Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 65
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlberg, Sven Olof
  Kulturbyggnadsbyrån.
  Regional bevarandeplan: Kulturhistoriskt värdefulla broar2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vägverket Region Mitt har på direktiv från Vägverkets huvudkontor, avdelningen Bro och Tunnel, Borlänge upprättat denna bevarandeplan för kulturhistoriskt intressanta broar. Arbetet har pågått under 2006-07 och baserar sig på samma urvalskriterier och avgränsningar som låg till grund för den riksomfattande broinventering av Vägverkets och Banverkets broar som genomfördes åren 1996-98 av Industriminnesbyrån, Bengt Spade och Kulturbyggnadsbyrån, Sven Olof Ahlberg. Resultatet av det riksomfattade arbetet publicerades i boken Våra broar – en kulturskatt (Vägverkets förlag 2000) och låg även till grund för Vägverkets Nationella bevarandeplan för kulturhistoriskt värdeflula broar som fastlades av Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö år 2005.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 2.
  Antonson, Hans
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Mobilitet, aktörer och planering, MAP.
  Åkerskog, Ann
  SLU.
  Landskapsanalys och upphandling: en intervjustudie med aktörer i väg- och järnvägsplaneringen2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Upphandling av landskapsanalys är viktigt, inte minst för att säkerställa dess kvalitet. Det anser tolv nyckelpersoner om landskapsanalys i planeringsprocessen för väg och järnväg samt om upphandling av dessa. Samtidigt framgår det att landskapsanalys sällan handlas upp separat, även om det tas fram ett sådant kunskapsunderlag.

  Intervjuerna som gjorts i en VTI-studie visar på svårigheten att som projektledare veta att en landskapsanalys skall handlas upp separat, man vet inte vad som skall ingå och man har svårt att uttrycka tydligt vad som gäller angående källmaterial, kompetens, metoder och omfång samt, kanske viktigast av allt, man har svårt att motivera varför inte alltid det lägsta anbudet bör antas.

  Det förefaller svårt att formulera anbud i form av att både kunna välja utifrån det billigaste priset och samtidigt lyckas få rätt kompetens och tidigare erfarenhet av att göra en landskapsanalys. När en upphandling sker idag verkar det främst vara en intern fråga för Trafikverket att formulera kraven i förfrågningsunderlaget rörande landskapsanalys och miljökonsekvensbeskrivning.

  Ett annat resultat är att det inte finns mycket till samsyn kring landskapsanalys annat än om avsaknaden av riktlinjer och hjälp från den ansvariga myndigheten (Trafikverket) i form av en separat handbok eller ett avsnitt i de befintliga MKB-handböckerna. Det är påfallande hur viktigt en gemensam handbok eller snarlikt dokument tycks vara för dem som deltagit i studien. Det råder osäkerhet kring hur kvaliteten hos en landskapsanalys säkerställs och ofta förutsätts granskningen i MKB-processen vara en garant även för landskapsanalysen.

  Två synsätt förekommer bland dem i studien om när en landskapsanalys bör genomföras: dels tidigt i planeringsprocessen, dels löpande genom hela planeringsprocessen. Men egentligen finns det, med nuvarande planeringssystem, också en tredje syn, nämligen att landskapsanalys är en del av MKB, det vill säga ett arbete som genomförs första gången i vägutredningskedet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Bergkvist, Johan
  Trafikverket.
  Trafikverkets kulturmiljöstrategi2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  2017 fick Trafikverket tillsammans med nio andra myndigheter i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledande strategi för kulturmiljöarbetet inom respektive myndighet.

  Denna publikation utgör Trafikverkets rapportering av uppdraget samtidigt som den anger en inriktning för Trafikverkets fortsatta kulturmiljöarbete.

  Trafikverkets kulturmiljöstrategi berör samtliga Trafikverkets verksamhetsområden i högre eller mindre grad. I strategin beskrivs Trafikverkets arbete med skötsel och förvaltning av vägarnas och järnvägarnas kulturmiljöer och den påverkan på kulturmiljön som Trafikverket har genom utbyggnader och förändringar av väg- och järnvägsinfrastrukturerna. Med utgångspunkt i Trafikverkets verksamhet beskrivs också de utmaningar som finns och den strategiska inriktning som valts för att nå regeringsuppdragets målsättningar. 

  Regeringen förväntar sig att kulturmiljöstrategierna ska leda till en bättre uppfyllelse av de nationella kulturmiljömålen, men också att förutsättningar skapas för att bättre tillvarata kulturmiljöns potential vid omställningen till ett hållbart samhälle. Trafikverket bedömer att innehållet i denna strategi efter implementering leder till bättre måluppfyllelse. Trafikverket bedömer också att strategin tillsammans med tillhörande handlingsplaner leder till ett mer strukturerat och effektivt kulturmiljöarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Berry, Louise
  Åtgärds- och skötselplan för kulturvägar på Gotland: väg 500 genom Sundre2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Åtgärds- och skötselplan för kulturvägar på Gotland - väg 500 genom Sundre

  Fulltekst (pdf)
  Åtgärds- och skötselplan för kulturvägar på Gotland
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Björkebaum, Mia
  Att sköta och underhålla med mål: handledning för natur- och kulturmiljö samt friluftsliv i driftområden2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vägen till ett framgångsrikt arbete med natur, kulturmiljö och friluftsliv i befintliga vägmiljöer är att målmedvetet integrera värdena i driftområdenas skötsel. Genom att sätta in natur och kulturmiljövärden i ett större sammanhang skapas bästa möjligheter för ett kostnadseffektivt genomförande. Hur detta utförs i upphandling av driftområden framgår i denna handledning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Brämerson-Gaddefors, Helena
  et al.
  Sweco.
  Hennius, Maria
  Sweco.
  Levan, Monika
  Trafikverket.
  Nyström, Katharina
  Trafikverket.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) - En handledning2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Handledningen beskriver landskapsanalysarbetet enligt metoden för Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA) i planläggningsprocessen för väg- och järnvägsprojekt. Den riktar sig både till dem som ska beställa och genomföra arbetet.

  Denna handledning ersätter tidigare ”Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar” 2016:033.

  Fulltekst (pdf)
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Clemetsen, Morten
  Aurland Naturverkstad AS.
  Metodevurdering: underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering”2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [nb]

  Det foreliggende notatet er utarbeidet på grunnlag av rapportutkast til pilotstudie for Västra Götaland "Landskap i långsiktig planering". Notatet fra Aurland Naturverkstad søker å gi innspill til den framlagte metodikken, og peke på hvordan pilotstudien kan videreutvikles og anvendes i praksis. Underlag till publikation 2011:122

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 8. Clemetsen, Morten
  et al.
  Schibbye, Bengt
  Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering: ett bidrag till hållbar utveckling?2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som en del i projektet "Landskap i långsiktig planering" har en vetenskaplig utvärdering av metodiken genomförts. Den europeiska landskapskonventionen har inspirerat till utveckling av nya metoder för karaktärisering av landskap i samtliga nordiska länder. Metoderna har stora skillnader, men bygger på samma grundtanke om landskapet som en arena för samhällsutveckling och att alla landskap har en utvecklingspotential. Denna rapport tar sin utgångspunkt i Trafikverkets metodutvecklingsprojekt "Landskap i långsiktig planering" och behandlar landskapsanalysmetodikens betydelse för regionala plan- och utvecklingsprocesser. Metodprojektet har pågått sedan 2010. Metodiken är anpassad för regional skala (1:250 000) och är testad i Västra Götalandsregionen och Västmanlands län.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 9. Folkesson, Johan
  ¿Vacker och säker? En undersökning av relationen mellan trafikgestaltning och trafiksäkerhet i stadsmiljö.2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde. Den här studien problematiserar konflikten mellan gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska säkerhetslösningar. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk urban kontext men slutsatserna går även att tolka i arbete med andra typer av gestaltning. Rapporten är uppdelad i två huvuddelar: problematisering av begrepp inom gestaltning och trafiksäkerhet samt exemplifiering genom platser. Den inledande delen av uppsatsen problematiserar begrepp inom gestaltning och trafiksäkerhet. Begreppen är uppdelade i nio kapitel och fungerar som övergripande rubriker som samlar, jämför och diskuterar fakta från de använda litteraturkällorna. I varje kapitel kan landskapsarkitekten hitta argument som kan hjälpa till att stärka en viss typ av gestaltning. Den avslutande delen beskriver och analyserar olika typer av trafikmiljöer genom exempelplatser. För att förenkla jämförelser mellan platserna är varje exempelkapitel uppdelat efter platser med liknande eller relaterade funktioner. Varje kapitel introducerar varje funktion och dess roll till gestaltning och trafiksäkerhet innan resten av kapitlet beskriver funktionen i relation till de besökta platserna. Platsbesöken är baserade på fallstudier i ett stort antal olika städer vilka tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser genererar olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen estetik och trafiksäkerhet visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna, subjektiva gestaltningspreferenser. Studien är gjord som en del av ett examensarbete på Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

  Fulltekst (pdf)
  ¿Vacker och säker? En undersökning av relationen mellan trafikgestaltning och trafiksäkerhet i stadsmiljö.
 • 10. Fredholm, Susanne
  et al.
  Olsson, Krister
  Wetterberg, Ola
  Håkansson, Maria
  KTH.
  Professionella aktörer och gränsöverskridande kulturmiljöarbete2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den 26 juni 2014 beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken och Olskroken planskildhet efter att ha prövat ärendet enligt miljöbalken. För tillåtligheten skall Trafikverket enligt regeringsvillkor 1 efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs stad, planera och utföra bygget av Västlänken så att negativa konsekvenser för kulturmiljön och stadsmiljön i övrigt, inklusive parker och grönområden, så långt möjligt begränsas. Berörda fornlämningar ska så långt möjligt bevaras, synliggöras och införlivas i den nya anläggningen. Föreliggande rapport belyser denna samrådsprocess och de samverkansaktiviteter som ansluter till det formella samrådet. Den studerade processen löper från hösten 2014 fram till juni 2019. Arbetsprocessen gällande Västlänkens påverkan på kulturmiljön är en komplex fråga som utspelar sig på olika nivåer och pågår under lång tid. Denna rapport ger en översiktlig skildring av samråds- och samverkansprocessen, från de inledande stadier som föregick själva det formella samrådet fram till de innehållsliga förskjutningar i fokus som ägde rum under själva processen. Den övergripande observationen är att den frustration som inledningsvis präglade arbetet efter hand har förbytts i en mer positiv syn på processen och dess resultat, men att avsaknad av väsentliga principiella beslut har föranlett en fortsatt komplicerad dialog. Forskningsprojektets syfte har varit dels att under pågående planeringsarbete avseende Västlänken bidra till deltagande parters reflektioner om egna roller och ansvar och hur samråd och samverkan mellan deltagande parter har fungerat i den studerade processen avseende kulturmiljöaspekter i planeringen av Västlänken. Representanter för deltagande parter besitter olika professioner eller kompetenser med varierande synsätt på kulturmiljö och infrastrukturplanering. Målet med forskningsprojektet har varit att konkret bidra till ett effektivare arbete under pågående samråds- och samverkansarbete. Målet har också varit att bidra till en generell utveckling av kunskap om samverkan mellan olika professioner eller kompetenser i infrastrukturplaneringen. Därvid har målet samtidigt varit att förstärka olika parters kapacitet vid planering och anläggande av infrastruktur genom att bidra till att utveckla förutsättningar för väl fungerande processer där olika professioners kunskap kan tillvaratas. Med hjälp av den planeringsteoretiska modellen Forum-Arena-Court samt en diskursiv ansats som belyser idéer, uttalanden och praktiker som följer av ett visst sätt att tolka uppdraget har förutsättningar för ett gränsöverskridande kulturmiljöarbete studerats. Resultat har utgjorts av ett fortlöpande processtöd under det pågående planeringsarbetet, samt kunskapsuppbyggnad kring samverkan om kulturmiljöfrågor i infrastrukturplaneringen. Resultatet omfattar också en sammanfattning av erfarenheter från projektet och rekommendationer för effektivare och ändamålsenligt arbete för att tillvarata kulturmiljön som resurs i infrastrukturplanering.

  Fulltekst (pdf)
  Professionella aktörer och gränsöverskridande kulturmiljöarbete
 • 11.
  Granath, Annika
  et al.
  Sigma Civil AB.
  Flygare, Cecilia
  Sigma Civil AB.
  Benjak, Jadranka
  Sigma Civil AB.
  Vägräcken i kulturmiljöer: Kulturmiljöanpassning och säkerhet2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Från 1 juli 2013 är det ett lagkrav att vägräcken ska vara CE-märkta. Kravet utgår från en EU-förordning (EU nr 305/2011) och är införd i svensk lag genom plan- och bygglagförordningen. Kravet har i praktiken gällt för det statliga vägnätet sedan 2010.

  Denna rapport är redovisningen av en utredning som syftat till att ta fram ett kunskapsunderlag om vilka CE-märkta vägräcken på den europeiska marknaden som skulle kunna användas i kulturhistoriska miljöer. Målsättningen har varit att underlätta kulturhistorisk anpassning i vägprojekt där vägräcken behöver tillföras, bytas ut eller underhållas och där valet av räcke kan påverka anläggningens eller omgivningens kulturhistoriska värden.

  Utredningen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer. Personer på svenska och europeiska väghållande myndigheter har kontaktats och ombetts delge erfarenheter av att arbeta med räcken i kulturhistoriska miljöer. I mindre utsträckning har även räckestillverkare och leverantörer kontaktats.

  Utifrån den utredning som har genomförts har vi funnit tre olika typfall där räckesfrågan blir aktuell av kulturhistoriska skäl:

  1. Befintligt räcke har ett eget kulturhistoriskt värde.

  2. Väganläggning eller byggnadsverk har ett kulturhistoriskt värde.

  3. Omgivningen har ett kulturhistoriskt värde. 

  Genom intervjuerna har vi fått konkreta exempel på frågeställningar i projekt där valet av vägräcke har bedömts påverka kulturmiljön och hur projekten valt att jobba med frågan. Exemplen kan tjäna som inspiration och vägledning i andra projekt eller som underlag till kommande utvecklings- och standardiseringsarbete som vi bedömer också behövs för att uppnå en mer effektiv och konsekvent hantering av räcken i kulturmiljöer. 

  Utredningen har visat att det åtminstone inom Norden finns ett stort intresse hos väghållande myndigheter för ett större urval av vägräcken i kulturmiljöer som uppfyller säkerhetskraven. Alternativa vägräcken är en fråga som engagerar. Framtida utvecklingsarbete som vi föreslår är bland annat upprättande av handledning för val av vägräcke, tillgängliggörande av underlag och utvecklingsprojekt i samarbete med andra väghållande myndigheter i Europa. 

  Fulltekst (pdf)
  Vägräcken i kulturmiljöer
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12.
  Hård af Segerstad, Louise
  Albaeco.
  Workshop i ekosystemtjänstanalys: underlagsrapport till ”Landskap i långsiktig planering"2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är dokumentation från en workshop i ekosystemtjänstanalys som hölls på Trafikverket i Västra Götalandsregionen den 9:e december 2010. Dokumentationen omfattar referat av presentationerna som gavs och en sammanfattning av diskussionerna. Efter en introduktion av begreppet ekosystemtjänster och en genomgång av hur en ekosystemtjänstanalys går till arbetade deltagarna i grupper med att kartlägga ekosystemtjänster utifrån kartmaterial över Västra Götalandsregionen. Underlag till publikation 2011:122

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 13. Landén, Erika
  Mål och Mått för natur-, kulturmiljö- och gestaltningsvärden: Driftområde Helsingborg2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Under namnet "Mål och Mått för natur- och kulturmiljövärden" har Vägverket, tillsammans med övriga transportverk, utvecklat en metod för att få en godtagbar kvalitelsnivå av transportsystemet ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Syftet med detta projekt är att kvalitetssäkra vägarna inom driftområde Helsingborg.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Lisitzin, Katri
  et al.
  SLU.
  Ljung, Magnus
  Analys av tillämpningen av metoden mål och mått för natur- och kulturmiljövärden i transportsystemet2003Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Analys av testprojekt där mål och mått metoden har använts i samband med någon form av väg-projekt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Löfgren, Sofia
  Luleå tekniska universitet, Arkitektur och vatten.
  Considering landscape in practices of transport planning2020Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A well-known challenge in planning is for the professionals involved to handle multiple sources ofknowledge and to influence decision-making as a result. This challenge is the main focus of this research and in order to explore it I have directed attention to the integration of knowledge pertaining to landscape in practices of transport planning. In particular, this re­search considers the professionals who contribute to such integration. The aim is to develop and refine our understanding of the challenges and opportunities professionals face when integrating knowledge oflandscape into the practices oftransport planning. A second aim is to contribute to an ongoing discussion within the field of planning theory that addresses the use ofknowledge and the logics underlying practices oftransport planning. At the centre of analysis are the professionals taking part in transport planning and their reflections on their own professional practice. Their perspectives are analysed in relation to the procedural and institutional aspects of their practice and in relation to previous research conceming professional knowledge, within the fields of planning, practice and organisations studies. Findings are presented in three separate studies that focus on different groups of planning professionals working in different parts of Swedish transport planning practice. Study I, investigates strategic planning performed at Regional Development Councils. Study Il sets eyes on the processes of förmal planning and design at the Swedish Transport Ad­ministration (STA) and Study III focuses on planning and design practices taking place at consultancy companies commissioned by the STA. Study IV differs from the other three, as it is primarily a theoretical discussion focusing on the knowledge oflandscapes. Study IV ad­dresses critical issues and challenges regarding the formation ofknowledge about landscapes in spatial planning contexts, based on published landscape research and planning theory.

  This research provides situated accounts of professionals' reflections of their own roles, tasks, and practices. The main contribution lies in the details and nuances of their descrip­tions as these deepen our understanding of the complexity of landscape consideration and knowledge integration in transport planning. Participating professionals elucidate essential aspects of challenges in integrating knowledge of landscapes and additionally outline ways to make the interrelation of different types ofknowledge possible. Professionals' discussions provide insights into their perceived opportunities to influence planning decisions and ways they try to safeguard landscapes (rnitigate negative effects and create positive effects) in the layout and design of transport structures.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskapskaraktärsanalys för väg 190: en studie inom FOI2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Landskapskaraktärsanalysen har tagits fram som ett kunskapsunderlag till åtgärdsvalsstudie för väg 190, framtagen under 2012-–2013. Ambitionen har varit att landskapliga funktioner ska utgöra förutsättningar för åtgärder, när en tidig, bred behovsanalys görs för stråket kring väg 190 mellan väg 45 och Sollebrunn. Underlaget är en precisering av den regionala landskapskaraktärsanalys som tagits fram för Västra Götalands län i Trafikverkets FOI-projekt "Landskap i långsiktig planering".

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Including landscape in long-term spatial planning: A pilot study of Västra Götaland2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Sweden' s transport policy targets and Sweden' s signing of the European Landscape Convention are important starting points for the work of the Swedish Transport Administration. Activities must contribute to the furthering of Sweden' s environmental quality targets and to the maintenance of attractive landscapes and the facilitation of their development. This report describes the background to a project and the methods developed to carry it out, and the application of these methods to a pilot study in the county of Västra Götaland.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskap i långsiktig planering: kortversion av pilotstudie i Västra Götaland2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna skrift är en kortversion av publikationen i "Landskap i långsiktig planering". Det är dels en beskrivning av den metodik som projektet utarbetat, dels en redogörelse för en pilotstudie i Västra Götalands län, som fungerat som testarena för metodutvecklingen. Projektet ingår i forsknings- och innovationsportföljen "Mer nytta för pengarna."

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Noborn, Tobias
  et al.
  Radar arkitektur & planering AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Landskapskaraktärsanalys för Västmanlands län: en studie inom FOI2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Underlag till Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och länsplan i Västmanland. Forsknings och innovationsprojektet "Landskap i långsiktig planering" syftar till att finna, utveckla och testa arbets- och analysmetoder där landskapet utgör arenan för planering. Genom att hantera fakta och kunskap om natur, kultur, naturgeografiska förutsättningar samt landskapets funktion på nya sätt, ska vi bättre bidra till att de transportpolitikens hänsynsmål nås och till att attraktiva landskap bibehålls och utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 20. Persson, Jesper
  et al.
  Appelstrand, Marie
  Larsson, Anders
  Hedlund, Anders
  Miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt - identifiering av status, problem och möjligheter.2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Miljökompensation innebär att en verksamhetsutövare gottgör för intrång eller skada på miljön och kan liknas med polluter pays principle. Krav på miljökompensation har funnits i Miljöbalken i cirka 15 år och används i flera länder runt om i världen. I den här rapporten har vi kartlagt och analyserat miljökompensationsåtgärder som har vidtagits vid väg- och järnvägsprojekt. Vi har även beskrivit terminologi, lagkrav, principer och metodologi kopplade till miljökompensation, och gett en översiktlig omvärldsbeskrivning av miljökompensation i och utanför Sverige. Den övergripande målsättningen är att öka kunskapen om miljökompensation inom väg- och järnvägssektorn, och att föreslå olika vägar för hur Trafikverket kan utveckla användandet av miljökompensation. Juridiskt finns möjlighet för prövningsmyndigheter att ställa krav på miljökompensation vid bl.a. intrång i skyddade områden och vid vattenverksamhet. Om Trafikverket har politiskt stöd kan även mer omfattande kompensation ske frivilligt, vilket troligen är den bästa vägen att gå om miljökompensation ska utvecklas offensivt. Kartläggningen visade att 37 beslut om miljökompensation har krävts av länsstyrelser och kommuner under perioden 1999–2012 och majoriteten av dessa kan kopplas till biotopskyddsärenden. Hela 90 % av alla länsstyrelser hade tagit endast ett eller inget beslut om krav på miljökompensationsåtgärder. Generellt kan sägas att miljökompensationsåtgärderna var av samma typ som skadan och låg omfångsmässigt i paritet med ingreppet. När Trafikverket utvecklar råd för praktisk tillämpning föreslår vi att följande aspekter uppmärksammas: • Vid kompensation bör alla dimensioner av miljöbegreppet inkluderas, vilket även omfattar rekreation och kulturmiljö. • Kompensationsgrader på över 1:1 bör användas för att inkludera aspekter som osäkerhet, tid, aktörsperspektiv och kvalitet. • Landskapsperspektiv kan ge flexibilitet så att lösningar kan identifieras och lokaliseras på så passande platser som möjligt. • Frågan om genomförandet av miljökompensationsåtgärder utanför vägområde/järnvägsmark borde utredas och även långsiktiga skötselaspekter. • Satsa på samordning, översyn och transparens av aktiviteter kopplade till miljökompensation och miljökonsekvensbeskrivningar. Rapporten utgör inte någon officiell hållning hos Trafikverket.

  Fulltekst (pdf)
  Miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt - identifiering av status, problem och möjligheter.
 • 21.
  Schibbye, Bengt
  et al.
  Schibbye landskap AB.
  Noborn, Tobias
  Radar arkitektur & planering AB .
  Wade, Emily
  Landskapslaget AB.
  Björckebaum, Mia
  KMV forum AB.
  Askling, John
  Calluna AB.
  Clemetsen, Morten
  Aurland Naturverkstad AS.
  Landskap i långsiktig planering: Pilotstudie i Västra Götaland2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Projektet "Landskap i långsiktig planering" syftar till att utveckla en metodik där landskapet tydliggörs och används som en av utgångspunkterna vid långsiktig planering av infrastruktur. Metodiken bygger på existerande metoder för landskapskaraktärisering. Det som utvecklas specifikt är en riktad analys av infrastrukturåtgärdernas påverkan, att metodiken ska fungera i tidiga skeden i långsiktig planering och tillämpning i den regionala skalan. Projektet har bedrivits som en fallstudie i Västra Götaland.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Schillander, Per
  Trafikverket.
  Kulturmiljövärden i region väst: vägar och järnvägar, del 1 – en kunskapsöversikt2020Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Sverige är rikt på kulturhistoriska värden och Trafikverket är landets största förvaltare av infrastrukturens kulturarv. Denna rapport omfattar kulturhistoriska företeelser längs statliga vägar och järnvägar i Trafikverkets region väst. I rapporten beskrivs kortfattat våra sju kulturhistoriska företeelser, följt av den samlade bedömningen av förekomst, kunskapsläge och status för företeelsen.

  Fulltekst (pdf)
  Kulturmiljövärden i region väst
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Sjölund, Lisa
  Kartering av allér med LiDAR i Sollentuna kommun: metodutveckling, databasuppbyggnad och landskapsanalys2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ökad urbanisering och exploatering av grönområden fragmenterar och minskar arters habitat och när allt fler arter blir hotade har det negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden på landskapsnivå. För att stärka och utveckla nya områden för arters möjligheter till spridning i landskapet behövs effektiva metoder som tar fram underlagsdata på landskapsnivå som sedan kan användas i landskapsanalyser. Alléer har visat sig vara viktiga spridningskorridorer och tillflyktsorter för olika växt- och djurarter i takt med den kontinuerliga exploateringen av grönområden i urbana miljöer. Tillförlitlig information om nutida utbredning av alléer behövs för att olika aktörer ska kunna formulera lokala, regionala och nationella mål för antalet geografiskt fördelade alléer som ger bästa ekologiska funktion för att bibehålla eller stärka andra värden. Idag finns endast en bråkdel av Sveriges allébestånd med höga kultur- och naturvärden dokumenterade utmed det statliga vägnätet. Ytterligare underlagsdata måste även finnas som redogör för förutsättningar att utveckla grönstråk för att säkerställa god ekologisk funktion och förstärka existerande naturvärden. Därför blir unga alléer även viktiga att kartlägga ur ett långsiktigt planeringsperspektiv då de utgör viktiga komponenter för hållbar rumslig och temporal landskapsplanering. Denna studie presenterar en metodutveckling för hur alléer effektivt kan kartläggas med en kombination av olika fjärranalysmetoder där främst Light Ranging Detection Aperture Radar (LiDAR) använts. En allédatabas har sedan skapats över Sollentuna kommun, Stockholms län, Sverige med information om utbredning av kartlagda alléer, trädslag, åldersgrupp, antal grova träd, orientering och kronbredd. Dessa attribut har karterats med flygbildstolkning, GIS-operationer och fältarbete. Slutligen för att illustrera varför en allédatabas behövs har allédatabasen använts i två landskapsekologiska konnektivitetsmodeller (Circuitscape och Linkage Mapper) med entita (Parus palustris) som modellart. Baserat på resultat har förslag getts om var nya alléer bör placeras och hur de ska utformas för att stärka ekologiska samband för entita i Sollentuna kommun.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 24. Stål, Örjan
  et al.
  Bengtsson, Rune
  Plantering och etablering av alléträd2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Med publikationen vill Trafikverket visa på betydelsen av att välja rätt trädslag vid planteringar av alléer både utifrån vad som är traditionellt förekommande och vad som är lämpligt med tanke på ståndort, förekommande trädsjukdomar och trädens härdighet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Wade, Emily
  et al.
  Landskapslaget AB.
  Schibbye, Bengt
  Schibbye landskap AB.
  PM övergripande gestaltningsprogram för E20: Sträckan genom Västra Götaland2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta PM beskriver närmare hur landskapskaraktärsanalysen har tillämpats i det övergripande gestaltningsprogrammet (Se "Övergripande Gestaltningsprogram, E20 genom Västra Götaland", Trafikverkets publikation 2013:088) och hur analysen kan vara till hjälp i ett övergripande gestaltningsprogram generellt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Wade, Emily
  et al.
  Landskapslaget AB.
  Sundin, Ellen
  Landskapslaget AB.
  PM Landskapsanpassning – en vägledning: Bilaga till Kvalitetsprogram Arkitektur för Nya Stambanor2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Transportinfrastrukturen bör planeras utifrån landskapets värden och funktioner, med en strävan att behandla landskapsanpassningsaspekter tidigt i planläggningsprocessen. Målsättningen med detta dokument är att ge grundläggande förståelse till hur nya stambanor kan anpassas så att landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas. Begreppet landskapsanpassning är ett brett begrepp som innefattar anpassning till ekologiska system, upplevelsevärden, landskapets form och tidsdjup.

  PM Landskapsanpassning är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och vägledning. Här ges motiv och tillvägagångssätt för att landskapsanpassa anläggningen. Det övergripande syftet är att tillgodose landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas i och med anläggandet av nya stambanor i Sverige.  

  Denna PM är en bilaga till "Kvalitetsprogram Arkitektur för Nya Stambanor” som publiceras augusti 2021. 

  Fulltekst (pdf)
  PM Landskapsanpassning – en vägledning
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 27. Waern, Kolbjörn
  et al.
  Holmberg, Kerstin
  Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en presentation av Vägverkets kartläggning och klassificering av vägar med kulturmiljövärde i Dalsland. Rapporten ger även en beskrivning av Dalslands väghistoria fram till och med första halvan av 1900-talet. Syftet med kartläggningen och klassificeringen har varit att peka ut de mest värdefulla vägsträckorna och ge Vägverket ett underlag för att kunna ta tillvara och utveckla dessa värden i väghållningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 28. Wennermark, Karin
  Tidigt grepp om helheten: Landskap i långsiktig planering2013Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Forsknings- och innovationsprojektet Landskap i långsiktig planering har utvecklat en metodik för att vi ska kunna vända perspektivet, från sektorisering till helhet och från att undvika skada till att utveckla och förbättra. Metodiken utgår från en landskapskaraktärsanalys, som gör det möjligt att i ett tidigt skede få ett grepp om helheten.

  Fulltekst (pdf)
  Tidigt grepp om helheten
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 29. Wennermark, Karin
  et al.
  Hagegård, Erika
  Early picture of the whole: Including landscape in long-term spatial planning2013Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  What will happen if we also begin to consider the landscape holistically in the context of planning? What if we strive to improve people's living environment instead of merely avoiding greater damage to sensitive areas? What will happen if we don't do this? The project "Including Landscape" in Long-term Spatial Planning has developed a tool by which to turn our perspective around.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 30. Wiström, B
  et al.
  Busse Nielsen, A
  Decisive environmental characteristics for woody regrowth in forest edges – Patterns along complex environmental gradients in Southern Sweden2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Early and late successional stages of forest edge development were studied across long, complex environmental gradients in order to disentangle and assess the woody species composition and functional traits’ relations to abiotic and biotic environmental characteristics at site and landscape scale. Data were sampled from 78 randomly stratified locations along a 610-km railway corridor between the cities of Stockholm and Malmö, Sweden, and subsequently analysed in multiple steps of unconstrained, con- strained and partial constrained ordination and variation partitioning. Different analytical methods were applied at each step and only the environmental characteristics that repeatedly showed significant impacts on woody species composition were selected for analysis of average weighted community traits to provide verification and a more detailed understanding. Following this approach, 10 environmental characteristics were identified as decisive for the woody species composition of the forest edges. The variation partitioning revealed a marked shift in the relative explanatory power of the environmental variables in relation to the succession of the forest edges. In the early successional stage, the abiotic variables related to site productivity (as reflected by field layer type and soil moisture) and climate (humidity and altitude) dominate, while in the late successional stages of forest edges more complex patterns evolved due to hierarchical and dynamic filter effects, where biotic variables reflecting structural aspects at site (forest edge profile, canopy stratification and canopy cover) and landscape (forest continuity and the shape and contrast of edges in the surrounding landscape) level were equally important as the abiotic variables. We concluded that management efforts in early succession stages of forest edges should depart from basic abiotic gradients of site fertility and moisture; and that it is crucial to incorporate vegetation structure variables at site and landscape level into long-term management planning.

  Fulltekst (pdf)
  Decisive environmental characteristics for woody regrowth in forest edges – Patterns along complex environmental gradients in Southern Sweden
 • 31. Wiström, Björn
  et al.
  Nielsen, Anders Busse
  På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator: LTV-fakultetens faktablad 2014:32014Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I dagsläget har över 4000 km skogskanter längs våra järnvägar avverkats för att ge en säkrare tågtrafik. Men den nerhuggna kantzonen återtas snabbt av träd och buskar. Istället för att ideligen bekämpa denna vegetation borde skogens återerövring av marken kunna fördröjas och styras genom att på sikt utveckla utdragna bryn dominerade av buskar och småträd. Att anpassa kantzonens skötsel kan ge en säkrare drift och samtidigt bidra till naturvården och en mer upplevelserik landskapsbild med större mångfald av busk- och trädarter.

  Fulltekst (pdf)
  På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator: LTV-fakultetens faktablad 2014:3
 • 32. Wiström, Björn
  et al.
  Nielsen, Anders Busse
  Klobucar, Blaz
  Klepec, Urška
  ZSC - Zoned Selective Coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Utdragna trappstegsformade skogsbryn dominerade av buskar och småträd som succesivt ökar i höjd mot skogen anses ofta som lämpliga i infrastrukturmiljöer och urbana landskap. Utdragna skogsbryn bidrar med hög biodiversitet, filtrering, avskärmning och estetiska värden med extra plats för blomning, bärsättning och höstfärger samtidigt som de håller högväxta träd på behörigt avstånd från järnvägsspår, kontaktledningar och hus. Denna rapport presenterar Zoned Selective Coppice (ZSC) som är en ny skötselmodell för att upprätthålla och utveckla utdragna skogsbryn. I rapporten utvärderas ZSC´s initiala effekt och tillämpning i en pilotstudie. ZSC baseras på maxhöjder för de individer som ska tas ned. Dessa maxhöjder minskar stegvis från brynets inre, via dess mellersta delar till dess yttre zon, vilket skapar en gradient i höjder men också i röjningsstyrka genom brynet som över tid bör bidra till mer artrika och utdragna skogsbryn. De initiala resultaten från simulering och implementering av ZSC i Alnarps Landskapslaboratorium visar att ZSC kunde vända trenden bort från tvära brynprofiler och lösa upp planteringsutförandets radkaraktär utan att skapa starka grupperingar. Överlag visade sig ZSC även lovande för att kunna vända den minskning i artdiversitet som skett i brynen under de senaste 20 åren sedan dess plantering.Det långsiktiga försöket som initierades med studien möjliggör även värdefull utvärdering av ZSC över tid.

  Fulltekst (pdf)
  ZSC - Zoned Selective Coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer
 • 33.
  Analys av väglandskapet i Dalarnas län2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Dalarnas län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 34.
  Analys av väglandskapet i Gävleborgs län2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Gävleborgs län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 35.
  Analys av väglandskapet i Jämtlands län: med prioriterade områden för drift och underhåll2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen. Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Jämtlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Analys av väglandskapet i Västernorrlands län: med prioriterade områden inom drift och underhåll2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna landskapsanalys utgör en del av Vägverket Region Mitts arbete med de av riksdagen antagna 16 nationella miljökvalitetsmålen. Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Västernorrlands län och dess olika driftsområden. Fokus ligger på de aspekter som har stor positiv eller negativ påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftslivsvärden till följd av drift- och underhållsåtgärder i väghållningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Dalslands vägmiljöer: gestaltningsprogram2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Dalslands vägmiljöer.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Erfarenhetsåterföring av gestaltningsfrågor i tre genomförda totalentreprenader2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del i ett större arbete för att undersöka hur gestaltningsaspekter hanteras i Trafikverkets projekt utförda som totalentreprenader. Studien är en fördjupning av det skede i processen då en totalentreprenör handlats upp och omfattar steget från förfrågningsunderlag till totalentreprenörens arbete. Utgångspunkten för arbetet är att undersöka hur gestaltningsfrågor hanterats i detta skede. Fokus ligger främst vid entreprenörens projekteringsbeskrivning, då denna kan vara ett verktyg för att fånga upp frågor i ett inledande skede av entreprenörens arbete. Syftet är att samla in verklighetsbaserade exempel på hur processen sett ut i några genomförda projekt. Studien ska ses som en erfarenhetsåterföring från dessa. Avsikten är att lyfta fram sådant som fungerat bra eller mindre bra för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt. Denna rapport, inklusive de slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella slutsatser eller riktlinjer för Trafikverkets arbete och processer i stort. Studien syftar till att spegla det som framkom i de studerade exempelprojekten. Den ska ses som en erfarenhetsåterföring från själva processen med fokus på projekteringsbeskrivningen. Den är inte en utvärdering av den färdiga anläggningen i studerade projekt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 39.
  Fördjupningsdokument Miljö Landskap2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Landskapets natur- och kulturmiljövärden ska mer systematiskt tas tillvara och beaktas i väg och samhällsplaneringen. Viktiga och utmärkande karaktärsdrag i landskapet ska ha möjlighet att utvecklas och bevaras. Samtidigt ska väghållningen beakta möjligheter att förbättra, återställa och skapa miljöer. Riktade insatser sätts in för att motverka ekosystemens fragmentering och säkerställa kulturmiljövärden. I dokumentet redovisas Vägverkets mål, strategi, åtgärder, effekter och kostnader.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 40.
  Hantering av natur- och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen: och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I Vägverkets plan för utveckling 2009-–2011 anges följande behov: "Metodik och kunskap för att hantera miljöfrågor integrerat i den fysiska planeringen behöver utvecklas. Frågor kring natur och kultur är centrala. Vi behöver utveckla metoder för att fånga upp lokala värderingar av natur- och kultur och för uppföljning av kvalitativa mål för natur och kulturmiljöer samt utveckla tjänster för att synliggöra natur- och kulturvärden". Detta är bakgrunden till det forskningsarbete som redovisas i denna rapport. En annan viktig bakgrund utgörs av Europeiska landskapskonventionen, som anger att landskapet ska betraktas som en helhet och att berörda intressen, inklusive det berörda lokalsamhället, ska ges möjlighet att medverka i planeringsprocessen för verksamheter som påverkar landskapet. Arbetet med detta forskningsprojekt startade på Vägverkets tid. Forskningsprojektets behandlar vägplanering. Under projektets gång har tidigare Vägverket och Banverket slagits samman till Trafikverket. Många av aspekterna om landskap, naturoch kulturvärden har dock tillämpning även för järnvägsplanering.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Illustrationer till Riktlinje landskap2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är en publikation med illustrationer, fotografier och förklarande bildtexter till Riktlinje landskap TDOK 2015:0323, version 3.0 som antogs i mars 2019. Förhoppningen är att publikationen genom väl valda exempel och illustrationer ökar förståelsen av de funktionella kraven i riktlinjen och bidrar till riktlinjens fortsatta förankring och användning inom Trafikverket.

  Fulltekst (pdf)
  Illustrationer till riktlinje landskap
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Kinnekullebanan: vägledning i landskapsfrågor2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten är en studie inom FOI-projektet "Landskap i långsiktig planering" och är avsedd att vara en vägledning för att stärka och utveckla landskapet i samband med åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 43.
  Kontroll och skötsel av alléplanteringar2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten föreslår nya arbetssätt och rutiner främst vad avser kontroll av plantmaterial och plantering samt skötsel både under och efter garantitiden. Checklista och protokoll är hjälpmedel.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 44.
  Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord.: Del 1. Västerbotten2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla broar i Västerbotten och Norrbotten

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Kulturhistoriskt värdefulla broar i Region Nord: Del 2. Norrbotten2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Regional bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefulla broar i Västerbotten och Norrbotten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 46.
  Kvalitetsprogram Arkitektur: Höghastighetsjärnväg2020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar hur en ny generation järnväg kan utvecklas med en arkitektonisk kvalitet som motsvarar ambitionen i Trafikverkets arkitekturpolicy. Innehållet bygger på erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt samt från den seminarieserie som under 2016 har genomförts med företrädare för de olika geografiska delprojekten och vissa teknikområden. Dessa seminarier har skapat en förståelse för det samlade projektets omfattning och villkor. Vidare har en öppen kultur etablerats efterhand. Det finns nu en förväntan på ett fortsatt intressant och fruktbart samarbete.

  Det är angeläget att den här processen får utvecklas med kontinuitet och att resurser säkerställs i arbetet. Det är också viktigt att stabila arbetsformer etableras, särskilt när det handlar om att bygga ny infrastruktur under synnerligen lång tid. En ny generation järnväg behöver därför en beskrivning av idéer, utveckling av konkreta utformningsprinciper och arbetssätt – Kvalitetsprogram Arkitektur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 47.
  Landscape As An Arena: Integrated Landscape Character Assessment – Method Description2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The transport system has a considerable impact on the landscape as a result of the building and management of roads and railways. A holistic approach to the resources, values and change processes of the landscape has become an increasingly important issue. The need of drawing up knowledge and support documentation that encompasses natural and cultural landscapes as well as issues of configuration, in an integrated manner has increased. The Swedish Transport Administration needs knowledgeable employees and consultants who can understand and implement knowledge about the landscape at the planning stages and in projects.This method description is one of the tools for imparting such knowledge.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 48.
  Landskapet är arenan: Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Transportsystemet har en stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och järnvägar. Behovet av kunna utforma kunskapsunderlag som förmår att hantera helheten av natur- och kulturlandskap samt gestaltningsfrågor på ett integrerat sätt har ökat. Trafikverket har behov av kunniga medarbetare och konsulter som kan förstå och omsätta kunskap om landskapet i planeringsskeden och i projekt. Denna metodbeskrivning är ett av verktygen i en sådan fortbildning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 49.
  Landskapets karaktärsdrag: en beskrivning för infrastruktursektorn2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Natur- och kulturfrågor är ständigt uppmärksammade vid planering av ny väg samt vid drift och underhåll av befintlig väg. En av de frågor som inte endast har betydelse för planeringen i sig utan också för frilufts- liv, turism och upplevelse, är landskapets regionala särart. Med regional särart menas vad som är typiskt för ett visst geografiskt område, exempelvis byggnadsskick, jordbruksmarker, vegetation mm. Detta är en sammanställning av underlag till en handbok avseende vad som kännetecknar landskapet i olika delar av Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (jpg)
  Omslagsbild
 • 50.
  Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: En handledning2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna handledning ersätter tidigare råd Infrastruktur i landskapet, Råd för landskapsanalys (TRV 2011:103). Handledningen riktar sig till såväl projektledare som konsulter och andra som ska beställa eller genomföra landskapsanalysen. Den beskriver landskapsanalysarbetet för väg- och järnvägsprojekt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
12 1 - 50 of 65
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.41.0