsunderlaget behandlade kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen då Trafikverket hade identifierat frågan som en av de centrala utmaningarna.Allt pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande planer. För att möta behovet av kompetens behöver utbildningssystemet utvecklas och bli mer flexibelt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Karlsson, Linus
  et al.
  Trafikverket.
  Granbäck, Stefan
  Trafikverket.
  Källström, Jenny
  Trafikverket.
  Dackerud, Aron
  Trafikverket.
  Miljökonsekvensbeskrivning av nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den 23 juni 2021 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033. Den nationella planen är en 12-årig plan som normalt tas fram vart fjärde år. Planen omfattar i huvudsak åtgärder för att underhålla och utveckla statliga vägar och järnvägar, men inrymmer även sjöfartsinvesteringar och medfinansiering. Planen fastställs av regeringen. Parallellt med framtagandet av den nationella planen tar regionerna och Gotlands kommun fram länsplaner för regional transportinfrastruktur.

  Som en del i Trafikverkets arbete med att analysera och föreslå åtgärder till nationell plan ska miljöbalkens kapitel 6 tillämpas. Det innebär att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekterna till följd av planen. Processen kallas för strategisk miljöbedömning. En delav miljöbedömningsprocessen är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.

  Denna rapport, miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), redovisar bland annat planförslagets effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, omfattning och detaljering regleras av miljöbalken. MKB är ett beslutsunderlag för fortsatt beredning och fastställelse av planförslaget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Miljökonsekvensbeskrivning av nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Ullberg, Martin
  Trafikverket.
  Namngivna investeringar: Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna underlagsrapport till Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 beskrivs namngivna investeringar, även kallade objekt. Med namngivna investeringar avses investeringar med en totalkostnad större än 100 miljoner kronor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Namngivna investeringar
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Nya stambanor: underlagsrapport till Förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För att bättre knyta samman Stockholm och Göteborg respektive Malmö med moderna och hållbara kommunikationer med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person och godståg i den totala järnvägsanläggningen planeras nya stambanor för höghastighetståg. Nya stambanor ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större arbetsmarknadsregioner. Nya stambanor skapar ökad tillgänglighet i dubbel bemärkelse, då de både tillför ny kapacitet och avlastar befintliga stambanor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nya stambanor
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Ahlenius, Helen
  et al.
  Trafikverket.
  Isacsson, Gunnar
  Trafikverket.
  Jiang, Sida
  Trafikverket.
  Selling, Emma
  Trafikverket.
  Åkesson, Joel
  Trafikverket.
  Samhällsekonomiska analyser av vidmakthållande: Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör underlag till regeringsuppdraget att ta fram underlag inför nationell plan för transportsystemet 2022-2033. I rapporten beskrivs hur de samhällsekonomiska bedömningarna för vidmakthållande järnväg och väg utförts i uppdraget. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av resultaten och en beskrivning av den generella metodiken.Sedan presenteras analyserna för järnväg respektive väg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samhällsekonomiska analyser av vidmakthållande
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Trafikverket.
  Hansson, Anna
  Trafikverket.
  Lindström Olsson, Anna-Lena
  Trafikverket.
  Palmqvist, Roland
  Trafikverket.
  Rundcrantz, Kristina
  Trafikverket.
  Wåhlin, Jenny
  Trafikverket.
  Trimnings- och miljöåtgärder: Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och syftar till att med mindre och effektiva åtgärder utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Åtgärderna delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljö- och hälsa. Åtgärderna planeras och prioriteras i Trafikverkets verksamhetsplanering, vilket innebär en värdefull flexibilitet genom att åtgärderna kan beslutas löpande under planperioden. 

  Åtgärdsbehovet inom trimnings- och miljöåtgärder har identifierats utifrån mål, tillstånd och brister för varje åtgärdsområde. Genom att jämföra politiskt förankrade och beslutade mål med tillståndet i transportsystemet kan brister i transportsystemets funktion beskrivas. För att åtgärda brister och åstadkomma synergieffekter med ökad måluppfyllelse kan olika trimnings- och miljöåtgärder med fördel kombineras med varandra samt med namngivna investeringar, vidmakthållandeåtgärder, styrmedel och andra åtgärder som också kan ha annan huvudman. 

  Trafikverkets förslag för trimnings- och miljöåtgärder i nationell plan för transportsystemet 2022–2033 innebär att totalt 42 000 miljoner kronor satsas på trimnings- och miljöåtgärder. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trimnings- och miljöåtgärder
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Natanaelsson, Kenneth
  Trafikverket.
  Vidmakthållande: Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-20332021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen. Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till statlig medfinansiering av enskilda vägar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vidmakthållande
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  Planförslagens samlade effekter: Utifrån förslag till nationell plan och preliminära länsplaner för transportinfrastrukturen 2022-20332022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den 30 november 2021 redovisade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. I enlighet med regeringens direktiv redovisar Trafikverket i denna rapport en samlad effektbedömning av remissversionerna av förslaget till den nationella planen och länsplanerna för transportsystemet, för perioden 2022–2033. Som ett underlag till bedömningen redovisas dessutom en fördjupad systemkalkyl, som fångar effekter av hur de föreslagna större investeringarna påverkar varandra. Den samlade effektbedömningen utgör ett av flera underlag när regeringen beslutar om den nationella transportinfrastrukturplanen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Planförslagens samlade effekter
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Proposal national plan for transport infrastructure 2022–2033: Summary2022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The national plan for infrastructure describes how state-owned infrastructureis to be maintained and developed. The plan mainly covers the areas:

  • operation and maintenance of state-owned roads and railways
  • nvestment in state-owned roads, railways, fairways and locks
  • measures to reduce the environmental impact of infrastructure
  • support to municipalities to promote sustainable urban environments(urban environment agreements)
  • research and innovation funding

  The transport system needs pedestrian and cycle paths, roads, railways, portsand airports that interact and complement one another to meet societal needs.An intermodal perspective is fundamental to planning how we should use ourinfrastructure in a smarter, more efficient manner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Proposal national plan for transport infrastructure 2022–2033
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
1 - 12 av 12
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf