Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Isacsson, Gunnar
  et al.
  Trafikverket.
  Karlsson, Linus
  Trafikverket.
  Ahlenius, Helen
  Trafikverket.
  Lang, Johan
  Trafikverket.
  Effekter, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet: En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport består av tre delar som utgör underlag till regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för en ny planperiod. De tre delarna beskriver hur effektbeskrivningar, relaterade samhällsekonomiska bedömningar och hållbarhetsbedömningar genomförts i uppdraget. Den första delen ger en beskrivning av hur effekter och samhällsekonomiska bedömningar av vidmakthållande väg och järnväg genomförts. Den andra delen beskriver hur effekter och samhällsekonomiska bedömningar av inriktningarna i huvudrapporten för uppdraget tagits fram. Den tredje delen är en hållbarhetsbedömning som innehåller beskrivning av måluppfyllelse för hållbarhetsmål för inriktningarna i huvudrapporten. Här ges inledningsvis kortare sammanfattningar av de tre delarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Effekter, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhet
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Ekonomi: En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022−2033 och 2022−20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033/2037.

  Underlagsrapporten behandlar frågan om tillkommande finansiering utöver den ekonomiska ramen för nationell plan så som trängselskatt och banavgifter, vilket också behandlas kort i huvudrapporten. Därutöver innehåller denna rapport också en redogörelse över respektive åtgärdstyp så som investeringar, vidmakthållande och forskning och innovation ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna sistnämnda del återfinns även i huvudrapporten och i berörda underlagsrapporter och syftet med denna redovisning är att ge en ekonomisk överblick.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ekonomi
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Inriktningsplaneringen utgör det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag till regeringens infrastrukturproposition.

  Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Infrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen nås. Att klimatmålen ska nås är en central utgångspunkt för planeringen. Vägledande för inriktningsunderlaget är ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen samt de transportpolitiska principerna.

  Inriktningsunderlaget bygger på regeringens och EU:s mål, inriktningar och beslutade strategier och bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av en rad omvärldsfaktorer, till exempel ekonomi, demografi och teknisk utveckling.

  Inom ramen för arbetet med att ta fram inriktningsunderlaget har samråd skett med regioner och Gotlands kommun som är länsplaneupprättare. Luftfartsverket och Sjöfartsverket har, liksom regionerna, givits möjlighet att inkomma med underlag och hänvisningar till deras underlag återfinns i rapporten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Klimatstyrmedel i infrastrukturplaneringen: en underlagsrapport till inriktningsunderlaget 20202020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I direktivet till inriktningsunderlaget anges att förutsättningarna som prognoserna för trafikutvecklingen bygger på ska väljas så att klimatmålen för 2030 och 2045 nås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt med hänsyn till andra transportpolitiska mål och principer. I Trafikverkets basprognos publicerad 2020 har förutsättningarna valts så att ett härlett klimatmål för 2040 på 90 procent mindre utsläpp än 2010 uppnås. Syftet med föreliggande analys är att undersöka om basprognosförutsättningarna valts så att klimatmålen uppnås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Klimatstyrmedel i infrastrukturplaneringen underlagsrapport
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Löfving, Christer
  Trafikverket.
  Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen: En underlagsrapport i inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Frågor om kompetensförsörjning i transportsektorn har tidigare inte i någon större utsträckning behandlats inom ramen för den långsiktiga planeringen. I uppdraget om att ta inriktningsunderlag ingår att beskriva hur kompetensförsörjningen kan säkras för att planera och genomföra investeringar, reinvesteringar och underhåll.

  Allt pekar på ett totalt ökat behov av resurser och kompetens inom transportområdet. Redan nu upplever många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande planer. För att möta behovet av kompetens behöver utbildningssystemet utvecklas och bli mer flexibelt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Resursbehov inom utvecklingsanslaget: En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att uppdra åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder: 2022–2033 och 2022–2037.

  Rapporten redovisar uppdaterade resursbehov inom utvecklingsanslaget för Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Resursbehov beskrivs inom följande:

  • Namngivna platsbundna investeringar inklusive så kallade nationella projekt • Namngivna systemövergripande större investeringar (nationella projekt) • Trimnings- och miljöåtgärder • Övrig verksamhet inom utveckling, dvs. verksamhet som, utöver namngivna - och övriga investeringar, bidrar till utveckling av transportsystem • Tänkbara nya satsningar och andra behov samt • Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

  I bedömningen av förändrade resursbehov har ny kunskap om planeringsläget inkluderats så långt den är känd. Det kan exempelvis handla om ändrade kostnader i olika objekt eller ny kunskap om brister och de nya åtgärdsbehov som kan följa av samhällsutvecklingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Resursbehov inom utvecklingsanslaget
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Summary of ”A direction framework for long-term infrastrucuture-planning, for the periods 2022-2033 and 2022-2036”2021Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In June 2020, the Government of Sweden gave the Swedish Transport Administration a directive to develop a direction framework for long-term infrastrucuture-planning for the plan periods 2022-2033 and 2022-2037.

   The main aim of the direction framework is to provide a basis for the financial framework of the government´s infrastructure proposal, along with guidance for prioritising possible measures in the transport infrastructure for the plan periods.

  The framework describes overall goals and strategic approaches based on the governtment´s directive and the impacts on infrastructure measures and the degree of achievement of the goals vis-à-vis the transport policy objectives. The direction framework takes external circumstances and conditions into account and outlines the assumptions about the technological developments and other societal changes and how these may affect the overall goals and strategic approach that is to be presented.

  The direction framework was submitted to the government October 30 2020 and simultaneously for external comment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  A direction framework for long-term infrastrucuture-planning
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Magnusson, Ulf
  et al.
  Trafikverket.
  Eliasson, Jonas
  Trafikverket.
  Almström, Peter
  Trafikverket.
  Ljunggren, Fredrik
  Trafikverket.
  Trafikprognoser: en underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en underlagsrapport till det inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022–2033 och 2022–2037, som Trafikverket redovisade till regeringen den 30 oktober 2020. En viktig utgångspunkt är 2020 års basprognoser som Trafikverket tidigare presenterat. Prognoserna beskriver trafikens förväntade utveckling fram till 2040, där en kombination av påskyndad elektrifiering, ökad reduktionsplikt samt högre bränslepriser som minskar bränsletrafiken (fossildriven) gör att klimatmålen nås. Den representerar därför väl de förutsättningar som gäller för det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen. Syftet med prognoserna är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal klimatpolitik, utan utgöra en referensutveckling för bland annat infrastrukturplanering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikprognoser - underlagsrapport
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Borggren, Lisa
  et al.
  Trafikverket.
  Selander, Åsa
  Trafikverket.
  Silén, Anders
  Trafikverket.
  Westin, Pär-Erik
  Trafikverket.
  Vidmakthållande: En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 20372020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att uppdra åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022 – 2033 och 2022 – 2037. Trafikverket redovisar uppdraget i en huvudrapport. I denna underlagsrapport redovisar Trafikverket en fördjupning av de delar av uppdraget som mer specifikt avser vidmakthållandet av transportinfrastrukturen. Drift, underhåll och reinvestering är de centrala delarna i vidmakthållandet av den statliga väg- och järnvägsinfrastrukturen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vidmakthållande – underlagsrapport
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
1 - 9 av 9
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf