Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahlvik, Peter
  Environmental and health impact from modern cars2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The transport sector contributes significantly to the air pollution and particularly influences the local air quality. Beside the question of air quality the transport sectors consumption of fossil fuels and the CO2-emissions from this use is a growing issue. For a long period of time the emissions from light-duty vehicles have been in focus and a lot of measures have been taken to reduce the emissions from these vehicles. The market penetration for light duty diesel cars has been increasing in the most markets in Europe and is now over 30 % (2001). In Sweden, however, the market share for diesel cars has decreased the last three years and is now slightly above 5 %. The issue if petrol or diesel should be used as fuel in passenger cars has been lively debated the last years, at least in Sweden. Specially the particle emissions from diesel cars has been in focus. This study is an attempt to get some more facts to the subject. The study presented in this report is built on new investigations of two petrol and two diesel cars with varying emission control strategies. Tests have been done both in the European driving cycle and in other driving cycles. Beside the regulated substances analysis have been made on non regulated substances as well. Data has also been compared with data from earlier studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 2.
  Ahlvik, Peter
  Ecotraffic R&D.
  Methane- fuelled buses2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Natural gas and biogas have been considered as inherently "clean" fuel options with considerable potential for further development. Low levels of NOX and particulate emissions are two main advantages. However, the introduction of cleaner diesel fuel and the use of aftertreatment devices such as, e.g. catalytic particulate filters have also decreased the emissions from these buses. Recently, the emissions from buses fuelled by natural gas have been in the focus in the USA. There are relatively few recent data on emissions from gaseous-fuelled city buses in Sweden. The scope of this work has been to summarise the experiences from international activities and, based on the knowledge gained, propose a test programme for tests on gaseous-fuelled buses and their diesel-fuelled counterparts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 3.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Systemeffektivitet för alternativa drivmedel2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägtransporternas utsläpp av klimatgasen koldioxid och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa utsläpp debatteras ofta livligt. En mängd alternativa lösningar diskuteras. Det kan gälla bränslen baserade på biomassa, alternativa fossila bränslen och nya drivsystem som också kräver nya bränslen etc. En samlad bild av energieffektiviteten från källa till hjul eller "well to wheel", systemverkningsgraden, hos de alternativ som diskuteras saknas dock. I den här presenterade rapporten har energiverkningsgraden studerats för 98 olika kombinationer av drivmedel, energiomvandlare ("motorer") och drivsystem jämförts, främst med avseende på energieffektiviteten i hela systemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Well-to-wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emissions of climate gases from the transport sector and the measures that should be taken to reduce these emissions are debated both in Sweden and Internationally. Alternative fuels from renewable sources, new powertrains, etc. are discussed as possible options. Since there are only few studies available on this issue, it was of interest to carry out a project that would highlight some of these issues. In April 2001, the Swedish National Road Administration, SNRA, published a report over a well to wheel efficiency study, which had been carried out by the Swedish consultant company Ecotraffic. The report was published in Swedish. After the report was published, it became clear that there was an international interest for an English version of this report. While the work on the Swedish version of the report was in progress, and after the report was finished, several interesting international reports on the subject were published. Therefore, it was felt that a pure translation of the report without considering the most recent publications would have been somewhat negligent. It was also of interest to make some comparisons with the results from the most interesting studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Alfredsson, Mattias
  et al.
  Ramboll Sverige AB.
  Arnehed, Filip
  Ramboll Sverige AB.
  Östman, Ebba
  Ramboll Sverige AB.
  Delad mobilitet i Norden: utmaningar och möjliga lösningar2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of experiences and recommendations to create attractive and climate-smart transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects within the Nordic Council of Ministers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Arvidsson, Niklas
  Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad samt frigörande av kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. Detta samarbete är dock inte helt naturligt eftersom det kan vara konkurrenter som behöver samarbeta och det finns en hel del hinder som kan behöva övervinnas, så som exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar och affärsmodeller. Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar. Horisontella samarbeten har varit kärnan i det EU-finansierade CO3-projektet (Collaboration Concepts for Co-modality), vars syfte var att utveckla, professionalisera samt sprida information om affärsstrategi i logistiksamarbeten i Europa. Projektet CLOSER Starfish var ett första försök att sprida dessa tankar även i Sverige genom ett forskningsprojekt som undersökte möjligheter för horisontella samarbeten med avseende på godstransporter på väg i Sverige. FOI-projekt finansierat av Trafikverket, CLOSER, SSAB, ICA och Hector Rail Författare: Niklas Arvidsson, RISE

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 7.
  Eklöf, Hanna
  Swedish Transport Administration.
  Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. Rapporten ska framför allt beskriva möjligheter att nå klimatmål för transporter, och därför beskrivs fakta om transportsektorns klimatpåverkan endast övergripande, med hänvisning till fördjupningsunderlag.

  Download full text (pdf)
  Grönt ljus
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 8. Ekström, Daniel
  Kommunikationsprotokoll inom ITS2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverkets uppgift är att utveckla och upprätthålla en långsiktig hållbar och samhällsekonomisk effektiv transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Inom området ITS används i dagsläget en mängd olika kommunikationsprotokoll och internationellt finns ett antal kommunikationsstandarder tillgängliga. Kunskapen om dessa är begränsad och hittills har Vägverket ej ställt några direkta krav på kommunikationsprotokoll vid upphandlingar av systemlösningar utan accepterat vad leverantören erbjudit. Detta är något som Vägverket vill ändra på, samtidigt som trenden går mot öppna kommunikationsprotokoll bland tillverkare och leverantörer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Elmqvist, Anna-Lena
  et al.
  Berggren, Ulrik
  Framsyn 3: studie av förutsättningar för vidareutveckling av ett ledsagningssystem för synskadade2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från en förstudie som svarar på ett antal frågor, bl.a. vilka tekniska möjligheter idag finns för framtagande av ett ledsagnings och navigeringssystem för synskadade. Hur ser marknaden ut? Finns det någon/några potetiella aktörer som vill ta över driften av en sådan tjänst?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10. Elvingson, Per
  Kan vi köpa det vi vill ha?2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kan vi köpa det vi vill ha? Kartläggning av bränslesnåla modellvarianter av de vanligaste bilmodellerna och möjligheten att få dessa med viss extrautrustning i Sverige och andra EU-länder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Envall, Pelle
  Trafikutredningsbyrån.
  Carriage of cycles on board trains: opportunities and difficulties2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This R&D project has investigated why train passengers take cycles with them on board the train. The study looks at the attitudes of train passengers towards the carriage of cycles, the experience of train personnel when it comes to transporting cycles and different types of services for the carriage of cycles that are offered in other countries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Envall, Pelle
  et al.
  Trafikutredningsbyrån.
  Backelin, David
  Koucky & Partners AB.
  Koucky, Michael
  Cykel på tåg: möjligheter och svårigheter2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta forsknings- och utvecklingsprojekt har undersökt varför tågresenärer tar med sig cykel på tåg. Studien omfattar tågresenarenas inställning till cykeltransport, ombordpersonalens erfarenheter av cykeltransport och internationella koncept för cykeltransporttjänster på tåg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Eriksson, Ann-Charlotte
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie- tillgänglighet Skövde2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med att Skövde växer som regioncentra där trafiktrycket ökar både inom staden och till/från staden har behovet av att specifikt studera tillgängligheten inom, till och från Skövde tätort aktualiserats. Arbetet har genomförts enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier och gjorts gemensamt av Skövde kommun och Trafikverket eftersom åtgärder på det lokala vägnätet påverkar det statliga väg- och järnvägsnätet och vice versa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Eriksson, Torbjörn
  Ipsos.
  Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-20122009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syfte med Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-2012 är att Vägverket, Banverket, THM i regionen samt regionens Buss- och Tågoperatörer åren 2009 2012 ska: Ha en gemensam målbild över vad som skall uppnås i regionen, Arbeta utifrån gemensamma strategier, Prioritera och beskriva insatsområden och aktiviteter, Klargöra de olika organisationernas roller och ansvar i de framtida aktiviteterna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Färnlund, Jonny
  et al.
  Rototest.
  Engström, Christian
  Körcyklers representativitet i verklig trafik2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie redovisar hur representativa körcykler är för verklig trafik. Som underlag för verklig trafik används data från en försökspersonstudie som genomfördes i Västerås 1998 (Körsätt-98). De körcykler som behandlas är EDC, FTP75, US06 samt A9 (modem-cycles). Studien är uppdelad i en allmän del i vilken det görs en jämförelse av hastighets och accelerationsfördelning mellan verklig trafik och de olika körcyklerna samt en del där det görs en jämförelse av sekvenser i körmönstret mellan körcyklerna och verklig trafik. Resultaten visar bl.a. att körcyklernas representativitet för verklig trafik ur sekvenshänseende är anmärkningsvärt låg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Färnlund, Jonny
  et al.
  Rototest.
  Engström, Christian
  The representativeness of driving cycles in real-world traffic2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study evaluates how representative driving cycles are of real-world traffic. Data from a study involving test subjects conducted in 1998 in Västerås (SDPS-98) was used to represent real-world traffic. The driving cycles studied were EDC, FTP75, US06 and A9 (modem cycles). This paper is divided into two sections, one which compares the different driving cycles and real-world traffic with respect to speed and distribution of acceleration, and one in which the driving cycles and real-world traffic are compared with respect to driving pattern sequences. Amongst other things, the results showed that there was remarkably little correlation between the driving cycles and real-world traffic from a driving pattern sequence perspective.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Garberg, Björn
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Bengtsson, Magnus
  Swedish Transport Administration.
  Populärversion av Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg: Redovisning av Regeringsuppdrag2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För att möta framtida utmaningar behöver andelen godstran-sporter på järnväg och med fartyg öka. Trafikverket har, som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, en viktig roll för att ambitionerna ska kunna realiseras. Men transportuppläggens utformning påverkas av en rad olika faktorer och förutsättningarna ser olika ut. Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att belysa vad myndigheten kan göra för att förbättra förutsättningarna för godstransporter på järnväg och med fartyg.

  Trafikverket kan på en rad punkter vidta åtgärder som ger positiva effekter för godstransporter på järnväg och med fartyg och som ökar nyttjandegraden i järnvägssystemet. Ett fortsatt nära samarbete med aktörerna i transportkedjan är en förutsättning för att kunna nå en överflyttning på bredare front. En hel del arbeten pågår, men mer behöver göras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Garberg, Björn
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Bengtsson, Magnus
  Swedish Transport Administration.
  Martini, Veronika
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg.: Redovisning av regeringsuppdrag2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målsättningen att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart har på senare tid förtydligats och konkretiserats successivt från politiskt håll. Som ett led i det arbetet har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att:

  − Inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg.

  − Redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning.

  − Utreda förutsättningarna för och ta fram förslag till åtgärder för att öka godstransporternas nyttjandegrad i järnvägssystemet, utan att det drabbar persontrafiken med tåg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Garberg, Björn
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Rangli Eklund, Ulrika
  Swedish Transport Administration.
  Miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart (Eko-bonus) Anvisning till sökanden: Anvisning till sökanden2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Miljökompensation är ett ekonomiskt stöd som redare kan få för åtgärder som leder till att gods överflyttas från vägtransporter på det svenska vägnätet till sjötransporter. Höga kostnader för etablering och uppstart av trafik och låga godsvolymer i den första fasen kan annars utgöra ett hinder mot etablering av nya sjötransportupplägg. För att underlätta för sökanden att ansöka om miljökompensationen har Trafikverket tagit fram denna anvisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20.
  Halvar Tall, Helena
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Eriksson, Christian
  Swedish Transport Administration.
  Seydlitz, Urban
  Swedish Transport Administration.
  Utvärdering snöröjning vintern 2017-2018: Regeringsuppdrag N2018/02938/TIF2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera snöröjningen vintern 2017/2018 på de statliga vägarna och järnvägarna. Utvärderingen ska redovisa vad som har fungerat bra och identifiera brister. Utifrån det ska Trafikverket redogöra för en handlingsplan med åtgärdsförslag på de identifierade bristerna samt ge förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Under uppdragets genomförande ska Trafikverket samråda med relevanta aktörer. Uppdraget genomfördes mellan 18 maj och 28 juni 2018.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Hedenus, Fredrik
  Klimatneutrala godstransporter på väg: en vetenskaplig förstudie2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En effektivt fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat samhälle. Samtidigt står godstransporter, så som de bedrivs idag, för väsentliga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Att minska transporternas klimatpåverkan är en stor utmaning. Sedan början av 1990-talet har en rad åtgärder genomförts, men för att en omställning till koldioxidneutrala transporter ska bli möjlig krävs fler kraftfulla insatser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 22. Hedenus, Fredrik
  On the Road to Climate Neutral Freight Transportation: a scientific feasibility study2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An efficient freight transportation sector is a necessary component of a modern growth-oriented society. But today' s freight transportation accounts for significant emissions of carbon dioxide, the major greenhouse gas. Mitigating climate impact from the transportation sector is a serious challenge, not least because this sector is so highly dependent on fossil fuels. Since the beginning of the 1990' s, a number of measures have been implemented, but in order to make possible a transition to carbon neutral transportation, additional major initiatives are required.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23. Hådell, Olle
  Vad krävs för att uppnå 10 procentandelar förnybar energi i vägtransportsystemet 20202009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppgiften att minska klimatpåverkan från transporter kräver ett systematiskt arbete på flera fronter. Vägtransporter drivs nästan uteslutande med fossila drivmedel och uppvisar fortfarande ökande koldioxidutsläpp. Krympande global oljeproduktion gör frågan om minskning av oljeanvändningen än mer befogad. Syftet med denna publikation är att visa om och hur detta skall kunna genomföras i Sverige. Till grund för slutsatserna ligger bl.a. rapporter från akademi, institut, myndigheter och internationella organ. Dessutom har utlåtanden från olika aktörer vägts in.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Isacsson, Gunnar
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Liss, Viktoria
  Swedish Transport Administration.
  Nilsson, Christian
  WSP.
  Samuelsson, Sandra
  WSP.
  Berglund, Svante
  WSP.
  Trafikprognoser och kompletterande analyser: Hur påverkas transporterna och utsläppen?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Underlag till Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag.

  Rapporten, som är svar på ett regeringsuppdrag om alternativa prognosscenarier, beskriver kvantitativa analyser av hur olika strategier avseende fordon, bränslen och förändringar i vägtrafikarbete kan bidra till att nå klimatmålen, för att på så sätt ge underlag för ett antal strategiska vägval. Ett antal scenarier redovisas som alla når klimatmålet 2030, men där olika strategier bidrar i olika hög grad och genomförs på olika sätt. Fördelar, nackdelar och risker med olika strategier, styrmedel och åtgärder beskrivs och analyseras översiktligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universiitet.
  Avvägning faktisk restid mot miljöintrång: fallstudie om Hamnleden i Halmstad2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En effekt som hittills inte har inkluderats i Vägverkets eller Banverksts samhällsekonomiska kalkyler är det som brukar benämnas miljöintrång. Intrånget består både av det fysiska intrång en väg eller bana orsakar och de störningar som uppkommer av trafiken på den aktuella sträckningen. Olika s.k. Stated Preference-metoder, där respondenter monetärt värderar en väg- eller baninvesterings förbättring/försämring för miljön, har tidigare provats utan att få robusta resultat nog att införliva i kalkylerna. I denna fallstudie används Hamnleden i Halmstad för att utveckla ansatsen att värdera intrång i faktisk restidsminskning. Leden är inte byggd men skulle innebära restidsförkortningar men samtidigt innebära intrång i ett populärt strövområde samt vara barriär mot en strand.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26. Johansson, Håkan
  Bensin eller dieseldriven personbil, vad är bäst för miljön?2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bensin eller dieseldriven personbil - vad är bäst för miljön? Det är en fråga som ständigt diskuteras. De senaste årens ökning av andelen dieselbilar och den snabba teknikutvecklingen gör också att frågan är aktuell. Vägverkets miljöenhet, fordonsavdelning samt avdelningen för miljö- och naturresurser har i samverkan utrett miljöegenskaperna för diesel- respektive bensindrivna personbilar. En utredning om respektive tekniks fördelar och nackdelar måste ta hänsyn till många faktorer. Exempelvis görs de flesta mätningar av personbilarnas emissioner och bränsleförbrukning enligt en EU-standardiserad metod (körcykel) som inte är representativ för det svenska klimatet och svenska körförhållanden. I denna utredning har vi försökt att beakta detta. Man måste också ta hänsyn till produktionen och distributionen av bränsle.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Jönsson, Per-Olof
  et al.
  WSP.
  Forss, Michael
  WSP.
  Wärnhjelm, Michael
  Bättre trafikhantering vid evenemang: Delprojekt 1: Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 2000 tecknade dåvarande Vägverket Region Stockholm tillsammans med Stockholm stad ett 10-årigt genomförandeavtal, avseende en gemensam vägtrafik- och driftcentral i Stockholm. Under 2010 påbörjades ett arbete med att gemensamt formulera ett nytt avtal mellan parterna. Detta nya avtal började gälla under 2013. Inom ramen för det nya avtalet avser parterna behålla och utveckla den gemensamma trafikledningscentralen, kallad Nya Trafik Stockholm, men även att vidareutveckla verksamheten mot en regional, partsgemensam, plattform för trafikfrågor i Stockholmsområdet. Inom den partsgemensamma regionala plattformen är tanken att utvecklingsprojekt ska drivas med syfte att förbättra trafiksituationen för regionen. Projektet Bättre trafikhantering vid evenemang, som drivs i samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stad är ett sådant utvecklingsprojekt som har en tydlig koppling mot Nya Trafik Stockholm. Under tidsperioden 2013 till 2015 pågår en serie delprojekt för att förstå och kunna planera för bättre hantering av trafiken före, under och efter evenemang i Arenastaden respektive Globenområdet. Arbetet bakom denna rapport utgör ett delprojekt i Bättre trafikhantering vid evenemang.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Kangevall, Joachim
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Fransson, Erik
  SWECO.
  Precisering av riksintresse för kommunikationer: Norrköpings hamn2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Norrköpings hamn tillsammans med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av riksintresset inte ska försvåras. Riksintressepreciseringen av Norrköpings hamn visar Trafikverkets syn på riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen. Den av Trafikverket beslutade preciseringen är tänkt att fungera som underlag för fortsatt dialog mellan berörda aktörer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  bild
 • 29.
  Karlsson, Magnus
  Swedish Transport Administration.
  Handbok: Riskanalys vald järnvägssträcka2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handboken beskriver en metodik för att göra systematiska översiktliga riskanalyser, som kan användas vid inventeringar för att identifiera platser längs järnvägsnätet som har en förhöjd risk för att drabbas av naturhändelser som översvämningar, erosionsskador, bortspolningar, ras och skred. Resultatet från inventeringar med metodiken kan ge underlag för att prioritera och planera åtgärder i Trafikverkets planeringsprocess och ge underlag för klimatanpassningsåtgärder.

   

  Metodiken är inriktad mot analys av naturrisker som berör järnvägar och järnvägsbroar, samt risker knutna till järnvägsanläggningen som berör omgivningen. När det handlar om naturrisker så är dessa till största delen vattenrelaterade. Metodiken är därför väl lämpad för att identifiera platser med förhöjd risk pga. klimatförändringar kopplade till vatten (ökade nederbördsmängder, fler skyfall, höjda havsnivåer, torrare klimat etc.).

  Metodbeskrivningen hanterar händelserna:

  • bortspolning
  • erosion
  • översvämning
  • ras och skred.

   

  En liknande metodik, ”Riskanalys vald vägsträcka” används sedan lång tid tillbaka inom vägtransportsystemet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Kekkonen, Leila
  Erfarenhetsrapport om tvåledsbussar i Göteborg2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2007 har försöket med att framföra 4-axliga, 2-ledade ledbussar med en längd av 24 meter inom Göteborgs kommun utvärderats. Representanter från trafikhuvudmannen, entreprenören och väghållaren har deltagit i arbetet. Även en busschaufför och resenärer har intervjuats.Denna rapport syftar till att i ett första steg tillvarata erfarenheter och ge ett kunskapsunderlag till väghållningsmyndigheten om de nya fordonens funktionalitet och acceptans hos kollektivtrafikresenärerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 31. Kjellman, Per
  et al.
  Heldemar, Sofia
  Nord-sydliga vägförbindelse i Stockholmsområdet: Kollektivtrafikscenarier för 20152006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nord-sydliga vägförbindelse i Stockholmsområdet. Kollektivtrafikscenarier för 2015

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 32.
  Kågesson, Per
  Nature Associates.
  Väljer konsumenten framtidsbilen?2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Väljer konsumenten framtidsbilen? Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 33. Liljas, Stina
  Hur klarar vägtransportsystemet ett klimat i förändring2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  När Vägverket och SMHI:s klimatforskningsprogram SWECLIM gemensamt arrangerade ett seminarium om hur vägtransportsystemet klarar ett klimat i förändring fokuserades intresset framför allt på tre områden: - Förväntade förändringar i klimatet de närmaste 50-100 åren. - Vad väghållare kan göra för att anpassa vägnät, drift och underhåll till framtida klimat. - Vad vi alla kan göra för att minska trafikens utsläpp av växthusgaser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 34.
  Liljegren, Eva
  Swedish Transport Administration.
  Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Regleringsbrevet för 2018 fick Trafikverket i uppdrag att redovisa hur genomförande av Handlingsplan för Trafikverkets klimatanpassningsstrategi fortskrider. Eftersom arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen är ett pågående arbete redovisas uppdraget i form av en nulägesanalys. I rapporten förklaras också vad som styr klimatanpassningsarbetet i Sverige, hur klimatet väntas förändras samt vilka effekter detta får för Trafikverket och den anläggning myndigheten förvaltar. Genomförda åtgärder redovisas som utförda aktiviteter i handlingsplanen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 35.
  Liljegren, Eva
  Swedish Transport Administration.
  Trafikverkets strategi för klimatanpassning2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  År 2014 tog Trafikverket fram en strategi för klimatanpassning. Där skrivs att Trafikverket ska arbeta med klimatanpassning, bygga robusta anläggningar och hantera effekter av klimatets påverkan. År 2017 uppdaterades strategin.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 36.
  Lindblom, Helen
  Swedish Transport Administration.
  Beskrivning av Scenarioverktyget: Verktygets uppbyggnad, antaganden och effektsamband2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Underlag till Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter – ett regeringsuppdrag.

  Rapporten, som är svar på ett regeringsuppdrag om alternativa prognosscenarier, beskriver kvantitativa analyser av hur olika strategier avseende fordon, bränslen och förändringar i vägtrafikarbete kan bidra till att nå klimatmålen, för att på så sätt ge underlag för ett antal strategiska vägval. Ett antal scenarier redovisas som alla når klimatmålet 2030, men där olika strategier bidrar i olika hög grad och genomförs på olika sätt. Fördelar, nackdelar och risker med olika strategier, styrmedel och åtgärder beskrivs och analyseras översiktligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37.
  Linderholm, Inger
  Trivector.
  Utvärdering av projektet "Hållbara Idrottsresor – trafi ksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten"2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projekt "Hållbara Idrottsresor: trafiksäkra och miljöanpassade resor inom idrotten" var ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region Mitt, NTF - förbunden och Länsidrottsförbunden i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län och pågick mellan år 2006 -– 2008. Syftet med projektet var att sprida information och kunskap om Riksidrottsförbundets miljö- och trafiksäkerhetspolicy till ett antal förbund och föreningar per län. Tanken var att dessa förbund och föreningar utifrån denna policy skulle arbeta fram egna trafiksäkerhets- och miljöpolicys utifrån sina behov och förutsättningar och i förlängningen fungera som föredömen och goda exempel för andra klubbar och förbund. I denna rapport redovisas utvärderingen av projektet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Lundström, Fredrik
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Söderström, Ulrica
  Swedish Transport Administration.
  Backman, Magnus
  Swedish Transport Administration.
  Mattisson, Johan
  Swedish Transport Administration.
  Järnvägens kapacitetsutnyttjande 20192020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapacitetsutnyttjandet har under 2019 minskat något. Detta beror dels på ett antal färdigställda investeringar som bidragit till att kapaciteten utnyttjas bättre. Sommaren 2019 hade också en kraftig reducering av tågtrafiken på flera banor på grund av stora och omfattande banarbeten Det är sannolikt att denna minskning av kapacitetsutnyttjandet är tillfälligt, framförallt på stambanorna.

  Antalet banor med högt kapacitetsutnyttjande i högtrafik har ökat, vilket beror på att fler operatörer vill köra när det är som mest attraktivt att köra. Vi ser också att de investeringar som görs i järnvägsinfrastrukturen för att förbättra kapaciteten omedelbart används.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 39.
  Natanaelsson, Kenneth
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Brandt, Julia
  Swedish Transport Administration.
  Längre lastbilar på det svenska vägnätet: för mer hållbara transporter2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De transportpolitiska målen ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. En möjlig del i arbetet med att erbjuda ett effektivt transportsystem är att införa High Capacity Transports (HCT), det vill säga fordon med högre kapacitet, exempelvis i form av längd och tyngd, än vad som är möjligt med dagens konventionella fordon. Möjligheterna att framföra tyngre lastbilar med en maxbruttovikt på upp till 74 ton finns redan på delar av det svenska vägnätet, där de första vägarna öppnades för konventionell trafik i juli 2018. Att tillåta längre lastbilar skulle kunna bidra till att öka möjligheterna för att effektivisera transportsystemet och minska miljöbelastningen från godstransporter på väg, och dessutom bidra till att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Inom ramen för detta uppdrag utreds förutsättningarna för att framföra längre lastbilar på det svenska vägnätet, konsekvenserna av ett sådant upplåtande samt vilka författningsändringar som krävs för att det ska bli möjligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 40. Nettelblad, Per
  Plan för miljöåtgärder i Vägverket, Region Skåne 2006-20102006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna plan visar den långsiktliga inriktningen för Vägverkets miljöarbete i Skåne. Med miljöplanen sätts mål för miljöarbetet och i handlingsplan visas hur vi på effektivaste sätt når målen. Planen omfattar perioden 2006-2010 med utblickar även längre fram. Den är i första hand ett planeringsunderlag inom Vägverket, men ska även kunna utgöra ett informationsmaterial som riktar sig till utomstående.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Nilsson, Alexander
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Åstrand, Otto
  Swedish Transport Administration.
  Störningsrapporten 20192020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Störningsrapporten 2019 summerar de händelser som påverkat vägarna i Stockholms län mest. Här ges förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas och lärdomar till kommande händelser. I rapporten finns också en hel del statistik som beskriver tillståndet i vägnätet. Sammanfattningsvis så konstateras att antalet bilar ute på vägarna minskat något, men att antalet händelser som Trafik Stockholm hanterar fortsätter öka likt tidigare år.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Nilsson, Helen
  Swedish Transport Administration.
  Målbild 20502019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten Målbild 2050 tar avstamp i regeringens sex utpekade samhällsutmaningar och den är ett sätt att jobba med planering inför nästa nationella plan.

