Change search
Refine search result
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Jägerbrand, Annika K.
  Jönköping University, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Karlborg, Henrik
  The County Administrative Board of Norrbotten.
  Remibar: Evaluation of Migration Barriers Remediated as part of Remibar2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of the LIFE project Remibar, 304 culverts or dams (also called objects) that constituted migration barriers for aquatic organisms and otters in the Counties of Norrbotten and Västerbotten have been removed or rebuilt. These migration barriers were located in five project areas in five river systems that were part of the EU Natura2000 network. In the County of Norrbotten, the areas included in the project were the Ängesån project area (part of the Torne River drainage basin), the Råneälven project area (part of the Råne River drainage basin) and the Varjisån project area (part of the Pite River drainage basin). In the County of Västerbotten the Sävarån and Lögdeälven project areas encompassed the Sävar River and the Lögde River drainage basins.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3.
  Kemi, Niklas
  et al.
  Swedish Transport Administration.
  Nilsson, Torbjörn
  Swedish Transport Administration.
  Remibar: Evaluation of mitigation measures for otter in the Remibar project2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of the Remibar project, eleven underpasses for medium-sized animals were built under roads: five dry banks, three dry culverts, two ledges, and one fence. To assess whether the underpasses were functional, the underpasses and the movements of animals in the vicinity were monitored through animal tracking in wintertime and camera surveillance during part of the bare ground season. The follow-up was carried out over a two-year period.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Kestrup, Åsa
  Länsstyrelsen i Norrbottens län.
  Remibar: Fria vandringsvägar och effekten på konnektiviteten: Utvärdering av åtgärder inom Remibar2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet Remibar (Remediation of Migratory Barriers in Streams) har varit att åtgärda 304 vandringshinder i fem projektområden i lika många avrinningsområden i Norrbottens och Västerbottens län. De fem avrinningsområdena är Natura 2000-områden och skyddade enligt Habitatdirektivet. I Norrbotten ingick följande projektområden: Ängesån (del av Kalixälvens avrinningsområde), Råneälven (större delen av Råneälvens avrinningsområde) och Varjisån (del av Piteälvens avrinningsområde). I Västerbotten ingick Sävarån och Lögdeälvens avrinningsområden. Remibar startade 2011 och avslutades 2016. Det finansierades av EUkommissionen genom Life+ programmet som är EUs miljöfond.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5.
  Kestrup, Åsa
  The County Administrative Board of Norrbotten.
  Remibar: The Impact of Migration Barrier Removal on Connectivity: Evaluation of Remibar2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the Remibar (Remediation of Migratory Barriers in Streams) project has been to remove 304 migration barriers in five project areas in as many river systems in the counties of Norrbotten and Västerbotten in northern Sweden. The five river systems are protected under the Natura 2000 Habitats Directive. In Norrbotten, the project areas were: Ängesån (part of the Kalix River system), Råneälven (most of the Råne River system), and Varjisån (part of the Pite River system). In Västerbotten, the two project areas Sävarån and Lögdeälven each encompassed one river system, i.e., the Sävar River and Lögde River systems. The Remibar project started in 2011 and was completed in 2016. It was financed by the EU Commission through the Life+ programme, which is an EU environmental fund.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Kestrup, Åsa
  et al.
  The County Administrative Board of Norrbotten.
  Perä, Sofia
  The County Administrative Board of Norrbotten.
  Remibar: After LIFE-plan2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the Remibar LIFE project (Remediation of Migratory Barriers in Streams) was to increase the connectivity in five river systems in the very north of Sweden, in the counties of Norrbotten and Västerbotten

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 7.
  Schönfeldt, Ida
  Swedish Transport Administration.
  Remediation of migratory barriers (ReMiBar) in Nordic/fennoscandian watercourses: Final Report Covering the project activities from 01/09/2011 to 2016/12/312017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of the project is to minimise migratory barriers in five larger water systems in the northern part of Sweden where road crossings and dams have been some of the causes of decreasing populations of the targeted species. Through these actions where barriers can be removed there is a potential for lastingly improving and securing the biodiversity in the selected water systems for the targeted species and several associated species. The (favourable) conservation status of the Natura 2000 habitats and species will be improved or maintained through increased connectivity. The habitats and species involved within the project are: · Fennoscandian natural rivers (3210) · Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation (3260) · Freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) (1029) · Atlantic salmon (Salmo salar) (1106) · Otter (Lutra lutra) (1355) · Bullhead (Cottus gobio) (1163) The projects sites are within these Natura 2000 sites: · Råneälven SE0820431 (project site Råneälven) · Piteälven SE0820434 (project site Varjisån) · Torne och Kalix älvsystem SE0820430 (project site Ängesån) · Lögdeälven SE0810433 (project site Lögdeälven) · Sävarån SE0810436 (project site Sävarån)

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Schönfeldt, Ida
  Swedish Transport Administration.
  Remibar: fria vandringsvägar i vattendrag: Layman’s Report2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Remibar är ett projekt som har åtgärdat vandringshindrande trummor och dammar i vattendrag i Norrbotten och Västerbotten. Målet har varit att skapa fria vandringsvägar i fem vattensystemen för att gynna vattenlevande djur som behöver kunna förflytta sig mellan lekområden, uppväxtområden och för att kunna hitta mat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Schönfeldt, Ida
  Swedish Transport Administration.
  Remibar: Remediation of migratory barriers in streams: Layman’s Report2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Remibar is a project with the objective to remediate culverts and dams in the counties of Norrbotten and Västerbotten that constitute migration barriers in streams. The goal has been to create open migration routes in five river systems to benefit aquatic animals that must be able to move between reproductive sites, nursery areas, and feeding areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Ekologisk kompensation: sammanställning från två nationella konferenser2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag sker en ständig utarmning av landskapets värden. Den nedåtgående trenden är ett resultat av att många exploateringsprojekt resulterar i en återstående skada. Kompensation är ett av få verktyg som kan leda till att skadan gottgörs och kan därigenom leda till att denna nedåtgående trend hejdas och vänds.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 11.
  Groddjur och vägar2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Checklista för säkra grodpassager samt beskrivning av problemet vägar och grodor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 12.
  Nya vägar för uttern2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att tänka efter före och bygga smart så går det att skapa vägar som är uttervänliga. Det handlar om att veta vilken typ av passager och miljöer som uttern trivs bäst med. I foldern sammanfattas vad man bör tänka på vid planering av och byggande av vägar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 13.
  Remibar: fria vandringsvägar i vattendrag2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Norrbotten och Västerbotten pågår projektet Remibar vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Åtgärderna ska genomföras i fem huvudvattenområden; tre av vattenområdena ligger i Norrbotten; Råneälven, Varjisån och Ängesån och två finns i Västerbotten; Lögdeälven och Sävarån. I Norrbotten kommer åtgärder att utföras i 24 objekt inom Ängesåns avrinningsområde, 49 objekt i Råneälven och 47 objekt i Varjisån. De flesta insatser i Norrbotten är byte av fellagda vägtrummor som i dagsläget utgör vandringshinder. I Västerbotten planeras inom Sävaråns avrinningsområde åtgärd av 75 vägtrummor. Inom Lögdeälvens avrinningsområde kommer 66 vägtrummor och 13 dammar att åtgärdas. Totalt kommer projektet att förbättra vandringsvägarna för fisk och andra vattenlevande djur på 304 platser i Norrbotten och Västerbotten. Utterpassager kommer också att byggas vid en del broar i båda länen. En viktig del i projektet är informationsspridning. Genom informationsmaterial, möten och demonstrationsplatser vill vi sprida kunskap om hur man kan förhindra att vandringshinder uppstår i vattenområden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Remibar: Remediation of Migratory Barriers in streams2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In the counties of Norrbotten and Västerbotten, a project called Remibar is under way, which aims to remove migration barriers for fish and other aquatic animals. Measures will be implemented in five main water catchments, three of which are situated in the county of Norrbotten (river Råneälven, river Varjisån and river Ängesån), and two of which are in located in the county of Västerbotten (river Lögdeälven and river Sävarån).

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15.
  Temablad Natur: Biotopvård i vattendrag2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Många vattendrag är påverkade avmänniskan, till exempel längs med vägar och järnvägar eller vid broar. De naturliga strukturerna i vattnet som skapas av stenar, block och trädstammar, har rensats bort. Biflöden har stängts av och vattenfåror har kanaliserats. Viktiga områden för vattendragens ekologi och för fiskars fortplantning har därmed förstörts eller försämrats. Med restaureringar kan man dock återställa vattendragens biologiska funktioner. I detta temablad finns instruktioner för var det är lämpligt att skapa och återställa dessa miljöer samt hur dessa restaurerade vattendrag bör utformas, för att skapa största möjliga nytta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 16.
  Temablad Natur: Bon i brinkar och branter2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För många fågelarter är bristen på lämpliga boplatser en begränsning som gör att områden som i övrigt skulle kunna fungera som häckningslokaler inte nyttjas. Både backsvalor och kungsfiskare är minskande eller ovanliga arter som vanligtvis gräver sina bon i tvära strandbrinkar eller andra sandiga eller grusiga branter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 17.
  Temablad Natur: Död ved2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En god förekomst av död ved i landskapet är en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en hög biologisk mångfald i Sverige. Anledningen är att tusentals arter, främst insekter, mossor, lavar och svampar, är beroende av död ved för sin överlevnad. Man kan därför säga att veden sjuder av liv, ofta under lång tid, trots att veden är helt död.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 18.
  Temablad Natur: Ekologisk anpassning av trumma eller rörbro2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trafikverket bygger vägar och järnvägar som bland annat passerar mindre vattendrag som är viktiga livsmiljöer och transportvägar för djur och växter. Med mindre vattendrag menar vi där medelvattenflödet är upp till 1 m3/s. Syftet med detta temablad är att vägleda vid val av lösning så att ekologiskt anpassade trummor, rörbroar och liknande konstruktioner planeras och byggs. I temablad ”Biotopvård i vattendrag” beskrivs hur restaureringar i vattendrag bör utformas för att skapa största möjliga nytta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 19.
  Temablad Natur: Faunapassager för utter och medelstora däggdjur2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Där en väg eller en bana korsar ett vattendrag uppstår en unik möjlighet att leda djurlivet under vägbanan/banvallen så att kollisionsrisker undviks. Platsen passar bra eftersom många arter regelbundet rör sig längs med vattendrag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 20.
  Temablad Natur: Fåglar och genomsiktliga skärmar2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En av de största dödsorsakerna för fåglar som människan är orsak till är att fåglar flyger på genomsiktliga eller reflekterande skärmar av glas eller plast. Detta temablad beskriver olika sätta att utforma bullerskärmar i genomsiktligt material för att minska risken att fåglar förolyckas.Utformningsprinciperna kan även användas för busskurer och andra glasytor i offentliga miljöer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 21.
  Temablad Natur: Groddjur2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Groddjur kan drabbas hårt av vägar och järnvägar då de dels utgör barriärer i landskapet, dels innebär hög dödlighet och dels kan förstöra viktiga livsmiljöer för groddjur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 22.
  Temablad Natur: Holkar för fåglar och fladdermöss2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För många fågelarter är bristen på lämpliga boplatser en begränsning som gör att områden som i övrigt skulle kunna fungera som häckningslokaler inte nyttjas. Genom att sätta upp holkar vid mindre trafikerade vägar och järnvägar kan man med relativt enkla åtgärder bidra till att stärka populationerna av olika fåglar.

  Utgåva 3, mars 2022

  Download full text (pdf)
  Holkar för fåglar och fladdermöss
  Download (jpg)
  Omslagsbild
 • 23.
  Temablad Natur: Sandmiljöer2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varma och solbelysta sand- och grusmarker är särskilt artrika miljöer. Här finns en stor mångfald av fåglar, insekter, kärlväxter, grod- och kräldjur, mossor och spindlar. Riktade naturvårdsåtgärder i infrastrukturmiljöer skapar mer livsmiljö för dessa arter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 24.
  Temablad Natur: Viltanpassning av befintliga broar2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Viltanpassning av broar och portar som primärt är avsedda för småvägar eller gång- och cykeltrafik kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska barriäreffekterna av den befintliga infrastrukturen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 25.
  Trummor: naturens väg under vägar och järnvägar2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Sverige finns det cirka 425 000 km vägar, drygt 16 500 km järnväg och cirka 527 000 km vattendrag. Trafiken korsar vattendragen på otaliga ställen. Idag är varannan till var tredje trumma fellagd och utgör ett hinder för djuren i vattendragen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
 • 26.
  Uttrar och vägar2006Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vägtrafiken utgör i dag den enskilt största dödsorsaken för utter. Erfarenhet från olika typer av utterpassager beskrivs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (jpg)
  Omslagsbild
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf