Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Jansson, Patric
  et al.
  Horemuz, Milan
  KTH.
  Methods for Accuracy Verification of Positioning Module2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The mobile data collection has received much attention from researchers all over the world during the past 15 20 years. The result of this extensive work is a number of commercially available products, usually called mobile mapping systems (MMS), which are used for collection of geospatial data from cars or aircrafts. The heart of each MMS is a positioning module based on combination of GNSS receiver and inertial navigation system (INS). The module determines the position and orientation of the platform. The platform is equipped with a mapping sensor, usually a laser scanner and/or one or more digital cameras. The accuracy of collected data greatly depends on the accuracy of the positioning module. One of the main goals of this report is to assess the quality of the positioning module.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 2. Rankka, Wilhelm
  et al.
  Löfroth, Hjördis
  Statens geotekniska institut.
  Dehlbom, Björn
  Statens geotekniska institut.
  Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster. BIG A2017-282019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppgraderingar av det befintliga väg- och järnvägsnätet sker årligen, exempelvis för att öka kapaciteten eller kvaliteten och minska underhållet. Kontinuerligt underhåll av väg- och järnvägsnätet utförs som förebyggande underhåll eller som avhjälpande underhåll. Dessa åtgärder påverkas av geokonstruktionernas funktion dvs. dess egenskaper. Kunskapen om befintliga konstruktioners egenskaper är grunden för tillståndsbedömning, planerat effektivt underhåll och för att kunna projektera relevanta ombyggnadsåtgärder. Klimatförändringar kan förändra geokonstruktionernas egenskaper. Detta kan exempelvis bero på förändrad (minskad eller ökad) regnintensitet, vattennivå, grundvattennivå samt förändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup. Målsättningen med detta projekt inom Trafikverkets forskningsprogram BIG (Branschsamverkan i grunden) är att en bedömning av egenskapsförändringar på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Allmän teknisk beskrivning: Bankpålning1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Krav och råd avseende dimensionering, utförande och kontroll av bankpålning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4.
  Allmänna krav på geoteknisk utredning för Vägverket2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta underlag redovisar ett förslag till förslag på innehåll för Vägverkets uppdragsbeskrivningar avseende geotekniska undersöknings- och utredningsarbeten för vägar och broar vid nybyggnad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Bark och flis som lättfyllning i vägbankar1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna publikation redogörs för Vägverkets erfarenheter av bark och flis som lättfyllning och rekommendationer ges för dimensioner och utförande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 6.
  Cellplast som lättfyllning i vägbankar1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Cellplast som lättfyllning i vägbankar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Cellplast som lättfyllning i vägkonstruktioner är en allmän teknisk beskrivning, som utgör ett tillägg till ATB VÄG.Publikationen skall användas vid Vägverkets upphandlingar av projekteringar och utföranden av vägobjekt som påbörjas f o m den 2005-05-02. Publikation nr 1990:49 Cellplast som lättfyllning i vägbankar upphör att gälla samma datum, men skall övergångsvis tillämpas för upphandlingar inom vägobjekt som påbörjats före den 2005-05-02.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Erosionsskydd i vatten vid väg- och brobyggnad1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna publikation behandlas erosionsskydd i vatten som skydd för väg- och brokonstruktioner - farleder. Publikationen ska kunna utgöra vägledning för projektering, dimensionering av erosionsskydd i vattendrag och farleder samt vågerosion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Geoplanering1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna publikation redovisas principer för hur geologiska och geotekniska förhållanden kan beaktas i vägplanering. För åstadkommande av bra resultat betonas särskilt att vägplaneringen skall genomföras i nära samarbete mellan vägplanerare och geologigeotekniker.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Geotekniska undersökningar för vägar1984Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med geotekniska undersökningar för vägar fastställs jords lämplighet som underlag och användbarhet som byggnadsmaterial för väg. Eftersom egenskaperna hos jord varierar inom vida gränser är det inte möjligt att ge generella regler för undersökningarnas omfattning. Till ledning för planläggning och genomförande av geotekniska undersökningar har riktlinjer för olika undersökningsinsatser upprättats i denna handbok.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Geotekniska undersökningar för vägbroar1989Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handboken vänder sig främst till geotekniker för planering av geotekniska insatser vid projektering av broar och övriga konstbyggnader. Den ger vägledning främst om de problemställningar som skall behandlas och i viss utsträckning om vilka undersökningsmetoder som är lämpliga att använda i vissa mer renodlade fall. De fem första kapitlen och de inledande avsnitten 1nom följande kapitel kan också vara av värde för väg- och bro-projektörer samt upphandlare av geotekniska utredningar eftersom de redovisar de problemställningar som skall lösas i olika skeden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Handledning för geotekniska beräkningar1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen syftar till att vara en vägledning för elementära geotekniska beräkningar samt att tjäna som en introduktion för ny geoteknisk personal inom vägverket. Beräkningar för grundförstärkningar behandlas i anvisningar för respektive metod.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Hydraulisk dimensionering1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skriften redovisar metoder för beräkning av de mer vanligen förekommande fallen. Vid situationer som ligger utanför de i skriften angivna samt i de fall då krav på särskilt hög noggrannhet föreligger, bör vattenföringsuppgifter inhämtas från SMHI. Detta bör även ske om uppgifterna skall ingå i ansökan till vattendom, där dessa uppgifter är av väsentlig betydelse. Ersatt av "VVMB 310 - Hydraulisk dimensionering" (publikation 2008:61)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 14.
  Jordarmering dimensionerande draghållfasthet för syntetmaterial1992Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna publikation ges rekommendationer för beräkning av dimensionerande draghållfasthet hos jordarrnering av syntetmaterial

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Jords hållfasthets- och deformationsegenskaper1994Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jords och hållfasthets och deformationsegenskaper är en allmän teknisk beskrivning (ATB) som ska användas inom Vägverkets verksamhetsområde för väg och broobjekt i anslutning till Väg 94 och Bro 94.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Krav på geotekniska utredningar för Vägverket Region Stockholm2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Krav på geotekniska utredningar för Vägverket Region Stockholm

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar1986Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Lättklinker i vägkonstruktioner2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna allmänna tekniska beskrivning, som ersätter publikation nr 1986:78, omfattar dimensioneringsförutsättningar, utförande och kontroll av lättklinker som lättfyllning i vägkonstruktioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Massutskiftning2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Massutskiftning är en teknisk beskrivning som ersätter publikationerna Urgrävning för vägbank nr 1991:06, Lättkliniker som lättfyllning i vägbankar nr 1986:78 och Nedpressning av vägbank TU 139, omfattar dimensioneringsförutsättningar, utförande och kontroll av massutskiftning för vägbank.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Mätning av grundvattennivå och portryck1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna handbok syftar till att öka kunskapen om olika mätmetoder och ge stöd för planering och utförande av grundvattenobservation och portrycksmätning. Handboken behandlar dock inte bestämning av grundvattenflöde och kvalitetsundersökning av vatten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Nedpressning av vägbank1979Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under vissa förutsättningar är nedpressning av vägbankar en tekniskt-ekonomiskt lämplig metod att bygga väg över områden med låg bärighet. Publikationen ger riktlinjer för projektering och byggande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Provgropsundersökning1990Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provgropsundersökning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Provgropsundersökning: en metodbeskrivning2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provgropsundersökning är en teknisk beskrivning som innehåller riktlinjer för hur Provgropsundersökning skall planeras och utföras, liksom hur undersökningen skall dokumenteras. Ersätter Vägverkets publikation 1990:20

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Urgrävning för vägbank1991Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I publikationen redogörs för erfarenheter från olika urgrävningsprojekt. Rekommendationer ges för konstruktiv utformning och utförande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utförande av erosionsskydd i vatten vid brobyggnad

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Vertikaldränering1987Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna publikation ges riktlinjer för dimensionering av vertikal dränering med såväl sanddräner som prefabricerade banddräner.

 • 27.
  VVMB 310: Hydraulisk dimensionering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0051, Avvattningsteknisk dimensionering och utformning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument. Hydraulisk dimensionering är en metodbeskrivning som innehåller metoder för beräkning av dimensionerande vattenföring i små och medelstora avrinningsområden. Dokumentet avhandlar dimensionering av trummor, diken, dränering, dagvattenledningar, dagvattenpumpstationer utjämningsmagasin och oljeavskiljare med avseende på dimensionerande vattenföring. Krav på material, utförande och kontroll återfinns i AMA Anläggning 07. Ersätter "Hydraulisk dimensionering" (publikation 1990:11)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10