  – Samhället utvecklas, värderingar förändras och livsstilen i takt med det. Vi behöver vara lyhörda för hur det påverkar behoven av infrastruktur, sättet att resa och kraven på transporter. I Målbild 2050 utvecklas resonemang som har tydliga kopplingar till vår vision: Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Nyfjäll, Mats
  et al.
  Statisticon AB .
  Greijer, Åsa
  Statisticon AB .
  Hastighetsindex mc 2019: Resultatrapport2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket genomförde under perioden 15 maj - 30 september 2019 en undersökning av fordonshastigheter på de statliga vägarna med fokus på hastighetsparametrar för fordonsklassen motorcykel (mc). Även år 2017 och 2018 genomfördes en motsvarande undersökning med fokus på hastighetsparametrar för mc.

  Undersökningarna 2017 - 2019 är en uppföljning av den rikstäckande hastighetsundersökning som genomfördes år 2016. Resultaten 2017 – 2019 baseras på ett slumpmässigt urval av 269 mätplatser som baseras på ett urval av vägsträckor med högt mc-flöde enligt 2016 års hastighetsundersökning. Resultaten 2019 baseras på observationer av knappt 15 600 mc vid de utvalda mätplatserna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Olsson, Lena
  Markör.
  Lokalt hastighetsprojekt på Nynäsvägen, väg 732006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lokalt hastighetsprojekt på Nynäsvägen, väg 73

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Palm, Magnus
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Berg, Johannes
  Swedish Transport Administration.
  Smeds, Peter
  Swedish Transport Administration.
  Olsson, Louise
  Swedish Transport Administration.
  Johansson, Olof
  Swedish Transport Administration.
  Persson, Axel
  Trivector.
  Fredricsson, Christian
  Trivector.
  Färdplan - För ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem samt att undersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 46. Petersson,, Bo E.
  Goda exempel på terminaler och bytespunkter för långväga busstrafik2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar goda exempel på hur den långväga busstrafiken kan integreras i kollektivtrafikterminaler. Den kan tjäna som föredöme och ge planerare och beslutsfattare goda impulser. Viktiga aspekter att ta hänsyn till i planeringsprocessen sammanfattas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47. Pettersson, Kerstin
  et al.
  Engelson, Leonid
  Sampers 3.4: Användarhandledning2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta dokument är en uppdaterad sammanslagning av tidigare Sampersmanual, Sampershandledning och Samkalkhandledning, och vänder sig både till den som inte använt Sampers tidigare, och till erfarna användare. Dokumentet innehåller en releaseinformation, så att den som använt Sampers tidigare kan få en uppfattning om vad som är nytt i 3.4 och om hur modellsystemet förändrats mellan de senaste versionerna. Det finns en översikt över modellsystem och databaser, som främst vänder sig till ovana användare, och därpå följer avsnittet ”Att komma igång - installation, inställningar och exekvering”, som är tänkt som en ”nybörjarkurs”. Ersätter publikation 2016:064

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 48. Planath, Susanne
  ITS Effektsamband: Uppdatering av Effektsamband 2000 med avseende på ITS2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under åren sedan Effektsamband 2000 sammanställdes har arbetet med att analysera effekterna av ITS fortsatt och detta tillsammans med publicerandet av Väginformatikskatalogens andra utgåva har resulterat i ett behov att uppdatera Effektsamband 2000 med avseende på ITS-system och -tjänster. Föreliggande dokument är sammanställningen av de uppdaterade effektsambanden inom ITS-området.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Regander, Lisa
  WSP.
  Väg 15, Eldsbergaåsen, Halmstad kommun: Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 15, vid Eldsbergaåsen, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. I närområdet finns en av Halmstads huvudvattentäkter. Analysen utmynnar i att det föreligger en måttlig risk för förorening. Rapporten föreslår att vägsträckan förses med en kombination av kantsten, räcken, täta diken och fördröjningsmagasin.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50.
  Regander, Lisa
  WSP.
  Väg 26 N Oskarström, Halmstad kommun: Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 26, N Oskarström i Halmstad kommun, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en förhöjd risk för förorening och föreslår installation av räcke och kantsten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1234567 1 - 50 of 599
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10