Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Nyholm, Sofia
  et al.
  Stålheden, Agneta
  Uppenberg, Stefan
  Slutrapport Hållbarhetsdeklarering infrastruktur, fas tre - farliga ämnen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att mäta och följa upp aspekten farliga ämnen är en förutsättning för att 41058 välinformerade beslut och för att säkerställa att farliga ämnen inte byggs in i infrastrukturen. Det är också en led i arbetet med att tillämpa ett aktivt produktval och öka takten i substitutionsarbetet. Byggprodukter är en prioriterad varugrupp där insatser krävs omgående för att minimera riskerna för hälsa och miljö1. Mätning och uppföljning ger också en överblick av utvecklingen samt en möjlighet att ta fram indikatorer som beskriver anläggningen ur aspekten farliga ämnen, vilket också kan nyttjas för en säker hantering vid drift och underhåll. Informationen som genereras kan även användas till att ta fram och leverera uppföljning av bidraget till miljökvalitetsmål. Hållbarhetsdeklareringen avser också att bidra med en ökad kunskap om vart farliga ämnen byggs in och vilka farliga ämnen det handlar om samt att sprida kunskapen. Inom ramen för detta delprojekt, Farliga ämnen, har förslag på en arbetsmetodik tagits fram vilken innebär att kemikaliekalkyler som mäter aspekten farliga ämnen upprättas i olika skeden. Arbetsmetodiken följer den metodik som används vid upprättande av klimatkalkyler inom Trafikverket. Arbetsmetodiken ansluter också till Trafikverkets befintliga arbetssätt för kemiska produkter, material och varor. Vidareutveckling av modellen innebär i ett första steg att testa de framtagna metoderna i ett antal pilotprojekt för att utvärdera, anpassa och utveckla funktionaliteten. I nästa steg utreds hur framtagna prestandamått kan användas för att styra val av produkter i tidigare skeden i investeraprocessen.

  Download full text (pdf)
  Slutrapport Hållbarhetsdeklarering infrastruktur, fas tre - farliga ämnen
 • 2.
  Sederholm, Bror
  et al.
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Corrosion protection of building structures.
  Trägårdh, Jan
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), CBI Betonginstitutet.
  Ahlström, Johan
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), Corrosion protection of building structures.
  Boubitsas, Dimitrios
  RISE - Research Institutes of Sweden (2017-2019), CBI Betonginstitutet.
  Luping, Tang
  Chalmers University of Technology, Sweden.
  Ny provningsmetodik för bestämning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport omfattar slutrapporteringen av forskningsprojektet - Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong – Underlag till LCA och livslängdsbedömning. I rapporten redovisas resultat från elektrokemiska undersökningar utförda på laboratorium och korrosionsprovningar i fält. Undersökningarna har genomförts av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet (väst och öst) samt Chalmers. Projektets mål har varit att genom en nationell samling av expertis ta fram en ny provningsmetodik som på ett enkelt och tillämpbart sätt ska utvärdera olika bindemedels korrosionsskyddande förmåga i betong. I denna undersökning har framför allt tiden till initiering av korrosion (gropfrätning) från det att kloriderna har nått stålytan och tills gropfrätning har initieras på stålytan undersökts. Tre olika accelererade elektrokemiska mätmetoder har använts och jämförts:

   Potentiostatisk mätmetod

   Potentiodynamisk mätmetod

   Galvanostatisk mätmetod

  Den framtagna provningsmetodiken med framställning av provkroppar har visat sig fungera väl. För att minska spridningen är det emellertid viktigt att använda en homogen och rengjord stålyta utan glödskal. Glödskalet avlägsnas lämpligast genom slipning eftersom betning kan bygga upp ett passivskikt på stålytan. För att undvika att betongrester fastnar på stålytan ska släta provstänger användas.

  Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från laboratorie- och fältmätningarna samt analyser av bindemedlens korrosionskänslighet genom TG- och XRD-analyser visade att denna kombination av mätningar ger ett bra verktyg att bedöma den korrosionsskyddande förmågan hos olika bindemedel. En sammanställning av rangordningen för bindemedlens korrosionsskyddande förmåga redovisas i tabellen nedan.

  Den korrosionsskyddande förmågan hos de undersökta bindemedlen rangordnas från en sammanvägning av de olika provningsmetoderna:

   bra < 1,5 och

   1,5 ≥mindre bra ≤2,5 och

   dåligt > 2,5.

  Som rangordningen visar i tabellen så har bindemedel med slagg och portlandcement med hög C 3A en bra korrosionsskyddande förmåga. Detta beror till största delen på kapaciteten att bilda Friedels salt från monosulfat under härdningsprocessen. Bindemedel som har en låg korrosionsskyddande förmåga har ett lågt C3A-innehåll och en inblandning av flygaska och/eller silika. Det medför dessutom en utspädningseffekt på förmågan att bilda Friedels salt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Vägledning förvaring och hantering av  kemiska produkter: Framtagen för Trafikverkets entreprenörer2022Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Som entreprenör ansvarar du för att gällande lagar och regler kring förvaring och hantering följs. Denna broschyr är framtagen som en vägledning för entreprenörer som arbetar inom ett Trafikverks­projekt för att bidra till att förvaring och hantering av kemiska produkter sker på ett säkert sätt ur miljö­ och arbetsmiljösynpunkt. Observera att projektspecifika krav om förvaring och hantering kan förekomma och sträcka sig utöver denna vägledning. 

  Det är viktigt att regelbundet bedöma riskerna med den hantering som sker och ha en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All per­sonal behöver få samma information och vara medvetna om risker och hur hantering och förvaring ska ske.

  Download full text (pdf)
  Vägledning förvaring och hantering av kemiska produkter
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf