Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Wedin, Maria
  et al.
  Trafikverket.
  Nilsson, Stina
  Trafikverket.
  Lennefors, Lennart (Medarbetare/bidragsgivare)
  Trafikverket.
  Darelid, Martin (Medarbetare/bidragsgivare)
  Trafikverket.
  Söderberg, Kristofer (Medarbetare/bidragsgivare)
  Trafikverket.
  Schaar, Filip (Medarbetare/bidragsgivare)
  Trafikverket.
  Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne: Redovisning av regeringsuppdrag2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör redovisning av regeringsuppdraget ”Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne”. Syftet med uppdraget är att föreslå nya åtgärder i järnvägssystemet – åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt åstadkommer kapacitetsförbättringar i Skåne för främst arbetspendling och godstrafik. Utredningen tar ett helhetsgrepp över kapaciteten i Skåne och utgör underlag för regeringen att omgående kunna besluta om åtgärder, men utgör även underlag inför kommande revideringar av den nationella planen. I rapporten beskrivs järnvägssystemet i Skåne och dess utveckling med kapacitets- och bristanalyser för år 2030, år 2040 samt bortom år 2040. Förslag på åtgärder presenteras enligt fyrstegsprincipen, och framkomlighetsåtgärder för godstrafiken med sikte på Fehmarn Bält-förbindelsens öppnande samt kapacitetsåtgärder för arbetspendling och godstrafik rangordnas preliminärt. Rapporten inleds med en kortare sammanfattning av resultaten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne
  Ladda ner (pdf)
  Delrapport Kvalitativa beskrivningar
  Ladda ner (pdf)
  Delrapport Trafik och kapacitet
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Andersson, Eva-Lisa
  Trafikverket.
  Kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken: Redovisning av regeringsuppdrag2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör redovisning av regeringsuppdraget ”Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av projektet Ostlänken”.

  Rapporten redovisar resultatet av uppdraget som omfattat att identifiera kostnadsreducerande åtgärder som kan vidtas samt vilka eventuella justeringar av projektet som är lämpliga med anledning av de nya förutsättningar det innebär att Ostlänken inte ingår i ett hoplänkat system av nya stambanor. Rapporten redovisar även Trafikverkets inriktning avseende hur de identifierade åtgärderna och justeringarna inarbetas i genomförandet av Ostlänken samt vilken påverkan detta bedöms ge på tidplanerna för pågående planläggningsprocesser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Näswall, Lovisa
  et al.
  Treeline.
  Cyon, AnnaMaria
  ON Arkitekter.
  von Matern, Erik
  ON Arkitekter.
  Wintenby, Christian
  Treeline.
  Tävlingsvägledning för Nya Stambanor2023Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Utbyggnaden av nya stambanor i Sverige är en teknisk, arkitektonisk och samverkansmässig utmaning. Tävlingar är en form för samverkan mellan olika parter och kompetenser för att få fram en fungerande helhet. Med ett välfungerande sätt att bedriva tävlingar kan de därför främja effektiviteten, ge mer kvalitet i förhållande till kostnad och kapa tid längre fram i projektet. 

   Vägledningen är ett orienterande dokument för hela Nya Stambanor men i synnerhet användbart för de delar inom organisationen som är direkt involverade i att utse tävlingsobjekt och som kommer att arrangera tävlingar. Den beskriver konkreta steg för hur ett tävlingsarbete kan bedrivas och vilka moment och resurser som vanligen bör ingå samtidigt som framdrift och intern måluppfyllelse säkras. Den ger också ett stöd för att bemötaexterna tävlingsinitiativ där Nya Stambanor har planerade anläggningar som ingår eller är angränsande.

   Utgångspunkten för uppdraget att skapa denna tävlingsvägledning har varit den inriktning och därmed omfattning för nya stambanor som gällde vid uppdragsstart våren 2022.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tävlingsvägledning för Nya Stambanor
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Boström, Kerstin
  et al.
  Trafikverket.
  Bylund, Elin
  Trafikverket.
  Fridh, Patrik
  Trafikverket.
  Johansson, Jan
  Trafikverket.
  Staaf, Hedvig
  Trafikverket.
  Utredning av åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg—Borås: Redovisning av regeringsuppdrag2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör redovisning av regeringsuppdraget ”Uppdrag att utreda åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås”. Syftet med uppdraget är att utreda åtgärder för att förbättra arbetspendlingen i stråket och anslutningen till Landvetter flygplats på ett mer kostnadseffektivt sätt än projekt Göteborg–Borås som en del av nya stambanor för höghastighetståg. I rapporten beskrivs dagens situation, alternativa åtgärder, vilka effekter de olika alternativen ger samt preliminär rangordning. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av resultaten och det högst rangordnade alternativet presenteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utredning av åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg—Borås
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Lindé, Erik
  et al.
  Systecon AB..
  Malmtorp, Jan
  Trafikverket.
  Rauma, Matias
  Systecon AB..
  Alfredsson, Patrik
  Systecon AB..
  Kirilmaz, Elias
  Systecon AB..
  Driftsäkerhet och LCC för Nya stambanor: Ambitionsnivå och värderingsmetodik2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna publikation ger vägledning för arbetet med att säkerställa att planerade järnvägsanläggningar lever upp till krav på trafikering och punktlighet till låg/minimerad LCC (livscykelkostnad), d.v.s. lever upp till krav på driftsäkerhet (”RAM”) och LCC. Publikationen är främst avsedd att användas inom program Nya stambanor, men kan även användas vid andra järnvägssatsningar. För vägprojekt är innehållet konceptuellt tillämpligt. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på planering, projektering och i någon mån byggnation medan underhåll endast behandlas översiktligt. Något fullständigt grepp på frågor som kopplar till tillgångsförvaltning och LCM (Life Cycle Management) tas således inte. Så som titeln antyder redogör publikationen för målvärden för arbetet i form av en ”ambitionsnivå” och för värderingsarbetet i form av en ”metodik”. I dessa avseenden kan publikationen sägas påminna om en ”handbok” även om den i praktiken inte är tillräckligt detaljerad för detta. Däremot läggs en bred, tankemässig, grund som kan erbjuda stöd för etablering av ett ”LCM-mindset”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Driftsäkerhet och LCC för Nya stambanor
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Dahlström, Marcus
  et al.
  Forsberg, Tony
  Ruin, Magnus
  Järnväg för höghastighetståg - alternativa grundläggningsmetoder vid hårda sättningskrav2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Järnväg för höghastighetståg med största tillåten hastighet 320 km/h projekteras i huvudsak med ballastfri överbyggnad med spårplatta i betong i Sverige. Möjligheterna till framtida spårjustering med ballastfri överbyggnad är begränsade och därför krävs en i princip sättningsfri konstruktion. I områden med otillräcklig bärighet eller sättningskänslig jord krävs djupgrundläggning med pålar eller förstärkning av undergrunden. De i Sverige vedertagna jordförstärkningsmetoderna kalkcementpelare och vertikaldränering är inte direkt tillämpbara eftersom viss krypsättning är svår att helt eliminera. Rapporten redogör för alternativa grundläggningsmetoder som möjligen kan klara de hårda sättningskrav som en järnväg för höghastighetståg för 320 km/h ställer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Järnväg för höghastighetståg
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Andersson, Eva-Lisa
  et al.
  Trafikverket.
  Meyer, Fredrik
  Trafikverket.
  Kortversion Nya stambanor för höghastighetståg: Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen gav 25 juni 2020 Trafikverket i uppdrag att, senast 28 februari 2021, redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Utgångspunkter för uppdraget är att alternativen ska ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och godståg i den totala  järnvägsanläggningen. Uppdraget är ett utredningsuppdrag och redovisningen syftar till att ge regeringen underlag för ställningstaganden kring fortsatt planering och finansiering av nya stambanor

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Rosengren, Lars
  Trafikverket.
  Nya stambanor - Projekt Teknik & Utveckling: Kravspecifikation - Inläckning med hänsyn till tunnlarnas funktion och säkerhet2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande dokument omfattar frågan om vatteninläckage till tunnlar i projekt som ingår i programmet ”Nya stambanor”, NS (”höghastighetsprojektet”). Dokumentet redogör för krav som funnits vara i behov av omformulering och/eller avsteg i relation till krav som anges i TRVINFRA-00233 ”Krav Tunnelbyggande”. De krav som på detta sätt ersätts anges i avsnitt 7.1.4.2 ”Tunnelns funktion och säkerhet”, ingående i avsnitt 7.1.4 ”Utformning med hänsyn till skydd mot inläckning av vatten”. Såväl föreliggande dokument som de nya kraven har tagits fram i Delprojekt Tunnel, ingående i Tekniska systemkrav Nya stambanor, TSK NS. Dokumentet är ett Trafikverksdokument som, tillsammans med befintligt regelverk, innehåller Trafikverkets tekniska krav för planering, projektering, byggande, drift och underhåll avseende Nya stambanor på sträckorna Stockholm – Göteborg/Malmö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inläckning med hänsyn till tunnlarnas funktion och säkerhet
  Ladda ner (jpg)
  Inläckning
 • 9.
  Andersson, Eva-Lisa
  et al.
  Trafikverket.
  Meyer, Fredrik
  Trafikverket.
  Nya stambanor för höghastighetståg: Slutredovisning av uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regeringen gav 25 juni 2020 Trafikverket i uppdrag att, senast 28 februari 2021, redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.  

  Utöver uppdatering av underlaget avseende nuvarande systemutformning (jämförelsealternativ i uppdraget) har fyra alternativa systemutformningar (utredningsalternativ RU1-4) studerats. Utredningsalternativen utgör inte optimerade förslag på utformning av nya stambanor, utan representerar principiella systemutformningar framtagna för att illustrera skill-nader i kostnader, konsekvenser och effekter. 

  Utredningsalternativ RU 1-3 formades utifrån att de bedömdes ha potential att kunna möta uppdragets utgångspunkter att: rymmas inom kostnadsramen 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå, ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen. Det fjärde utredningsalternativet (RU4) avviker från uppdragsdirektivet då det redan på förhand bedömdes sakna potential att rymmas inom 205 miljarder. RU4 utformades för att i jämförelse med övriga alternativ bättre kunna analysera och illustrera effekterna av ökad tillgäng-lighet genom centrala stationslägen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Wade, Emily
  et al.
  Landskapslaget AB.
  Sundin, Ellen
  Landskapslaget AB.
  PM Landskapsanpassning – en vägledning: Bilaga till Kvalitetsprogram Arkitektur för Nya Stambanor2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Transportinfrastrukturen bör planeras utifrån landskapets värden och funktioner, med en strävan att behandla landskapsanpassningsaspekter tidigt i planläggningsprocessen. Målsättningen med detta dokument är att ge grundläggande förståelse till hur nya stambanor kan anpassas så att landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas. Begreppet landskapsanpassning är ett brett begrepp som innefattar anpassning till ekologiska system, upplevelsevärden, landskapets form och tidsdjup.

  PM Landskapsanpassning är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och vägledning. Här ges motiv och tillvägagångssätt för att landskapsanpassa anläggningen. Det övergripande syftet är att tillgodose landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas i och med anläggandet av nya stambanor i Sverige.  

  Denna PM är en bilaga till "Kvalitetsprogram Arkitektur för Nya Stambanor” som publiceras augusti 2021. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  PM Landskapsanpassning – en vägledning
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  With, Christoffer
  et al.
  Trafikverket.
  Wersäll, Carl
  Trafikverket.
  Provbankar för höghastighetsjärnväg: en förstudie2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver förutsättningar för uppförande av provbankar för höghastighetsbanor i Sverige. Rapporten belyser möjlighet att utforma bankar med stabiliserad morän och med fyllnadsmaterial av krossmaterial för att klara de hårt ställda sättningskraven. Bankarnas beteende ska följas upp genom precisionsavvägningar över lång tid (5 år).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Provbankar för höghastighetsjärnväg
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Utredning av kostnadsreducerande potentialer för Nya stambanor2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I februari 2021 redovisade Trafikverket uppdraget om att bygga nya stambanor för höghastighetståg till regeringen, ett utredningsuppdrag som bland annat omfattade en uppdatering av kostnadsbilden samt möjliga kostnadsreducerande potentialer. Arbetet i regeringsuppdraget har nu följts upp med att utvärdera olika åtgärder som kan minska investeringskostnaden för Nya stambanor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utredning av kostnadsreducerande potentialer för Nya stambanor
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Lennefors, Lennart
  Trafikverket.
  250 km/tim med blandad trafik: Underlag till nationell plan2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/tim. Flera sträckningar som byggts under de senaste 25 åren har dock till stora delar byggts för hastigheter upp till 250 km/tim med blandad trafik och i nationell plan 2018-2029 ingår ytterligare järnvägssträckningar som till största delen byggs för 250 med blandad trafik. En förutsättning för att kunna köra snabbare än 200 km/tim är att alla tekniska komponenter är anpassat för detta, t ex att ERTMS finns utbyggt. Rapporten visar att det är samhällsekonomiskt mycket intressant att uppgradera järnvägsnätet för 250 km/h på ett flertal viktiga sträckor. Det finns en god potential på delarna Oslo – Göteborg – Malmö, Stockholm – Sundsvall – Skellefteå och Stockholm – Örebro, se rödmarkerade sträckor i figuren nedan. Delar med orange markering utgörs av sträckor för höghastighetståg och ingår inte i denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Meyer, Fredrik
  et al.
  Trafikverket.
  Faith-Ell, Charlotta
  WSP.
  Ericson, Johan
  WSP.
  Meyer, Fredrik (Översättare)
  Trafikverket.
  New Main Lines – Purpose and Overarching Goals: Executive Summary2020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna PM är en översatt version av Nya stambanor – syfte och övergripande mål: Kortversion av slutrapport (2020:052)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  New main lines
  Ladda ner (jpg)
  New main lines
 • 15.
  Meyer, Fredrik
  et al.
  Trafikverket.
  Faith-Ell, Charlotta
  WSP.
  Ericson, Johan
  WSP.
  Nya stambanor – syfte och övergripande mål: Kortversion av slutrapport2020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna PM är en kortversion av rapporten Nya stambanor – syfte och övergripande mål som togs fram inom projektet Målarbete 2.0. I huvudrapporten beskrivs hela arbetsprocessen fram till beslutat syfte och övergripande mål. Denna PM återger endast resultatet dvs. beslutad målstruktur, syfte och övergripande mål och dess preciseringar för nya stambanor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 16.
  Höghastighetsbanor: effekter av hastighet 250 km/h jämfört med 320 km/h2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket utreder en utbyggnad av nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Sverigeförhandlingens förslag från 1 februari 2016 omfattar ca 75 mil ny järnväg med stationer för av- och påstigning i 13 orter: Vagnhärad, Nyköping/Skavsta, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Trafikverket har tidigare presenterat kostnader och trafikering för ett ballastfritt spårsystem med dimensionerande hastighet 320 km/h. Som ett komplement till detta beslutsunderlag har Trafikverket även gjort motsvarande analyser för ett ballasterat spårsystem för en maxhastighet om 250 km/h.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg byggd för 250 km/h: Sträckorna Järna-Göteborg och Jönköping-Lund2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under 2018 upprättades en samlad effektbedömning för höghastighetsbanor med dimensionerande hastighet av 250 km/h1. Denna rapport syftar till att komplettera de tidigare gjorda beräkningarna med en fördjupad klimatanalys. Det har även gjorts känslighetsanalyser för klimatpåverkan under byggtid och beräkningar på tidigare känslighetsanalys för överflyttningseffekter från flyg till järnväg. De beräkningar som redovisas är avsedda att ligga till grund för beskrivningar i delprojektens miljökonsekvensbeskrivningar/miljöbedömningar och framtagande av ett Trafikverksgemensamt budskap om klimateffekterna av en höghastighetsjärnväg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  En ny generation järnväg: rapport deluppdrag Hässleholm-Lund2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har programmet "En ny generation järnväg" där planering och genomförande av ny höghastighetsjärnväg bedrivs. Inom programmet drivs förutom åtgärdsvalsstudier och projekt, olika utredningar så som detta uppdrag. Syftet med denna studie är att identifiera hur förutsättningarna för effektiva produktionsmetoder vid byggande av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund kan optimeras genom att beaktas i tidig planering, utifrån vissa givna utgångspunkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Ny höghastighetsjärnväg: kostnadsreducerande åtgärder2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Sverige utreds för närvarande en utbyggnad av nya höghastighetsjärnvägar på sträckorna Stockholm – Malmö och Stockholm – Göteborg. Trafikverket har tidigare studerat olika alternativa sträckningar. Sverigeförhandlingen presenterade den 1 februari 2016 ett förslag till stationer och utformning inför förhandlingar under våren 2016, vilket begränsar antalet alternativ. Den exakta utformningen är ännu inte fastställd. I februari 2017 fick Trafikverket i uppdrag från Sverigeförhandlingen att redovisa tekniska lösningar som reducerar kostnaderna för utbyggnaden, utan att lösningarna ger negativa konsekvenser för bostadsbyggande och nationell, regional och lokal utveckling. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf