Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Sven-Olof
  et al.
  Kulturbyggnadsbyrån.
  Spade, Bengt
  Industriminnesbyrån.
  Våra broar: en kulturskatt2001Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Banverket och Vägverket förvaltar idag tillsammans cirka 17 500 broar. Den samlade kunskapen om dessa broars kultur- och teknikhistoriska värden har hittills varit ganska liten. För att råda bot på detta inventerade Vägverket och Banverket gemensamt under åren 1997-98 framförallt 1900-talets broar - industrisamhällets broar. Dessa broar som uppförts av industrisamhällets främsta byggnadsmaterial, stål och betong, har i många fall glömts bort.

 • 2. Ahlvik, Peter
  Environmental and health impact from modern cars2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The transport sector contributes significantly to the air pollution and particularly influences the local air quality. Beside the question of air quality the transport sectors consumption of fossil fuels and the CO2-emissions from this use is a growing issue. For a long period of time the emissions from light-duty vehicles have been in focus and a lot of measures have been taken to reduce the emissions from these vehicles. The market penetration for light duty diesel cars has been increasing in the most markets in Europe and is now over 30 % (2001). In Sweden, however, the market share for diesel cars has decreased the last three years and is now slightly above 5 %. The issue if petrol or diesel should be used as fuel in passenger cars has been lively debated the last years, at least in Sweden. Specially the particle emissions from diesel cars has been in focus. This study is an attempt to get some more facts to the subject. The study presented in this report is built on new investigations of two petrol and two diesel cars with varying emission control strategies. Tests have been done both in the European driving cycle and in other driving cycles. Beside the regulated substances analysis have been made on non regulated substances as well. Data has also been compared with data from earlier studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 3.
  Ahlvik, Peter
  Ecotraffic R&D.
  Methane- fuelled buses2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Natural gas and biogas have been considered as inherently "clean" fuel options with considerable potential for further development. Low levels of NOX and particulate emissions are two main advantages. However, the introduction of cleaner diesel fuel and the use of aftertreatment devices such as, e.g. catalytic particulate filters have also decreased the emissions from these buses. Recently, the emissions from buses fuelled by natural gas have been in the focus in the USA. There are relatively few recent data on emissions from gaseous-fuelled city buses in Sweden. The scope of this work has been to summarise the experiences from international activities and, based on the knowledge gained, propose a test programme for tests on gaseous-fuelled buses and their diesel-fuelled counterparts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 4.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Systemeffektivitet för alternativa drivmedel2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägtransporternas utsläpp av klimatgasen koldioxid och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa utsläpp debatteras ofta livligt. En mängd alternativa lösningar diskuteras. Det kan gälla bränslen baserade på biomassa, alternativa fossila bränslen och nya drivsystem som också kräver nya bränslen etc. En samlad bild av energieffektiviteten från källa till hjul eller "well to wheel", systemverkningsgraden, hos de alternativ som diskuteras saknas dock. I den här presenterade rapporten har energiverkningsgraden studerats för 98 olika kombinationer av drivmedel, energiomvandlare ("motorer") och drivsystem jämförts, främst med avseende på energieffektiviteten i hela systemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 5.
  Ahlvik, Peter
  et al.
  Ecotraffic R&D.
  Brandberg, Åke
  Well-to-wheel efficiency for alternative fuels from natural gas or biomass2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emissions of climate gases from the transport sector and the measures that should be taken to reduce these emissions are debated both in Sweden and Internationally. Alternative fuels from renewable sources, new powertrains, etc. are discussed as possible options. Since there are only few studies available on this issue, it was of interest to carry out a project that would highlight some of these issues. In April 2001, the Swedish National Road Administration, SNRA, published a report over a well to wheel efficiency study, which had been carried out by the Swedish consultant company Ecotraffic. The report was published in Swedish. After the report was published, it became clear that there was an international interest for an English version of this report. While the work on the Swedish version of the report was in progress, and after the report was finished, several interesting international reports on the subject were published. Therefore, it was felt that a pure translation of the report without considering the most recent publications would have been somewhat negligent. It was also of interest to make some comparisons with the results from the most interesting studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 6. Aldenlöv, Jens
  et al.
  Bergquist, Bjarne
  Karrbom Gustavsson, Tina
  Söderholm, Peter
  Eriksson, Per Erik
  Slutrapport, Offentlig upphandling av järnvägsunderhåll2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet genomfördes som en av Trafikverket och Formas samfinansierat projekt och har pågått mellan 2016 och 2019. Projektet har dels syftat till att studera svensk upphandling av järnvägsunderhåll, dels till att skapa en modell för upphandlingsstrategier och kontraktsutformning. Studien har delats in i tre delstudier: en litteraturstudie; en kvantitativ studie av uppnådda resultat; samt en kvalitativ studie av nyckelpersoners erfarenheter av det upphandlade underhållet.

  Det huvudsakliga resultatet av litteraturstudien är att området offentlig upphandling av järnvägsunderhåll är outforskat. Två huvudområden framkommer som relevanta för järnvägsunderhåll: samverkan och anläggningskunskap. Den kvantitativa delstudien undersökte om olika kontraktsförutsättningar samvarierat med en kvalitetsparameter: entreprenörens inställelsetid/spårmeter. Här framkommer att fyra faktorer hade signifikant korrelation med kvalitetsparametern: antal driftplatser i kontraktsområdet, antal säkerhetsbesiktningar som genomförts per år, själva kontraktområdet, samt bantypsklass. Intervjustudieresultaten visar att samverkan i de studerade kontrakten präglas av informellt samarbete mellan inblandade personer. Formella samverkansaktiviteter för att stödja den informella samverkansstrukturen saknas. Arbete som utförs enligt inarbetade rutiner kan på kort sikt gynna effektiviteten, men kan också motverka innovation och nya arbetssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Alf, Johnny
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa gångavstånd för resenärer till Gräsö. Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att se över de brister och behov som lyfts tidigare i dialog mellan medverkande parter och skapa underlag för prioritering och val av åtgärder som ger god framkomlighet genom Öregrund och ökar tillgängligheten till Öregrunds färjeläge. Utifrån identifierade brister ska förslag till åtgärder analyseras, rekommenderas och kostnadsbedömas. Vidare ska ansvarig aktör och tidplan för genomförande av rekommenderade åtgärder föreslås. Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos Östhammars kommun, Region Uppsala och Trafikverket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 8.
  Alf, Johnny
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Västra infarten Nyköping2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nyköpingsregionen (Nyköpings och Oxelösunds kommun) med runt 68 000 invånare är inne i en mycket expansiv fas där befolkningstillväxten under de senaste åren infriat målen om en tillväxt på ca drygt 800 personer per år[1]. I planeringsperioden fram till år 2030 innebär det bostäder för ca 12 000 nya invånare i Nyköpingsregionen. Den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta visar den strategi som ska ge förutsättningar för att skapa en tät och attraktiv stad. Inriktningen för tillväxten är att låta staden främst växa inom sina nuvarande gränser. Nyköping påverkas dock av flera barriärer, som järnvägarna TGOJ- och Nyköpingsbanan men också Nyköpingsån, Östersjön, motorvägen E4, väg 53 samt odlingslandskapet. Till det kan läggas Ostlänken som planeras norr om stadens utbredning och som i mycket sammanfaller med flygkorridoren till Stockholm Skavsta flygplats. Dessa barriäreffekter bidrar till att mycket trafik kanaliseras till några få vägar och korsningar. Det skapar brister i tillgänglighet, kapacitet och trafiksäkerhet i områden där många bostäder planeras bl.a. i Nyköpings västra stadsdelar nära centrum och Arnölandet samt verksamhetsbebyggelse vid Stockholm Skavsta flygplats. Ambitionen och angreppssättet i studien har varit att försöka utgå från ett helhetstänk i en process med ett gemensamt lärande. Detta har resulterat att studien har mera karaktären av systemanalys än en strikt avgränsad åtgärdsvalsstudie med beskrivningar av enskilda åtgärders effekter och konsekvenser. Studien kommer att utgöra underlag för kommande planeringsprocesser och där fortsatt samverkan mellan parterna är ett nyckelord i det fortsatta arbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 9.
  Alf, Johnny
  et al.
  Ramböll AB .
  Frodlund, Emil
  Ramböll, AB.
  Åtgärdsvalsstudie - Färjelinjen Dalarö - Ornö2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Färjelinjen som går mellan Dalarö-Ornö i Haninge kommun utgör en viktig länk i aktuell del av Stockholms skärgård. Boende och verksamma i regionen är starkt beroende av en fungerande förbindelse. Denna åtgärdsvalsstudie har startats för att belysa den problematik som finns kopplad till driften av färjelinjen och hur de brister och behov som finns i utredningsområdets transportsystem kan hanteras. Studien har resulterat i förslag på åtgärder och lösningar som rekommenderas att hanteras vidare i nästkommande del av planeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 10.
  Alf, Johnny
  et al.
  Ramböll Sverige AB.
  Lindvert, David
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Väg 73 Älgviken – Nynäshamns hamn2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att identifiera möjliga åtgärder som kan svara upp mot de brister och behov som identifierats. I denna åtgärdsvalsstudie har huvuddelen av arbetet med att generera åtgärder genomförts tillsammans med inbjudna intressenter i samband med workshopar i Nynäshamn. De åtgärdsförslag som identifierats vid workshoparna har sedan bearbetats av en arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, Nynäshamns kommun och Stockholms Hamnar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Alfredsson, Mattias
  et al.
  Ramboll Sverige AB.
  Arnehed, Filip
  Ramboll Sverige AB.
  Östman, Ebba
  Ramboll Sverige AB.
  Delad mobilitet i Norden: utmaningar och möjliga lösningar2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is part of a subproject called Dialogue meetings, exchanges of experiences and recommendations to create attractive and climate-smart transportation in cities, within the overarching project Sustainable Nordic Cities with Focus on Climate Smart Mobility, one of Sweden’s projects within the Nordic Council of Ministers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Alzubaidi, Hossein
  Vi vill kundanpassa grusvägsunderhåll2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta projekt syftar till att prova och utveckla metoder och ny teknik för information, planering, utförande och uppföljning av grusvägsunderhåll med målsättning att få nöjdare kunder inom givna ekonomiska ramar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Andersson, Kaj
  Swedish Transport Administration.
  Ensamma dvärgsignalen: En sammanställning av problem, risker och lösningsförslag2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Publikationen utgör slutrapport från nationella OSPA-gruppens analys av problematiken kring den ”ensamma dvärgsignalen”.

  Den ensamma dvärgsignalen, tillsammans med föraren eller signalgivarens möjlighet att uppfatta signalen, utgör många gånger den sista barriären för att förhindra en olycka eller ett allvarligt tillbud. Vid ett antal tillfällen har barriären brustit, i vissa fall med allvarliga konsekvenser. Mot den bakgrunden har rapporten tagits fram under ledning av nationella OSPA-gruppen, i samarbete med en rad övriga intressenter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Andersson, Stefaon
  et al.
  Kustfolk, Johan
  Swedish Transport Administration. Sweco.
  Schillander, Per
  Swedish Transport Administration.
  Ullberg, Martin
  Sweco.
  Åtgardsvalsstudie Noden Borås2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Åtgärdsvalsstudien Noden Borås omfattar infrastrukturen i Borås tätort med omnejd. Utredningen har pågått i drygt tre år och när den nu avslutats har man kartlagt och analyserat områdets aktuella och framtida förutsättningar.

  Studiens syfte har varit att identifiera behov, funktioner och tillgänglighet för personer och gods på väg och järnväg med utgångspunkt i Borås stadsutveckling. Studien föreslår åtgärder som spelas in i kommunal, regional och nationell åtgärdsplanering. Målet med studien var att nå en samsyn och plan för en framtida långsiktig trafikstruktur för det övergripande statliga väg- och järnvägsnätet och det kommunala vägnätet.

  Borås utgör en viktig regional nod för tåg-, buss- och biltrafik men är också betydelsefull för samhällsutvecklingen generellt i Västsverige. Borås står inför en rad utmaningar, bland annat ökar antalet invånare och verksamheter stadigt. Det speglas i planeringen av stora utbyggnadsområden med såväl bostäder som näringsverksamhet, vilket i sin tur kräver väl fungerande infrastruktur. Färdmedelsfördelningen i Borås idag är inte hållbar över tid. I kombination med en förväntad befolkningsökning i kommunen kommer en oförändrad färdmedelsfördelning att få stora konsekvenser för framkomligheten i trafiksystemet. Den infrastruktur som finns idag kommer framförallt i maxtimmarna inte att kunna ta hand om en växande befolkning i framtiden, detta under förutsättningen att man fortsätter att köra bil i samma utsträckning och på samma tider som idag. Målet för Borås Stad måste därför vara att öka andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång, vilket också innebär en minskning av andelen bilresenärer. Antalet bilresor kan alltså inte öka nämnvärt om trafiksystemet även fortsättningsvis ska fungera tillfredsställande. De viktigaste åtgärderna, som utredningen rekommenderar, är därför de som främjar de hållbara trafikslagen. När det gäller busstrafik använder den oftast samma vägar och gator som biltrafiken, vilket medför att somliga åtgärder bidrar till att förbättra villkoren för både buss och bil. Andra åtgärder i vägnätet har en mer ensidigt positiv effekt för bussar eller bilar, i dessa fall prioriteras busstrafikens framkomlighet framför biltrafikens.

  I åtgärdsvalsstudien framhålls även vikten av att följa upp rekommenderade åtgärder och de mål som antas, med hjälp av olika indikatorer. För att vara framgångsrik i uppföljningsarbetet krävs att intressenterna i arbetet med åtgärdsvalsstudien fortsätter att samarbeta. Berörda parter behöver samarbeta utifrån den avsiktsförklaring, de överenskommelser och de avtal som tas fram och ta ansvar för de åtgärder som ska genomföras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 15.
  Andic, Ivan
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie Väg 288, sträckan Gimo Börstil2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Väg 288 förbinder Uppsala med Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Länstransportplanen för 2010-2021 beskrev väg 288, delsträckan Gimo-Börstil, som en brist och planen innehöll avsatta medel för planeringsarbetet. Efter revidering av planen år 2011 graderades sträckan ner på grund av att det saknades finansiering, eftersom ombyggnad av andra etapper på vägen tog budgetmedel i anspråk. Den nya länstransportplanen,2014-2025, pekar nu ut sträckan Gimo-Börstil som en namnsatt brist. Bristerna ska hanteras på 7-12 års sikt och bör utredas närmare genom åtgärdsvalsstudier. Cirka 180 miljoner kronor finns reserverade i planen för denna sträcka.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 16. Arvidsson, Niklas
  Horisontella samarbeten för ökad transporteffektivitet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En stor del av dagens godstransporter sker med lastbilar, båtar och tåg som inte utnyttjas fullt ut. Om lastbärare kunde utnyttjas mer effektivt skulle stora vinster kunna göras i form av reducerad miljöpåverkan och kostnad samt frigörande av kapacitet i transportsystemet. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom samverkan skulle kunna fylla respektive transport på ett bättre sätt; horisontellt samarbete. Detta samarbete är dock inte helt naturligt eftersom det kan vara konkurrenter som behöver samarbeta och det finns en hel del hinder som kan behöva övervinnas, så som exempelvis tekniska utmaningar, konkurrenslagstiftning, kommersiella förutsättningar och affärsmodeller. Horisontella samarbeten innebär att företag på samma nivå i försörjningskedjan samarbetar. Horisontella samarbeten har varit kärnan i det EU-finansierade CO3-projektet (Collaboration Concepts for Co-modality), vars syfte var att utveckla, professionalisera samt sprida information om affärsstrategi i logistiksamarbeten i Europa. Projektet CLOSER Starfish var ett första försök att sprida dessa tankar även i Sverige genom ett forskningsprojekt som undersökte möjligheter för horisontella samarbeten med avseende på godstransporter på väg i Sverige. FOI-projekt finansierat av Trafikverket, CLOSER, SSAB, ICA och Hector Rail Författare: Niklas Arvidsson, RISE

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Benrick, Patrik
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie Tvärförbindelse E20–väg 402018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  denna åtgärdsvalsstudie studeras brister, behov och möjliga åtgärder för samtliga trafikslag i befintlig sträckning längs Landvettervägen–Partillevägen (väg 535). Studien initierades av Västra Götalandsregionen under första kvartalet 2017 och har projektletts av Trafikverket region väst. Övriga primära intressenter som varit representerade i studiens projektgrupp är Göteborgsregionens Kommunalförbund, Partille kommun, Härryda kommun samt Västtrafik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Berg, Andreas
  WSP.
  Väg 40 Landvetter: Fördjupad riskanalys och förslag till åtgärder2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 40, i och öster om Landvetter samhälle, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en viss risk för förorening. Rapporten föreslår att delar av vägsträckan förses med kantsten och räcken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19.
  Berg, Andreas
  WSP.
  Väg 42, Vårgårda: Fördjupad riskbedömning och förslag till åtgärder2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Riskanalysen beskriver grundvattenförekomsten längs väg 42, söder om Vårgårda tätort, och bedömer de risker som vägtrafiken innebär för förorening av grundvattnet. Analysen utmynnar i att det föreligger en hög risk för förorening. Rapporten föreslår att täta diken anläggs längs delar av vägsträckan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Berg, Svante
  Behovsinventering av väderstyrd variabel hastighet2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I rapporten redovisas ett projekt vars mål är att kartlägga sträckor och platser där det finns behov av vägsides placerad väderstyrd ITS. Med vägsides placerad väderstyrd ITS avses främst variabel hastighet (VH) som styrs av väder (väglag, vind, sikt etc.) men även varningssystem för svåra väderförhållanden som kan påverka trafiksäkerheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 21. Berg, Svante
  Sommarcykelväg utformning och råd2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det byggs cirka 15–30 mil cykelvägar per år med statliga medel. Trafikverket svarar för cykelvägar längs nationella vägar medan respektive länsstyrelse eller region prioriterar cykelvägar i framför allt länsplanerna. Alla dessa parter, som alltså har ett delat ansvar för att prioritera nya vägar för cykeltrafik, har intresse av att alternativet sommarcykelvägar belyses. När vägar byggs om till mötesfria 2+1-vägar och parallellväg saknas upplever cyklisterna en ökad otrygghet. Det bör studeras i vilken utsträckning enkla och billiga sommarcykelvägar kan vara en lämplig åtgärd i dessa fall.

  Den ursprungliga strategin var att tillsammans med Trafikverket ta fram lämpliga objekt och föreslå åtgärder som kunde implementeras och utvärderas. Projektet skulle bistå med förslag på utformning på objektsnivå för 1-2 objekt, för-projektering, deltagande på arbetsmöten och före/efter studie på 1-2 objekt. Då de objekt som projektet studerade i inte implemen-terades som ”sommarcykelväg” blev det inte möjligt att utvärdera dessa åtgärder enligt plan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Berg, Svante
  Utvärdering av variabla hastigheterna vid Ölandsbron med fokus på trafikstyrningen2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På Ölandsbron finns ett system med variabla hastigheter. Systemet är autonomt och ändrar den högsta gällande hastigheten beroende på trafik- eller väderförhållanden (friktion och vind). I syfte att utvärdera funktionen har en analys gjorts med data från 2008. Ölandsbron klarar höga flöden på timnivå med bibehållen kapacitet och medelhastighet över 70 km/h. Regelefterlevnaden bedöms vara rimlig förutom för 50 km/h som visar på generellt dålig efterlevnad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Berg, Svante
  Ramböll AB.
  Vägledning för regionala cykelplaner2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverkets strategiska inriktning är en av sex strategiska utmaningar väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna. Ett av målen är att cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare. Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät är en förutsättning för detta. Trafikverket vill göra det möjligt för allt fler att välja cykeln i stället för bilen vid kortare resor. Framför allt ska fler kunna cykla till och från jobbet eller skolan. Folkhälsan blir bättre, eftersom cyklister får en naturlig vardagsmotion, och både miljön och framkomligheten vinner på att fler väljer cykel i stället för bil för korta resor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24. Bergman, Lars
  Funktionellt prioriterat vägnät2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten beskriver vad funktionellt prioriterat vägnät (förkortat FPV) är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den beskriver också en del av de överväganden som gjorts under framtagandet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25.
  Bjerkemo, Sven-Allan
  Bjerkemo Konsult.
  Samverkande strategier för hållbara transporter och stadsutveckling utomlands: erfarenheter, innehåll, arbetssätt, organisationformer, effekter2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet "Den Goda Staden" för att visa intressanta exempel på sammanhållna transportstrategier utomlands. Den avser även att vara ett komplement och idékälla för handboken TRAST, Trafik för en attraktiv stad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26. Björke, Erik
  Varudistribution i staden: exempel på arbetssätt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverket, Banverket och Boverket har i samarbete med kommunerna Jönköping, Uppsala och Norrköping samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting ett projekt som heter Den Goda Staden. Projektet syftar till att gemensamt arbeta fram kunskap om hur man kan erbjuda en stadsmiljö som dels är attraktiv att bo och leva i, dels är effektiv utifrån näringslivets behov. Syftet med rapporten är att belysa problem och lösningar inom området varudistribution i tätort.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 27.
  Boström, Kerstin
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsval Västkuststråket Göteborg - Malmö2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ska Västkuststråket utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt? För att komma närmare svaret på den frågan har Trafikverket tillsammans med Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen genomfört en trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie för Västkuststråket (Göteborg–Malmö). Målsättningen med studien har varit att ta fram ett gemensamt kunskaps- och planeringsunderlag med förslag till åtgärder från alla steg i fyrstegsprincipen. De fysiska åtgärderna som föreslås i denna studie behöver därför prövas i ett senare skede i planeringsprocessen och i de nationella planerna för transportsystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 28.
  Burström, Mats
  Ramböll Sverige AB.
  Åtgärdsvalsstudie Bergslagspendeln - Dalarna och Västmanlands län2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln har genomförts under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägen Bergslagspendeln mellan Ludvika och Kolbäck samt anslutande del av Mälarbanan Kolbäck-Västerås. Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att beskriva Bergslagspendelns framtida funktion på kort och lång sikt utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv samt identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå denna funktion. Tidshorisonten för studien har varit 2030 med utblick mot 2050. Behov och brister har analyserats utifrån fyrstegsprincipen och ett transportslagsövergripande synsätt. Resultatet från åtgärdsvalsstudien består av ett planeringsunderlag i form av åtgärder som kan genomföras med olika tidshorisonter. Vissa åtgärder kan genomföras relativt omgående medan andra åtgärder kan genomföras på längre sikt där 2030 utgör ett kort perspektiv medan 2050 utgör det längre tidsperspektivet i studien. Åtgärderna förväntas bidra till att utveckla och förbättra dagens situation samt möta framtida behov. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering, Länsstyrelsen i Västmanlands läns och Region Dalarnas prioriteringar i länsplanerna för den regionala transportinfrastrukturen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 29. Bystedt, Håkan
  et al.
  Roberg, Clas
  Swedish Transport Administration.
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster: Underlag till delredovisning av regeringsuppdrag mobilitet som en tjänst2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förstudien ska undersöka möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster

  Download full text (pdf)
  Förstudie Gemensam åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 30. Bårström, Sven-Olof
  et al.
  Granbom, Pelle
  Den svenska järnvägen2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken "Den svenska järnvägen" är en aktuell (2012) presentation av järnvägen i Sverige. Den kan användas som lärobok, uppslagsbok eller allmän orientering för den som vill veta mer om hur det svenska järnvägssystemet ser ut och är avsett att fungera. Du kan ladda ner en innehållsbeskrivning så att du kan få en bättre bild av vad boken innehåller innan du beställer den.

  Download full text (pdf)
  Innehållsförteckning
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 31.
  Eklöf, Hanna
  Swedish Transport Administration.
  Grönt ljus 2030: goda exempel som ger ökad klimatnytta i närtid2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Denna rapport är en del i regeringsuppdraget och utgör ett underlag till den årliga resultatkonferens om klimat och transporter som Trafikverket ska arrangera fram till 2022. Rapporten ska framför allt beskriva möjligheter att nå klimatmål för transporter, och därför beskrivs fakta om transportsektorns klimatpåverkan endast övergripande, med hänvisning till fördjupningsunderlag.

  Download full text (pdf)
  Grönt ljus
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32.
  Eklöf, Hanna
  Swedish Transport Administration.
  Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar: ett regeringsuppdrag2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har fått ett uppdrag av regeringen om att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår att:

  • bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs de större vägarna förväntas utvecklas,
  • analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser en utbyggnad av snabbladdare längre större vägar är förknippad med,
  • analysera möjliga affärsmodeller som kan främja tillräcklig utbyggnad.
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 33.
  Ekman, Jenny
  et al.
  Kreera.
  Sandström, Johanna
  Kreera.
  Thorén, Yvonne
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie E18/E45 Stråket genom Grums2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport beskriver åtgärdsvalsstudien för stråket E18 och E45 genom Värmländska Grums. Stråket är en del av ett större perspektiv, bland annat utgör det ett tungt godsstråk med en hög andel gods som förflyttas utmed vägen från Värmland och söder ut mot Göteborgs hamn. Industrin i området expanderar kraftigt, den gemensamma nämnaren är skogs- och pappersindustrin. Detta ger ett högt tryck på den infrastruktur som leder in till och förbi de stora industrierna. Syftet med studien har varit att identifiera smarta, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder som håller för en utveckling i ett 2040-perspektiv. Åtgärdsförslagen föreslås ligga till grund för nationell, regional, kommunal och privat planering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 34. Ekström, Daniel
  Kommunikationsprotokoll inom ITS2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vägverkets uppgift är att utveckla och upprätthålla en långsiktig hållbar och samhällsekonomisk effektiv transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Inom området ITS används i dagsläget en mängd olika kommunikationsprotokoll och internationellt finns ett antal kommunikationsstandarder tillgängliga. Kunskapen om dessa är begränsad och hittills har Vägverket ej ställt några direkta krav på kommunikationsprotokoll vid upphandlingar av systemlösningar utan accepterat vad leverantören erbjudit. Detta är något som Vägverket vill ändra på, samtidigt som trenden går mot öppna kommunikationsprotokoll bland tillverkare och leverantörer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35. Elmqvist, Anna-Lena
  et al.
  Berggren, Ulrik
  Framsyn 3: studie av förutsättningar för vidareutveckling av ett ledsagningssystem för synskadade2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapport från en förstudie som svarar på ett antal frågor, bl.a. vilka tekniska möjligheter idag finns för framtagande av ett ledsagnings och navigeringssystem för synskadade. Hur ser marknaden ut? Finns det någon/några potetiella aktörer som vill ta över driften av en sådan tjänst?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36. Elvingson, Per
  Kan vi köpa det vi vill ha?2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kan vi köpa det vi vill ha? Kartläggning av bränslesnåla modellvarianter av de vanligaste bilmodellerna och möjligheten att få dessa med viss extrautrustning i Sverige och andra EU-länder

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 37.
  Engström, Emma
  ÅF Infrastructure AB.
  Åtgärdsvalsstudie väg 282, Uppsala – Almunge2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stråket mellan Uppsala och Almunge är utpekat som ett utbyggnadsstråk i Uppsala kommuns översiktsplan och som ett lokalt stråk i målbild 2030. De problem som har identifierats i stråket handlar huvudsakligen om bristande tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet för olika trafikslag. Dessa problem kommer att växa i och med det ökade resandet när fler personer bor och verkar i stråket. Bristbeskrivningen baseras i huvudsak på information som har delgivits av föreningar och organisationer som är verksamma i stråket i samband med dialogmöte 1 samt brister som har identifierats i tidigare planeringsunderlag och i inkomna synpunkter till Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att med utgångspunkt från den planerade bebyggelseutvecklingen längs väg 282, mellan E4:an och Almunge, och de utpekade bristerna avseende trafiksäkerhet, till- gänglighet och framkomlighet i länsplanen, analysera hur stråket längs väg 282 ska utvecklas så att behovet av hållbara resor kan tillgodoses. De mål som har satts upp för att lösa identifierade brister och problem baseras på de transport- politiska, regionala och kommunala målen. De baseras även på de brister som rör trafiksäkerhet och framkomlighet som har pekats ut i länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (Region- förbundet Uppsala län, 2013).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 38.
  Engström, Emma
  et al.
  ÅF Infrastructure AB.
  Eveby, Sanna
  ÅF Infrastructure AB.
  Ståldal, Göran
  ÅF Infrastructure AB.
  Inventering av busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 i Nynäshamns och Botkyrka kommun2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under arbetet med Åtgärdsvalsstudie Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund i Nynäshamns och Botkyrka kommun har behov av att få en sammanhållen bild av sträckans busshållplatser uppkommit. I SLL Trafikförvaltningens stomnätsstrategi föreslås en stombusslinje trafikera sträckan, vilket ytterligare aktualiserar behovet av att busshållplatserna utgör en god miljö för resenärer att uppehålla vid. Med hjälp av bedömningsmodellen Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd (Trafikverket 2010) har busshållplatser utmed väg 225 samt del av väg 540 och 542 i Nynäshamns och Botkyrka kommun inventerats.

  Se också: Åtgärdsvalsstudie - Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund, publikation 2014:142. (Länk till höger.)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 39.
  Envall, Pelle
  Trafikutredningsbyrån.
  Carriage of cycles on board trains: opportunities and difficulties2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This R&D project has investigated why train passengers take cycles with them on board the train. The study looks at the attitudes of train passengers towards the carriage of cycles, the experience of train personnel when it comes to transporting cycles and different types of services for the carriage of cycles that are offered in other countries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Envall, Pelle
  et al.
  Trafikutredningsbyrån.
  Backelin, David
  Koucky & Partners AB.
  Koucky, Michael
  Cykel på tåg: möjligheter och svårigheter2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta forsknings- och utvecklingsprojekt har undersökt varför tågresenärer tar med sig cykel på tåg. Studien omfattar tågresenarenas inställning till cykeltransport, ombordpersonalens erfarenheter av cykeltransport och internationella koncept för cykeltransporttjänster på tåg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 41.
  Eriksson, Ann-Charlotte
  Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie- tillgänglighet Skövde2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I takt med att Skövde växer som regioncentra där trafiktrycket ökar både inom staden och till/från staden har behovet av att specifikt studera tillgängligheten inom, till och från Skövde tätort aktualiserats. Arbetet har genomförts enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier och gjorts gemensamt av Skövde kommun och Trafikverket eftersom åtgärder på det lokala vägnätet påverkar det statliga väg- och järnvägsnätet och vice versa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 42.
  Eriksson, Ann-Charlotte
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Dahlstrand, Alice
  Swedish Transport Administration.
  Schillander, Per
  Swedish Transport Administration. Swedish Transport Administration.
  Åtgärdsvalsstudie, väg 26 Halmstad - Kristinehamn2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna åtgärdsvalsstudie omfattar den södra halvan av väg 26 – den 363 km långa sträckan Halmstad - Kristinehamn. Vägen har viktiga funktioner i det lokala perspektivet, men även betydelse för näringslivet i ett regionalt perspektiv. Studien utmynnar i rekommendationer om en lång rad mindre till måttligt stora åtgärder samt en mötesfri väg Halmstad - Oskarström.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Eriksson, Per
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Frank, Jon
  Swedish Transport Administration.
  Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys: Trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och statistik, styrmedel och fördelning samt för trafik- och transportprognoser2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här presenteras Trafikverkets trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller och verktyg – för analys av samhällsekonomi, transportkapacitet, effektsamband och statistik, styrmedel och fördelning samt för trafik- och transportprognoser.

  Planen är en uppdatering av den utvecklingsplan som Trafikverket tog fram 2019. Den ursprungliga versionen togs fram 2016 och beslutades av Trafikverkets generaldirektör. Utvecklingsplanen är framför allt kopplad till Trafikverkets FOI-portfölj Planera, som har till syfte att skapa effektivare planeringsprocesser för utveckling av transportsystemet för en hållbar utveckling av samhället. Projektförslagen i planen ska ses som ett underlag för sådana prioriteringar och inte som att Trafikverket har tagit ställning till exakt vilka förslag som ska genomföras. Det kan finnas utvecklingsidéer som inte nämns i denna rapport, men som kommer att vara möjliga i framtiden. Trafikverket välkomnar sådana nya idéer och projektförslag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 44.
  Eriksson, Torbjörn
  Ipsos.
  Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-20122009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syfte med Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-2012 är att Vägverket, Banverket, THM i regionen samt regionens Buss- och Tågoperatörer åren 2009 2012 ska: Ha en gemensam målbild över vad som skall uppnås i regionen, Arbeta utifrån gemensamma strategier, Prioritera och beskriva insatsområden och aktiviteter, Klargöra de olika organisationernas roller och ansvar i de framtida aktiviteterna

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 45.
  Eveby, Sanna
  ÅF Infrastructure AB.
  Åtgärdsvalsstudie östra infarten till Nyköping2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för området runt Östra infarten till Nyköping. Vi har gjort det i samarbete med Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland Östra infarten till Nyköping är en av stadens viktigaste infartsleder och de anslutande vägarna till och från E4:an har stor betydelse för både lokala och regionala resor. Områdets huvudproblematik är:

  • Vägnätet runt handelsplatserna, på vardera sidan om motorvägen, har inte kapacitet att hantera all trafik under rusningstid. • E4:an utgör en barriär mellan de båda sidorna om handelsområdet och närliggande bostäder vilket försvårar framkomligheten mellan norra och södra sidan för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. • Trafikplatsens av- och påfarter inte är optimalt utformade.

  Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att skapa underlag för prioritering och val av åtgärder för effektiva lokala och regionala resor och transporter i och kring östra infartsområdet i Nyköping. Studien ska även säkerställa effektiva resor och transporter förbi Nyköping på E4. Utöver detta ska åtgärdsvalsstudien inventera infrastrukturens möjligheter att bidra till förbättrad tillgänglighet i området, utifrån nuvarande och framtida behov. Åtgärdsvalsstudien är ett underlag för en fortsatt dialog och vidare överenskommelse mellan Regionförbundet Sörmland, Trafikverket och Nyköpings kommun. Steget därefter är att starta en formell planeringsprocess med vägplan och eventuella detaljplaner för föreslagna åtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 46. Falkmer, Torbjörn
  et al.
  Falkmer, Marita
  Girdler, Sonya
  Shared space och kognitiva funktionsnedsättningar2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var således att undersöka visuella avsökningsstrategier hos fotgängare med intellektuell funktionsnedsättning och AST i en Shared space samt hur de uppfattade denna trafikmiljö i jämförelse med - och i kontrast till - fotgängare utan någon funktionsnedsättning. Som kontrollmiljö användes ett icke ljusreglerat övergångställe. Studien hade också till uppgift att avge rekommendationer avseende fortsatt utbyggnad av Shared spaces utifrån dessa specifika användargruppers perspektiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 47. Folkesson, Johan
  Åsarnas bygata: Från Europaväg till gata i fyra steg2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vårt land är fullt av samhällen där större vägar eller järnvägar korsar platser med lokala karaktärer och särintressen. Den här broschyren sammanfattar arbetet med en pilotstudie som syftade till att samordna kommunal planering, initiativ från platsens invånare, regionala utvecklingsplaner och nationell utveckling av infrastruktur. Projektet utgår från gestaltningen av en passage genom byn Åsarna i Bergs kommun, Jämtland. Gestaltningsprocessen går däremot att använda på andra platser i Sverige där det nationella och lokala perspektivet möts i en gemensam gestaltad livsmiljö. 

  Hela modellen finns beskriven i Trafikverkets publikation Åsarnas bygata – form och funktion (2017:205).

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 48. Folkesson, Johan
  et al.
  Johansson, Roger
  Åsarnas bygata2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Byn Åsarna i Bergs kommun i södra Jämtland är alldeles unik och samtidigt helt alldaglig. För en tillfällig besökare ser samhället ut ungefär som andra i Norrlands inland. Möjligen präglas bymiljön lite extra av infrastruktur. Både Inlandsbanan och Europaväg 45 är påtagliga stråk genom samhället. Trafikverket har sedan några år prövat idén att samordna planeringen lokalt med infrastrukturens utveckling. Med en aktiv dialog har många intressen fått komma till tals i diskussionerna. Mycket har handlat om balansen mellan bybornas och lokalsamhällets behov å ena sidan, och Europavägens och Inlandsbanans funktioner å den andra. Hur kan transportsystemet utformas så att det aktivt stödjer en önskad samhällsutveckling? Och det med hänsyn till egenskaper som trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan samt drift- och underhållsaspekter?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 49.
  Fredricsson, Christian
  Trivector.
  Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden: En översyn av planeringsläget2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsplaneringen har gått från att ha styrts av ett tydligt beslutsmandat för offentliga aktörer till ett läge där en mångfald av parter på flera nivåer samordnas, ofta genom nätverk. Det ställer krav på planmyndigheterna, inte minst på Trafikverket, att anpassa sina arbetssätt till en ny form av samverkande planering. Den här rapporten redogör för de senaste årens utveckling, diskuterar olika former av samverkansprocesser samt belyser viktiga frågeställningar och utmaningar kopplat till Trafikverkets samverkan med andra aktörer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 50. Friberg, Fredrik
  Lugnare arbete på väg.: Internationell utblick för säkrare vägarbeten med inriktning mot olycksanalys och nya metoder för trafiksäkra hastigheter.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att arbeta på och invid vägen är ett utsatt arbete och vägarbeten anses vara särskilt utsatta för olyckor. Många arbetare upplever oro och otrygghet på jobbet. Ett problem som framhävs särskilt - både enligt analyser av olycksstatistik och av arbetarna själva - är för höga hatigheter hos trafikanter. Syften med Lugnare arbete på väg har varit att kartlägga tekniska, trafiksäkerhetshöjande lösningar vid vägarbetsplatser inom några europeiska länder och eventuellt jämföra utförda utvärderingar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
1234567 1 - 50 of 1555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.35.10