Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ramström, Lena
  Swedish Transport Administration.
  Grön transportkorridor digitalisering väg 372, Bergsbyn-Skelleftehamn2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Digitalisering av transportsystemet och automatiserade fordon är megatrender som kan påverka hela vårt samhälle och inte minst hur vi planerar för framtiden.  För Trafikverket är det viktigt att vara förberedd för att eventuellt behöva anpassa infrastrukturen men också ställa krav så att den nya tekniken främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet. 

  Northvolt AB etablerar en storskalig produktionsanläggning för litiumjonbatterier inom Bergsbyns industriområde i Skellefteå. Northvolts transportbehov mellan Bergsbyn och Skellefteå Hamn på väg 372 kommer att öka succesivt från 2021 och framåt. För transporter utvecklas logistikkoncept för eldrivna lastbilar och bolaget siktar mot pilotförsök 2024 med automatiserade godstransporter.

  Trafikverket behöver mer kunskap om vilka förutsättningsskapande åtgärder som är möjliga att genomföra som väghållare och som också leder till att automatiserade transporter bidrar till Trafikverkets mål. Att studera detta vägavsnitt som ett möjligt pilotprojekt är ett sätt att få ökad kunskap om hur fysisk och digital infrastruktur kan utvecklas framåt.

  Studiens mål är att ta fram förslag på åtgärder som stödjer elektrifierade och automatiserade transporter längs med väg 372, i syfte att stegvis anpassa den fysiska och digitala infrastrukturen till framtida utveckling ur ett digitaliseringsperspektiv. 

  Det finns, utifrån dialogen i denna studie, en samstämmighet kring vilka typer av åtgärder som är värdeskapande för automatiserade fordon och att det inte finns någon utpekad anpassningsåtgärd som är nödvändig och kritisk. Externa aktörer är också samstämmiga om att eftersom utvecklingen av tekniken sker mycket snabbt är det svårt att säga vad som kommer att behövas och vad som är kritiskt att anpassa för morgondagens teknik. Det finns således i dagsläget ingen åtgärd som Trafikverket/ länsplaneupprättaren behöver prioritera för att möjliggöra ett pilotprojekt. Detta betyder inte nödvändigtvis att det saknas behov av förutsättningsskapande åtgärder. Istället är slutsatsen att Trafikverket behöver fortsätta dialogen med aktuella aktörer med sikte mot ett gemensamt tidsmål om genomförande av pilotprojekt. Rekommendationen är att skapa en överenskommelse, avsiktsförklaring, om att gemensamt med varuägare och fordonstillverkare i samverkan fortsätta studera behovet av åtgärder och vem som ansvarar för vad.  De åtgärder som diskuteras i denna rapport kan vara en utgångspunkt för arbetet. 

  Download full text (pdf)
  Grön transportkorridor digitalisering
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Engström, Carl-Johan (Editor)
  KTH.
  Den attraktiva regionen: Målbilder och utvecklingsstrategier2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den attraktiva regionen (DAR) är ett treårigt pilotprojekt om regional utveckling med särskilt fokus på att stärka ett integrerat arbete med trafik och bebyggelseutveckling. Projektet har pågått sedan hösten 2013 och drivs genom konkreta processer i sex pilotregionerna. Det ska ge erfarenheter om hur samverkan mellan ansvarsområden på olika nivåer och med olika uppdrag kan utvecklas metodiskt och innehållsmässigt för att uppnå en mer balanserad utveckling mellan orter i en region och med social och miljömässig hållbarhet i fokus. Hösten 2013 utkom en första antologi i syfte att belysa utvecklingstendenser och därmed ge underlag för inriktningsdiskussionerna i piloterna. Denna nu föreliggande antologin bygger på erfarenheter som hittills vunnits i pilotprojekten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Engström, Carl-Johan (Editor)
  KTH.
  Den attraktiva regionen: Resultat, reflektioner och rekommendationer2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det treåriga projektet Den Attraktiva Regionen avslutas sommaren 2016. Det är dags att summera arbetet och resultaten ur olika perspektiv och reflektera över vilka kunskaper och erfarenheter som kan utveckla samhällsplaneringen i Sverige. I denna antologi – den tredje under projektet – ska de som varit mest engagerade ge sin syn på detta. Den Attraktiva Regionen tillkom för att belysa frågor där trafik, infrastruktur och fysisk miljö – så kallade rumsliga frågor – behöver behandlas mer integrerat. I många fall har arbetet i regionerna vidgats till att lyfta många fler frågor i regionalt strategiskt utvecklingsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Utgör markåtkomst ett hinder för tillkomsten av cykelvägar?2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverkets samlade bedömning är att framkomligheten i cykelprojekten ofta upplevs hindras av svårigheter att få åtkomst till mark. I de flesta fall kunde dock frågan ha lösts genom att kommunen tagit fram en detaljplan i enlighet med plan- och bygglagens regler då det i de många fall inte är en brist som ålegat Trafikverket att lösa. Kommuner ansvarar för planering, byggande och drift av det kommunala gatunätet och det allmänna vägnätet inom kommunala väghållningsområden.  

  Det finns en uttalad önskan att staten ska ta ett större helhetsansvar för cykelfrågan inklusive finansiering. Något sådant ansvar har inte ålagts Trafikverket. Den nationella cykelstrategin att väghållaransvaret för cykelvägar är delat mellan staten, kommunerna och enskilda väghållare samt att samtliga aktörer måste verka för att förbättra förutsättningarna för att cykel väljs som färdmedel.

  Av väglagen framgår att en allmän väg ska vara till för allmän samfärdsel och att det finns möjlighet att bygga cykelväg med stöd av väglagen. Detta om cykelvägen ligger i nära anslutning till vägen eller det finns ett påtagligt funktionellt samband med vägen, samt att cykelvägen byggs i syfte att avlasta vägen från cykeltrafik. Vad som avses med ”påtagligt funktionellt samband” är dock inte alldeles tydligt, men eftersom cykelbanan ska vara en väganordning till den befintliga vägen, är tolkningen att avståndet mellan dem inte kan vara alltför stort.  

  Download full text (pdf)
  Utgör markåtkomst ett hinder för tillkomsten av cykelvägar?
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf