Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 15 av 15
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Slutredovisning av uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroll2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket fick den 14 september 2017 i uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroller i vissa hamnar enligt regeringsbeslut 2017/05711/MRT. Trafikverket ska även föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 mars 2018 och slutredovisning ska ske senast 31 december 2020.

  Uppdraget har bedrivits i mycket nära samarbete med Polismyndigheten. En nära dialog har under genomförandet förts med Tullverk, kustbevakningen, samt branschorganisationerna Sveriges Hamnar och Svensk Sjöfart. Arbetsgrupper har bildats utifrån olika ämnesområden och för varje enskild etablering av kontrollanläggningar med representanter från berörda parter. Coronapandemin har dock på flera sätt kraftigt försvårat arbetet med uppdraget under 2020.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroll
  Ladda ner (pdf)
  Missiv
 • 2.
  McLearnon, Stephen
  et al.
  Trafikverket.
  Jakobsson, Liza
  Trafikverket.
  Persson, Sofia
  Trafikverket.
  Förbereda för ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i vissa hamnar: Redovisning av ett regeringsuppdrag2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att förbereda för införande av anläggningar för nykterhetskontroller i vissa hamnar. Redovisningen ska innehålla förslag på hamnar, där också dialog och samarbete med föreslagna hamnar har inletts. Redovisningen ska också visa på förslag på lösningar, finansieringen och kostnadseffektiviteten av dessa, ansvarsfördelning mellan berörda parter, en tidplan för genomförande och hur upphandling av anläggningar förbereds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alcohol ignition interlocks (alcolocks) for commercial and professional use2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Alcolock, a way to quality assure transports. Through their use of alcolocks to counteract impaired driving, companies and organisations that procure or provide transports help improve road safety. They also bolster their company image, create a better working environment for employees as well as achieve better competitive advantages for their own operations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 4.
  Alkohol, droger och trafik2011Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Fakta om trafikonykterhet på våra vägar, vad säger lagen, hur påverkas man, hur mycket kan man dricka, dagen efter, polisens övervakning, vilka kör rattfulla, vad händer den som ertappas,alkolås, andra droger än alkohol. Broschyren finns endast i digital form.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Checklist. For those thinking of getting an alcohol ignition interlock (alcolocks)2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The alcolock is based on a technique which means that a vehicle will not start if alcohol is found in the air exhaled by the driver. The Swedish Transport Administration, Trafikverket together with Swedish Abstaining Motorists' Association, MHF and alcolock suppliers have produced a list of technical specifications and tips describing what you need to think of when you are considering purchasing an alcolock.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Checklista för dig som tänker skaffa alkolås2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Trafikverket har tillsammans med Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) och alkolåsleverantörerna tagit fram en lista över tekniska specifikationer och tips på vad du behöver tänka på när du funderar på att köpa alkolås.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Handbok för dig som arbetar med SMADIT2012Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna handbok vänder sig till dig som arbetar enligt SMADITmetoden, oavsett om du finns inom Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, inom socialtjänsten eller inom beroendevården. Vår förhoppning är att handboken kan vara ett stöd i arbetet att tillsammans minska antalet alkohol- och drogpåverkade personer i trafiken och på sjön. Handboken innehåller en beskrivning av metoden samt respektive myndighets roll och ansvarsområde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Handbok för dig som arbetar med SMADIT
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Kalmarmodellen: Trafik utan droger2008Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektet Kalmarmodellen Trafik utan Droger har varit en framgång. Utvärderingen visar bland annat följande: De flesta poliser är mycket positiva och högt motiverade för projektet, i synnerhet när det gäller alkoholrattfylleri. 15 % av alla omhändertagna i Kalmar kommun har valt att gå in i behandling. Det finns en utvecklingspotential när det gäller att erbjuda alla omhändertagna samtal med socialtjänsten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  SMADIT: samverkan mot alkohol och droger i trafiken2020Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Utgåva 4, augusti  2020. Broschyren hette tidigare "Aldrig mer".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  SMADIT - samverkan mot alkohol och droger i trafiken
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Utvärdering av Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen2009Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den här broschyren är en kortfattad återgivning av huvudinnehållet i "Utvärdering av Skelleftemodellen", VTI rapport 637, utgivningsår 2009. ​

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken: gemensam strategi för år 2015-20202015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En nykter trafik är en viktig faktor för att uppfylla trafiksäkerhetsarbetets etappmål och Nollvisionen. Det gäller såväl för alkohol som för narkotika. Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste tre åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka. För år 2014 betydde det i reella tal 67 personer. Som ett led i det gemensamma arbetet med Tillsammans för Nollvisionen har en arbetsgrupp tagit fram denna strategi för att alla aktörer effektivt ska kunna bidra till en minskad andel alkohol och narkotika i trafiken - var och en och tillsammans. Strategin pekar ut ett antal insatsområden som arbetsgruppen har bedömt ha störst potential att bidra till att målen uppfylls. Strategin är tänkt att vara ett stöd vid verksamhetsplaneringen hos de parter som har direkt påverkan på utfallet. Strategin utgår ifrån vad vi i dag känner till om alkoholens och narkotikans påverkan på trafiksäkerheten. Den kommer att revideras allt eftersom mer kunskap finns om hur främst narkotika men även alkohol påverkar trafiksäkerheten. Version 1.0

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Samverkan mot alkohol och droger i trafiken: En utvärdering av SMADIT i Dalarnas län2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Till grund för denna rapport ligger en intervjustudie genomförd bland medverkande aktörer från respektive organisation: Polisen, Beroendeenheten vid Falu Lasarett samt Socialtjänsten i respektive kommun i Dalarnas län. Dessutom har ett antal personer som erbjudits hjälp inom ramen för SMADIT intervjuats. För att skapa en så adekvat bakgrundsbild av SMADIT-arbetet som möjligt har även ett antal expertintervjuer genomförts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Samverkan mot alkohol och droger i trafiken: redovisning av ett regeringsuppdrag2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) innebär att misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt alkohol- och/eller drogproblem. Det övergripande målet med arbetet är att minska antalet återfall i rattfylleri. Regeringen gav i april 2013 Trafikverket i uppdrag att i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Socialstyrelsen ta fram gemensamma nationella rekommendationer för Smadit och för hur verksamheten kan följas upp och utvärderas. Uppdraget redovisas med denna rapport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  SMADIT - samverkan mot alkohol och droger i trafiken: Utvärdering av försöksverksamheten i Stockholms län 2003-20052006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SMADIT Stockholms län står för Samverkan mot Alkohol och Droger I Trafiken. Det är ett samarbete mellan Vägverket, Polismyndigheten, Landstinget, Kommunerna och Kriminalvården. Projektet har delats in i en försöksverksamhet 2003-2005 och en utvecklingsfas 2005-2007. På uppdrag av Vägverket Region Stockholm har en utvärdering av SMADITs försöksverksamhet 2003-2005 utförts vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  SMADIT- Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken: Utvärdering av utvecklingsfasen i Stockholms län 2005-20072007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör en utvärdering av SMADIT - Samverkan mot alkohol och droger i trafiken - som pågick under tidsperioden 2005-2007. I projektet finns verksamhetsmål, processmål och informationsmål uppsatta. Detta har utvärderats med hjälp av sammanfattande statistik från verksamheter och enkäter till aktiva personer inom projektet. I rapporten nämns starka och svaga sidor i SMADIT och en del förbättringsförslag att ta med i den fortsatta utvecklingen av SMADIT.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 15 av 15
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf