Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Måreby, Jan
  Nardus - Ekologisk konsult .
  Bullerstörd natur: Prioritering i Region Väst2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tidigare identifierade objekt med höga naturvärden och bullerstörning från vägtrafik har poängsatts och rangordnats, dels för Region Väst, dels för de ingående länen (Halland, Värmland och Västra Götaland). Antalet objekt är högst i det största länet, Västra Götaland. Poängen för naturvärden är generellt sett lägre för objekten i Värmland. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bullerstörd natur
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Schillander, Per
  Trafikverket.
  Bullerstörd natur i Halland2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vägtrafikens bullerstörningar drabbar inte bara människor i bebyggda miljöer – även djur påverkas negativt. Värdefulla naturområden i Halland har bedömts utifrån naturvärden och bullerstörning. En handfull områden prioriteras och föreslås få olika bullerskyddsåtgärder. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bullerstörd natur
  Ladda ner (jpg)
  Presentationsbild
 • 3.
  Illustrationer till Riktlinje landskap2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är en publikation med illustrationer, fotografier och förklarande bildtexter till Riktlinje landskap TDOK 2015:0323, version 3.0 som antogs i mars 2019. Förhoppningen är att publikationen genom väl valda exempel och illustrationer ökar förståelsen av de funktionella kraven i riktlinjen och bidrar till riktlinjens fortsatta förankring och användning inom Trafikverket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Illustrationer till riktlinje landskap
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Brämerson-Gaddefors, Helena
  et al.
  Sweco.
  Hennius, Maria
  Sweco.
  Levan, Monika
  Trafikverket.
  Nyström, Katharina
  Trafikverket.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

  Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Wennermark, Karin
  et al.
  Hagegård, Erika
  Early picture of the whole: Including landscape in long-term spatial planning2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  What will happen if we also begin to consider the landscape holistically in the context of planning? What if we strive to improve people's living environment instead of merely avoiding greater damage to sensitive areas? What will happen if we don't do this? The project "Including Landscape" in Long-term Spatial Planning has developed a tool by which to turn our perspective around.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 6. Wennermark, Karin
  Tidigt grepp om helheten: Landskap i långsiktig planering2013Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Forsknings- och innovationsprojektet Landskap i långsiktig planering har utvecklat en metodik för att vi ska kunna vända perspektivet, från sektorisering till helhet och från att undvika skada till att utveckla och förbättra. Metodiken utgår från en landskapskaraktärsanalys, som gör det möjligt att i ett tidigt skede få ett grepp om helheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tidigt grepp om helheten
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Bergkvist, Johan
  Trafikverket.
  Trafikverkets kulturmiljöstrategi2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  2017 fick Trafikverket tillsammans med nio andra myndigheter i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet.

  Denna publikation utgör Trafikverkets rapportering av uppdraget samtidigt som den anger en inriktning för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

  Trafikverkets kulturmiljöstrategi berör samtliga Trafikverkets verksamhetsområden i högre eller mindre grad. I strategin beskrivs Trafikverkets arbete med skötsel och förvaltning av vägarnas och järnvägarnas kulturmiljöer och den påverkan på kulturmiljön som Trafikverket har genom utbyggnader och förändringar av väg- och järnvägsinfrastrukturerna. Med utgångspunkt i Trafikverkets verksamhet beskrivs också de utmaningar som finns och den strategiska inriktning som valts för att nå regeringsuppdragets målsättningar. 

  Regeringen förväntar sig att kulturmiljöstrategierna ska leda till en bättre uppfyllelse av de nationella kulturmiljömålen, men också att förutsättningar skapas för att bättre tillvarata kulturmiljöns potential vid omställningen till ett hållbart samhälle. Trafikverket bedömer att innehållet i denna strategi efter implementering leder till bättre måluppfyllelse. Trafikverket bedömer också att strategin tillsammans med tillhörande handlingsplaner leder till ett mer strukturerat och effektivt kulturmiljöarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Including landscape in long-term spatial planning: A pilot study of Västra Götaland2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sweden' s transport policy targets and Sweden' s signing of the European Landscape Convention are important starting points for the work of the Swedish Transport Administration. Activities must contribute to the furthering of Sweden' s environmental quality targets and to the maintenance of attractive landscapes and the facilitation of their development. This report describes the background to a project and the methods developed to carry it out, and the application of these methods to a pilot study in the county of Västra Götaland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Landscape As An Arena: Integrated Landscape Character Assessment – Method Description2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The transport system has a considerable impact on the landscape as a result of the building and management of roads and railways. A holistic approach to the resources, values and change processes of the landscape has become an increasingly important issue. The need of drawing up knowledge and support documentation that encompasses natural and cultural landscapes as well as issues of configuration, in an integrated manner has increased. The Swedish Transport Administration needs knowledgeable employees and consultants who can understand and implement knowledge about the landscape at the planning stages and in projects.This method description is one of the tools for imparting such knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskap i långsiktig planering: kortversion av pilotstudie i Västra Götaland2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna skrift är en kortversion av publikationen i "Landskap i långsiktig planering". Det är dels en beskrivning av den metodik som projektet utarbetat, dels en redogörelse för en pilotstudie i Västra Götalands län, som fungerat som testarena för metodutvecklingen. Projektet ingår i forsknings- och innovationsportföljen "Mer nytta för pengarna."

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Schibbye, Bengt
  et al.
  Schibbye landskap AB.
  Noborn, Tobias
  Radar arkitektur & planering AB .
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Clemetsen, Morten
  Aurland Naturverkstad AS.
  Landskap i långsiktig planering: Pilotstudie i Västra Götaland2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet "Landskap i långsiktig planering" syftar till att utveckla en metodik där landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Metodiken bygger på existerande metoder för landskapskaraktärisering. Det som utvecklas specifikt är en riktad analys av infrastrukturåtgärdernas påverkan, att metodiken ska fungera i tidiga skeden i långsiktig planering och tillämpning i den regionala skalan. Projektet har bedrivits som en fallstudie i Västra Götaland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Landskapet är arenan: Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Transportsystemet har en stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat. Trafikverket har behov av kunniga medarbetare och konsulter som kan förstå och omsätta kunskap om landskapet i planeringsskeden och i projekt. Denna metodbeskrivning är ett av verktygen i en sådan fortbildning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 13. Clemetsen, Morten
  et al.
  Schibbye, Bengt
  Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering: ett bidrag till hållbar utveckling?2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Som en del i projektet "Landskap i långsiktig planering" har en vetenskaplig utvärdering av metodiken genomförts. Den europeiska landskapskonventionen har inspirerat till utveckling av nya metoder för karaktärisering av landskap i samtliga nordiska länder. Metoderna har stora skillnader, men bygger på samma grundtanke om landskapet som en arena för samhällsutveckling och att alla landskap har en utvecklingspotential. Denna rapport tar sin utgångspunkt i Trafikverkets metodutvecklingsprojekt "Landskap i långsiktig planering" och behandlar landskapsanalysmetodikens betydelse för regionala plan- och utvecklingsprocesser. Metodprojektet har pågått sedan 2010. Metodiken är anpassad för regional skala (1:250 000) och är testad i Västra Götalandsregionen och Västmanlands län.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskapskaraktärsanalys för väg 190: en studie inom FOI2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Landskapskaraktärsanalysen har tagits fram som ett kunskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie för väg 190, framtagen under 2012-–2013. Ambitionen har varit att landskapliga funktioner ska utgöra förutsättningar för åtgärder, när en tidig, bred behovsanalys görs för stråket kring väg 190 mellan väg 45 och Sollebrunn. Underlaget är en precisering av den regionala landskapskaraktärsanalys som tagits fram för Västra Götalands län i Trafikverkets FOI-projekt "Landskap i långsiktig planering".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Landskapskaraktärsanalys (LKA) är en metodik utvecklad inom Trafikverkets FOI-projekt Landskap i långsiktig planering. Den syftar till att föra in kunskap om landskapets förutsättningar, känslighet och potential tidigt i Trafikverkets -– och samhällets - planeringsprocesser. I flera svenska län och regioner finns regionala underlag som beskriver och värderar landskapet på utifrån olika anspråk, t.ex. vindkraft eller landsbygdsutveckling. Frågan som ställdes i detta delprojekt var "kan användandet av en befintlig landskapsanalys underlätta och förbilliga arbetet att genomföra en LKA?" Som försökslän valdes Västernorrland. Länsstyrelsen hade där tagit fram en modern landskapsanalys för vindkraft som kunde fungera som bas. Länsstyrelsens landskapsanalys kompletterades med de analyser och bedömningar som är relevanta för infrastruktur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län: en studie inom FOI2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Underlag till Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och länsplan i Västmanland. Forsknings och innovationsprojektet "Landskap i långsiktig planering" syftar till att finna, utveckla och testa arbets- och analysmetoder där landskapet utgör arenan för planering. Genom att hantera fakta och kunskap om natur, kultur, naturgeografiska förutsättningar samt landskapets funktion på nya sätt, ska vi bättre bidra till att de transportpolitikens hänsynsmål nås och till att attraktiva landskap bibehålls och utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Wade, Emily
  et al.
  Landskapslaget AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  PM övergripande gestaltningsprogram för E20: Sträckan genom Västra Götaland2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta PM beskriver närmare hur landskapskaraktärsanalysen har tillämpats i det övergripande gestaltningsprogrammet (Se "Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland", Trafikverkets publikation 2013:088) och hur analysen kan vara till hjälp i ett övergripande gestaltningsprogram generellt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Hård af Segerstad, Louise
  Albaeco.
  Workshop i ekosystemtjänstanalys: underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering"2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta är dokumentation från en workshop i ekosystemtjänstanalys som hölls på Trafikverket i Västra Götalandsregionen den 9:e december 2010. Dokumentationen omfattar referat av presentationerna som gavs och en sammanfattning av diskussionerna. Efter en introduktion av begreppet ekosystemtjänster och en genomgång av hur en ekosystemtjänstanalys går till arbetade deltagarna i grupper med att kartlägga ekosystemtjänster utifrån kartmaterial över Västra Götalandsregionen. Underlag till publikation 2011:122

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 genom Västra Götaland kommer att innebära att fysiska åtgärder utförs längs olika delsträckor under ett flertal år fram­över. Detta gestaltningsprogram syftar till att tidigt i utbyggnadsprocessen, med utgångspunkt i landskapet ta ett samlat grepp kring utformningen av E20 genom Västra Götaland. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för en bra anpassning av vägen i landskapet och samtidigt en väl gestaltad och enhetlig vägmiljö. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (jpg)
  Omslagsbild
1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf