Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 29 av 29
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Anna-Lena
  et al.
  Trafikverket. Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  Riesenfeld, Marcus
  Rättsmedicinalverket.
  Fredin-Knutzén, Johan
  Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  Hadlaczky, Gergö
  Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  Sokolowski, Marcus
  Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, Karolinska Institutet och Region Stockholm.
  Skadehändelser från broar i Sverige under år 2008–2020 samt metod för framtagande av underlag2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns en särskild metodik framtagen för att klassificera vilka dödsfall inom vägtrafik och på den statliga järnvägen som är suicid respektive olycka.   

  Det har hittills saknats en metodik för att redovisa tillförlitliga och sammanställda data över hur många personer som varje år tar sitt liv genom hopp eller faller från specificerade broar. Det beror bland annat på komplexiteten när det gäller tillgång till underlag för bedömning av dödssätt och dödsorsak. Registrering av dessa händelser inom olika myndigheter sker inte utifrån samma sökord eller kriterier vilket gör jämförelse mellan olika myndigheters underlag svårt.  

  Genom att välja sökord och kombinera dem med ICD-koder (International Classification of Diseases and related health problems) i Rättsmedicinalverkets databas RitabQL har data tagits fram för tidsperioden 2008–2020. Perioden har valts därför att det under denna tidsperiod finns aktuella handlingar sparade digitalt i Rättsmedicinalverkets databas. Dessa ärenden har sedan granskats av en statistiker och en specialistläkare i rättsmedicin samt i vissa fall kompletterats meddata från utredare inom polisen.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skadehändelser från broar i Sverige under år 2008–2020
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Fredlun, Tomas
  et al.
  Transportstyrelsen.
  Svensson, Kenneth
  Trafikverket.
  Andersson, Anna-Lena
  Sahlgrenska akademin.
  Klassificering av suicid i vägtrafiken: en jämförelse mellan två sätt att klassificera dödsfall2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under år 2010-2016 har en analysgrupp bestående av medarbetare från Transportstyrelsen, Trafikverket och Rättsmedicinalverket klassificerat suicidfall inom vägtransportsystemet. Denna rapport visar att analysgruppen klassificerar i genomsnitt ca 10 suicidfall om året utöver de som Rättsmedicinalverket klassificerar. Jämförelsen visar att bedömning av huruvida en person avlidit på grund av olycksfall eller suicid är beroende av det tillgängliga informationsunderlaget och en systematisk metod med underlag från händelseförlopp, väg- och fordonsförhållanden samt information om den omkomnes psykosociala livssituation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Jakobsson, Liza
  et al.
  Trafikverket.
  Rådbo, Helena
  Trafikverket.
  Svensson, Kenneth
  Trafikverket.
  Andersson, Anna-Lena
  Trafikverket.
  Trafikverkets analys inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har liksom ett antal andra myndigheter fått i uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Denna rapport inlämnades till Folkhälsomyndigheten som en delmängd i huvuduppdraget som redovisas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, senast den 1/9 2023. Analysen är strukturerad utifrån de frågeområden som delgavs myndigheterna initialt.

   Trafikverkets ansvar och verksamhet utgår primärt ifrån transportpolitikens övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. För Trafikverket handlar det främst om att systematiskt jobba med preventiva åtgärder i infrastrukturen, för att försvåra att väg- och järnvägssystemet används som metod för suicid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikverkets analys inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Liljegren, Eva
  Trafikverket.
  Skyddad för livet?: En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2011 med fokus på olyckor med tunga skydd och olyckor med skadade vägarbetare2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med rapporten är att sammanställa och analysera statistiken för trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2011 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som trafikant. Speciellt fokus ligger också på olyckor där vägarbetare skadats eller omkommit och trafikolyckor där tunga skydd blivit påkörda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Liljegren, Eva
  Trafikverket.
  Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-20212023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten sammanställs och analyseras trafikolyckor som inträffat vid vägarbete mellan 2003 och 2021. Olyckorna har inträffat på statliga, kommunala och övriga vägar. I de flesta olyckor har trafikanter som passerar vägarbetet skadats men det finns också olyckor med skadade vägarbetare. I rapporten redovisas bland annat olyckorna svårighetsgrad, olyckstyp och var olyckorna inträffade. Det finns särskilda kapitel som handlar om dödsolyckor, olyckor där vägarbetare skadas och olyckor med oskyddade trafikanter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trafikolyckor vid vägarbeten
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Liljegren, Eva
  et al.
  Trafikverket.
  Hurtig, Per
  Trafikverket.
  Lunman, Elisabeth
  Trafikverket.
  Fischer, Johan
  Trafikverket.
  Truck Mounted Attenuator (TMA): En studie av olyckor, händelser, arbetsplatskontroller och åtgärdsförslag2024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är att lyfta fram åtgärder för att öka säkerheten vid användning av TMA. Detta genom att analysera trafikolyckor mellan år 2003–2021 och TMA-relaterade händelser som inträffade år 2022. I rapporten redovisas också arbetsplatskontroller som gjorts vid vägarbeten där TMA använts eller skulle ha använts. Rapporten avslutas med femton olika åtgärdsförslag.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Truck Mounted Attenuator
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Liljegren, Eva
  et al.
  Trafikverket.
  Vikström, Gunnar
  Trafikverket.
  Trafikolyckor med påkörningar på TMA: en studie av tio trafikolyckor vid vägarbeten där fordonsmonterade energiupptagande skydd, TMA, blivit påkörda2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det inträffar drygt 300 trafikolyckor vid vägarbeten varje år där någon person omkommer eller skadas. I omkring 4 % av olyckorna har ett lastbilsmonterat energiupptagande skydd (TMA) eller något annan typ av tungt skydd blivit påkört. Syftet med den här rapporten är att sammanställa uppgifter kring tio trafikolyckor med TMA-påkörningar och studera hur de inblandade trafikanterna och fordonen klarade sig i dessa olyckor. Olyckorna inträffade mellan 2006 och 2012.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Olsson, Mattias
  Förslag till lösning av viltolycksproblematik för väg 40 mellan Göteborg och Bollebygd2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Problemen med viltolyckor längs väg 40 mellan Göteborg och Bollebygd har uppmärksammats av Trafikverket och eftersöksorganisationen. Viltolyckorna sker framförallt i de trafikplatser som finns längs sträckan, där stängselöppningar möjliggör för djuren att ta sig in på vägområdet. Det finns även indikationer att hjortdjur kontinuerligt vistas inom trafikplatserna för att födosöka, då stora ytor i trafikplatserna upptas av naturmark med lämpliga foderväxter. Trafikverket undersöker nu möjligheterna att minska antalet viltolyckor längs sträckan. Utredningen visar på ett antal föreslagna åtgärder för att göra det svårare för vilt att ta sig in på trafikplatserna och att anpassa befintliga vägbroar och vägportar. Syftet är också att utreda om det behövs nyanläggning av ekodukter/faunapassager för att på lång sikt lösa barriärproblematiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Svensson, Kenneth
  Trafikverket.
  Intrångsskydd av nya järnvägsanläggningar i syfte att nå halveringsmålet avseende antalet omkomna i järnvägssystemet: säkerhetsgranskning av Alependeln2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Halveringsmålet avseende antalet omkomna i järnvägssystemet ställer krav på att intrångsskydd av järnvägsanläggningar beaktas i nya och redan pågående järnvägsprojekt i mycket större utsträckning än vad som tidigare varit förekommande. Rapporten är framtagen för att påvisa var förändringar behöver göras i styrande dokument och arbetssätt för att leva upp till den nya målbilden. Särskilt har Alependeln granskats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  18 - 24 åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år 2001: analys av Vägverkets djupstudiematerial2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Analys av personbilsolyckor med dödlig utgång där en av de inblandade förarna varit mellan 18-24 år. Avsikten är att objektivt beskriva olyckan utfrån människa, händelseförlopp, vägmiljö och fordon.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Analys av cykelolyckorna i Stockholms och Gotlands län 2009-20142015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Stockholms och Gotlands län har totalt 8 028 respektive 242 olyckor där minst en cyklist varit inblandad rapporterats av polis och/eller sjukhus under perioden 2009-2014. Ungefär tre av fem rapporterade olyckor är singelolyckor. Olyckstypen cykel-motorfordon utgör ungefär en fjärdedel av alla rapporterade olyckor. Ungefär en fjärdedel av alla olyckor kan kopplas till brister i drift och underhåll. Gatans utformning eller cykeln är orsak vid ungefär en femtedel av alla olyckor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Djupstudieanalys av olyckor med tunga lastbilar: Effekter av åtgärder för en säker tung trafik2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie är genomförd på uppdrag av Vägverket och syftar till att ge svar på vilka åtgärder som bör vidtas för att minska antalet dödsolyckor med tunga fordon, samt i viss mån vilken effekt och potential olika åtgärder har.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Djupstudier av dödsolyckor räddar liv2004Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Alla dödsolyckor som sker i vägtrafiken utreds på ett systematiskt sätt för att ta reda på vad som orsakat den tragedi som en dödsolycka är. Arbetet med djupstudier startades 1997 på Vägverkets initiativ och är en del i det omfattande arbetet för att förbättra trafiksäkerheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Dokumentation av påkörda föremål åren 1993-20072007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Publikationen utgör dokumentation av påkörda föremål och olycksförlopp vid olyckor på det statliga vägnätet åren 1993-2007. Baserad på data från både OLY/VITS systemet och den nya STRADA-databasen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Halkolyckor med dödlig utgång: analys av Vägverkets djupstudiematerial 2000-20042006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapport utgör ett faktaunderlag i ett under OLA-arbete (Objektiva fynd, Lösningar och Avsikter) rörande trafikolyckor på vinterväglag. I rapporten beskrivs omständigheter som leder fram till dödliga halkolyckor. Underlag har hämtats från de djupstudier av dödsolyckor som utförts av Vägverkets regioner under vinterperioderna 2000-2004. Rapporten bygger främst på en bildserie med inlagda kommentarer. Den första delen av rapporten är en till bildserien kompletterande text indelad i områdena allmänna olycksuppgifter, människa, fordon, omgivning samt olycksförlopp

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  In-depth analysis of accidents with heavy goods vehicles: Effects of measures promoting safe heavy goods traffic2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study has been carried out on behalf of the Swedish Road Administration and aims to provide answers to which measures should be carried out in order to reduce the number of fatal accidents involving heavy goods vehicles, and to some extent the effect and potential of different measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  In-depth studies of fatal accidents save lives2005Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Alla dödsolyckor som sker i vägtrafiken utreds på ett systematiskt sätt för att ta reda på vad som orsakat den tragedi som en dödsolycka är. Arbetet med djupstudier startades 1997 på Vägverkets initiativ och är en del i det omfattande arbetet för att förbättra trafiksäkerheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  LågflödesOLA objektiva fakta2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Objektiva fakta om olyckor på lågflödesvägar, dvs vägar med under 500 i ÅDT, i Region Norr åren 1997-2005

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet: Suicidklassning av 2008 och 2009 års dödsfall i vägtrafiken2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att utforma en metod och praxis för att kunna suicidklassa dödsfall i transportsystemet. Metoden skall kunna vara tillämpbar på samtliga trafikslag och genom årlig revision öka pålitligheten i bedömningarna. Rapporten syftar också till att kartlägga problemets art och storlek i vägtrafiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Metodrapport2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I publikationen visas ett sätt att isolera effekter av riskfaktorn mörker. Det visas också hur väl olycksmått dag frö dag kan anses vara en poissonprocess. Det visas ett antal ekvationer som stöd för prognosticering av skadetal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Motorcykelolyckor med dödlig utgång: analys av Vägverkets djupstudiematerial 2000-20032006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapport utifrån Vägverkets djupstudier. Dokumentet ersätter publikation 2005:21

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  "Plötsligt var det ett vägarbete!".: En studie av trafikolyckor vid vägarbeten 2003 - 2009 med speciellt fokus på upphinnandeolyckor2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att studera trafikolyckor vid vägarbetsplatser på hela det svenska vägnätet år 2003-2009 som rapporterats in av både polis och akutsjukvård i STRADA1, med fokus på upphinnandeolyckor och de personskador som då uppkommer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Sammanställning av djupstudier, underlag till OLA-arbete med Schenker2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanställning av djupstudier - underlag till OLA-arbete med Schenker Juli 2004

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Svår eller allvarlig skada: en jämförelse av tre definitioner2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det primära syftet med denna rapport är att granska i vilken utsträckning polisen och sjukvården identifierar samma personer som svårt eller ”allvarligt” skadade till följd av en vägtrafikolycka enligt tre definitioner av skadekonsekvens. Vidare beskrivs vilka skador som särskiljer eller dominerar beroende på definition.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Trafikolyckor vid vägarbeten 2003 -20152016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är att sammanställa och analysera statistik för trafikolyckor vid alla typer av vägarbeten, inklusive vinterväghållning, 2003-2015 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som trafikant. Singelolyckor med fotgängare räknas också in i den här rapporten trots att de inte brukar räknas som vägtrafikolyckor. Rapporten bygger på trafikolyckor som rapporterades in av polisen och akutsjukvården i olycksdatabasen STRADA1.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-20152016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är att sammanställa och analysera statistik för trafikolyckor vid alla typer av vägarbeten, inklusive vinterväghållning, 2003-2015 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som trafikant. Singelolyckor med fotgängare räknas också in i den här rapporten trots att de inte brukar räknas som vägtrafikolyckor. Rapporten bygger på trafikolyckor som rapporterades in av polisen och akutsjukvården i olycksdatabasen STRADA1.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Tunga lastbilar och dödsolyckor.: En bearbetning av Vägverkets djupstudiematerial av olyckor som inträffade på det kommunala vägnätet 1997-20022006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tunga lastbilar och dödsolyckor En bearbetning av Vägverkets djupstu-diematerial av olyckor som inträffade på det kommunala vägnätet under de sex åren 1997 -2002 Förord Vägverket har etablerat ett arbetssätt i trafiksäkerhetsarbetet...

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Vilka dödsfall i vägtrafiken är suicid?: Metodbeskrivning samt analys av åren 2010-20132014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den första utgåvan av metodbeskrivningen, publikation 2011:128, för suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken rekommenderades att ytterligare information om psykosociala faktorer kring dödsfallen borde samlas in på ett systematiskt sätt för att höja kvaliteten på bakgrundsmaterialet. Ett arbete med att systematiskt samla in psykosociala bakgrundsfaktorer har pågått sedan 2012 och är sedan dess en del av metoden. Arbetssättet beskrivs i denna publikation. Utöver beskrivningen av den psykosociala granskningen har klarlägganden och förtydliganden kring klassningsarbetet genomförts. Dessutom har en analys av suicidfallen 2010-2013 utförts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Åtgärder efter dödsolyckor i trafiken.: En studie av olyckor som inträffat i Värmlands, Västra Götalands och Hallands län2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Samtliga dödsolyckor i trafiken som inträffade år 2006 i Vägverkets västra region (Värmlands, Västra Götalands och Hallands län) har undersökts för att se i hur stor utsträckning olyckorna leder fram till åtgärder och varför åtgärder i vissa fall inte blir genomförda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 29 av 29
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf