Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alfredsson, Mattias
  et al.
  Ramboll Sverige AB.
  Arnehed, Filip
  Ramboll Sverige AB.
  Östman, Ebba
  Ramboll Sverige AB.
  Delad mobilitet i Norden: utmaningar och möjliga lösningar2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of experiences and recommendations to create attractive and climate-smart transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects within the Nordic Council of Ministers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Arnfalk, Peter
  et al.
  Chudnikova, Vera
  Löfgren, Malin
  DigiNord: Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries. Examples of good practice and promotion2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the findings, analysis and recommendations of DigiNord; a project for the exchange of knowledge on virtual meetings and climate-smart digital collaboration in and between the Nordic countries.

  The project is part of a three-year initiative called “Nordic Sustainable Cities with focus on climate smart mobility”, led by the Swedish Energy Agency and initiated as a part of the presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018. The Swedish Transport Administration is responsible for the part on climate-smart transport in cities. The focus is primarily on transport-efficiency, but in this case the focus is on preventing the need for transport through digital accessibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Eriksson, Ann-Charlotte
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie- tillgänglighet Skövde2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med att Skövde växer som regioncentra där trafiktrycket ökar både inom staden och till/från staden har behovet av att specifikt studera tillgängligheten inom, till och från Skövde tätort aktualiserats. Arbetet har genomförts enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier och gjorts gemensamt av Skövde kommun och Trafikverket eftersom åtgärder på det lokala vägnätet påverkar det statliga väg- och järnvägsnätet och vice versa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Fredricsson, Christian
  Trivector.
  Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden: En översyn av planeringsläget2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsplaneringen har gått från att ha styrts av ett tydligt beslutsmandat för offentliga aktörer till ett läge där en mångfald av parter på flera nivåer samordnas, ofta genom nätverk. Det ställer krav på planmyndigheterna, inte minst på Trafikverket, att anpassa sina arbetssätt till en ny form av samverkande planering. Den här rapporten redogör för de senaste årens utveckling, diskuterar olika former av samverkansprocesser samt belyser viktiga frågeställningar och utmaningar kopplat till Trafikverkets samverkan med andra aktörer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Jansson, Emil
  et al.
  Sweco.
  Holgersson, Anton
  Sweco.
  Göransson, Jessica
  Sweco.
  Olofsson, Magnus
  Sweco.
  Åtgärdsvalsstudie för utveckling av verksamhets- och logistikområdet Almnäs/Mörby i Södertälje och Nykvarns kommuner2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Södertälje och Nykvarns kommuner har stora planer på att utveckla ett logistik- och verksamhetsområde i Almnäs/Mörby, beläget söder om E20 mellan Södertälje och Nykvarn. Området är ca 1 000 ha stort och kommer i framtiden att vara en arbetsplats för flera tusen personer och dessutom generera många transporter. Området är utpekat i RUFS 2050 som ett logistikområde och de aktuella prognoserna för framtiden visar på ett kraftigt ökat flöde av gods till Stockholmområdet. Almnäs/Mörby har ett strategiskt bra läge med närhet till E4/E20, Svealandsbanan passerar genom området och Södertälje hamn ligger mindre än 10 km bort samt att området ligger nära Stockholm. Det finns dock stora risker att kapacitetsproblem på vägnätet i närområdet samt in mot Stockholm skulle förvärras med en etablering av ett logistikområde i Almnäs/Mörby, om inga åtgärder genomförs för att reducera den tillkommande vägtrafiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Kalander, Lennart
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Fällbom, Anna
  Swedish Transport Administration.
  Anslutningstrafik till flygplats2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Lindberg, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Action plan for safe road traffic 2019–2022: Measures that 14 authorities and stakeholders intend to apply for increased road safety2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Road safety work is entirely dependent on concerned authorities and stakeholders showing significant commitment and responsibility for shared objectives and ambitions. Effective measures need to be applied, both individually and in collaboration, in order for the set targets to be achieved. In an effort led by the Swedish Transport Administration, 14 authorities and stakeholders have specified what they intend to do over the coming four years to contribute to safe roads. This has resulted in the present document – Action plan for safe road traffic 2019–2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8.
  Müllerström, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Uppdrag att säkerställa beredskapen för vidmakthållande av statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder eller extrema vädersituationer: Redovisning till regeringen2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att uppdra åt Trafikverket att utvärdera Trafikverkets beredskap och förebyggande åtgärder rörande statlig transportinfrastruktur vid omfattande skogsbränder eller extrema vädersituationer. Redovisningen sker i form av en rapport som bland annat innehåller en handlingsplan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Väst 2018: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 20202019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2007- 2018 i Trafikverket Region Väst, som omfattar Hallands, Värmlands, och Västra Götalands län. För vägtrafik analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. För järnväg, som utgör en mindre del av rapporten, analyseras utfallet av antal omkomna. Rapporten är ett underlag för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Analysis of Road Safety Trends 2018: Management by objectives for road safety work towards the 2020 interim targets2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is the tenth annual follow-up of the progress towards the Swedish 2020 road safety objectives. It describes and analyses road safety trends in Sweden 2018. As in previous years, results are analysed in terms of the number of fatalities and injured as well as a series of road safety performance indicators. The report was produced by a group of analysts from the Swedish Transport Agency, the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) and the Swedish Transport Administration. The following analysts contributed to the report: Khabat Amin, Karin Bengtsson, Hans-Yngve Berg, Marie Skyving and Ryo Yamazaki (Swedish Transport Agency), Åsa Forsman and Anna Vadeby (VTI), and Rikard Fredriksson, Peter Larsson, Magnus Lindholm, Simon Sternlund and Matteo Rizzi (Swedish Transport Administration). The report will provide the basis for the 2019 results conference to be held in Stockholm on 24 April

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11.
  Barnen och vägplaneringen.: En kunskapsöversikt.2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skriften är avsedd att användas som ett hjälpmedel och för att ge inspiration vid genomförande av barnkonsekvensanalyser. Skriften innehåller både fakta och exempel.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Barnkonsekvensanalys Annelöv.: Utvärdering2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De transportpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter ledde för ett antal år sedan till att Vägverket tog initiativ till genomförandet av ett antal barnkonsekvensanalyser (BKA). Tätorten Annelöv, belägen i Landskrona kommun, utsågs 2002 som pilotprojek inom Vägverket Region Skåne vad gäller genomförandet av en BKA i samband med vägombyggnad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Barnkonsekvensanalys: försök och erfarenheter2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skriften innehåller exempel på Vägverkets arbete med barnkonsekvensanalyser. Den består av en sammanställning av texter ur en del planeringsdokument (oftast förstudier), som sammantaget utgör en barnkonsekvensanalys.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Fordonresurser årsrapport 20192020Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inom Fordonsresurser har året som gått präglats av fortsatt etablering samt verksamhetsutveckling. Förvaltningen av vägfordon inom Trafikverket flyttades successivt över till Fordonsresurser under 2018 och anses nu vara samlad och färdigimplementerad inom Fordonsresurser. När det gäller beredskap så har inte förmågenivåerna och beställningarna från kund fastställts, vilket förhoppningsvis kommer att ske under 2020. Under året har spårfordon varit uthyrda till SJ AB i Norrlandstrafiken enligt tidigare signerat uthyrningsavtal. Beredskapsresursers verksamhet har utvecklas avseende brobyggnationer. Broar har byggts på uppdrag av olika delar av Trafikverket men även på uppdrag av kommuner, där en helt ny bro, av typ Unibridge uppfördes i Sundsvall. Under året har även en bro byggts i egen regi för första gången.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15.
  Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att köra under utryckning ställer stora krav på utryckningsförarens körprestation och omdöme. Sverige är ett land där förutsättningarna för utryckningskörning varierar och de ökade riskerna som utryckningsförare, passagerare och andra trafikanter utsätts för är mycket komplexa till sin natur. Detta gör det svårt att förutsäga när, var och hur de kommer att uppträda. Trots detta kan riskerna gå att minska med hjälp av medveten kompetensutveckling. Kännetecknande för goda utryckningsförare är att de inte bara kan manövrera sitt fordon bättre än normalförare utan också förstår, värdesätter och accepterar de värderingar som gäller för god, effektiv och säker utryckningskörning. Mot bakgrund av detta resonemang har representanter från Arbetsmiljöverket, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Vägverket tillsammans utarbetat förslag på grundläggande kompetensmål för utryckningsförare. Ambitionen är att ge tydliga incitament för utbildare och blåljusorganisationer att så långt det är möjligt säkerställa att svenska blåljusförare har god förarkompetens vid utryckningskörning. Detta arbete är en viktig del i strävan att uppnå Nollvisionen och en god arbetsmiljö. Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbetet, individens erfarenheter samt de behov som kan förväntas uppstå på grund av dessa faktorer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Haffstaskolan deltar i barnkonsekvensanalys2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att vuxna tar reda på hur skolskjutningen fungerar för barnen. Skriften visar hur elever och skolpersonal har samarbetat med skolskjutsplanerare och väghållare genom att ta reda på och visa hur de uppfattar sin skolskjutsning. Deras kartläggningsarbete ingick i barnkonsekvensanalysen som gjorde i försöket med hastighetsbegränsning till 30 km/tim vid hållplats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Mentala gångavstånd och faktiska gångavstånd2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en stad finns det platser som de flesta av invånarna upplever ligger långt borta även om det faktiska avståndet är kort. Och andra platser som mentalt känns överkomliga att till exempel promenera till även om det är en bra bit att gå. Vad beror detta på? Orienterbarhet? Siktlinjer? Upplevelser under vägen? Omgivningarnas karaktär? Gående är en förutsättning för en attraktiv stad och allt fler kommuner arbetar för att öka gåendet och för att få invånare såväl som besökare att röra sig till fots på olika platser, mellan målpunkter och stadsdelar. Ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Detta projekt är ett försök att komma närmare svaret på vad som påverkar människors uppfattning om gångavstånd och hur gående uppfattar olika omgivningsfaktorer. Studien genomförs i Alingsås, en stad i Västra Götaland med med cirka 25 000 invånare och en äldre, levande stadskärna. Idén till projektet föddes genom diskussioner om en parkering i Alingsås som kommunen vägvisar bilister till Centrumparkeringen. Den ligger 100 meter från huvudgatan och 400 meter från köpcentret på huvudgatan. Trots det används denna parkering i relativt liten utsträckning jämfört med andra parkeringar runt centrum vilket skulle kunna bero på att den upplevs ligga längre från centrum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Nationellt cykelbokslut 2018: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I dethär bokslutet kan du, utifrån statistik och undersökningar, följa utvecklingen inom en rad områden som är kopplade till cykling. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet. Cykelbokslutet är framtaget av Nationella cykelrådet. Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling i Sverige, där Trafikverket står för ordförandeskapet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Personlig pendlarinformation, utvärdering av tjänsten "Infracommuter"2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Personlig pendlarinformation, utvärdering av tjänsten Infracommuter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Publikationer inom Den Goda Staden2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vi vet en hel del om hur det hållbara samhället ser ut. Trots det går utvecklingen inte alltid åt rätt håll. I projektet Den Goda Staden bygger vi upp gemensam kunskap och erfarenhet för att vi ska kunna ta oss förbi hinder i stadsutvecklingen. Mer om detta finns att läsa i följande publikationer och rapporter, utgivna inom Den Goda Staden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21.
  Redovisning av Regeringsuppdrag Nattågstrafik Jämtland2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser: genom studier i närsamhället2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del i arbetet med att införa ett barnperspektiv i planeringen. Skriften tar upp barns och ungas rätt att påverka beslut om utformningen av den yttre miljön och trafikmiljöåtgärder. Publikationen innehåller bl. a. exempel på hur barn kan kartlägga och beskriva problem i trafikmiljön och medverka i planeringen på sina villkor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen.2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägledningen är ett hjälpmedel för att genomföra barnkonsekvensanalyser (BKA) i vägplaneringen. Genom att integrera BKA-arbetet i planeringen kan man säkra att hänsyn tas till barns behov och rättigheter samt bidra till att finna anpassade lösningar för barn. Vägledningen bör läsas tillsammans med övriga publikationer om BKA

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den nationella strategin för genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter framhåller att barnperspektivet ska finnas med i beslut som rör samhälls- och trafikplanering. Inför planering och beslut i åtgärder som rör barn skall prövningar av barnets bästa göras, dvs. barnkonsekvensanalyser. Hur barnet påverkas av beslutet skall alltid beaktas, utredas och redovisas. Värderingsunderlaget ger en bakgrund till och redogör för vissa utgångspunkter för arbetet med barnkonsekvensanalyser i vägplaneringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Åtgärder för bättre trafiksäkerhet i Skåne2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport visar åtgärder för bättre trafiksäkerhet i Skåne och ligger till grund för Vägverkets, Region Skånes trafiksäkerhetsåtgärder under perioden 2007-2011. Med de åtgärder som föreslås kan vi nå en halvering av antalet döda och mycket allvarligt skadade, men det förutsätter att utveckling av säkrare fordon och nationella och internationella åtgärder av olika slag leder till förbättringar av trafiksäkerheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10