Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (3 of 3) Show all publications
Asplund, D. & Pyddoke, R. (2019). Optimal pricing of car use in a small city: a case study of Uppsala. Stockholm: VTI
Open this publication in new window or tab >>Optimal pricing of car use in a small city: a case study of Uppsala
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Studies of cities which successfully have shifted mode choice from car to more sustainable modes, suggest that coordinated packages of mutually reinforcing policy instruments are needed. Congestion charges and parking fees can be important parts of such packages. This paper aims to examine the introduction of welfare optimal congestion charges and parking fees in a model calibrated to Uppsala, a small city in Sweden. The results suggest that welfare optimal congestion charges in Uppsala are as high as EUR 3.0 in the peak hours and EUR 1.5 in the off-peak. In a rough cost-benefit analysis it is shown that the introduction of congestion charges in Uppsala are welfare improving if operating costs of congestion charges are proportional to city population size (compared to Gothenburg). The model can be used to assess when it is worthwhile to introduce congestion pricing.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VTI, 2019. p. 43
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Economics Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5579 (URN)
Projects
Modell för policy- och styrmedelsanalyser i städer
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2018/26213
Available from: 2022-10-05 Created: 2022-10-05 Last updated: 2022-10-05
Asplund, D. (2018). Discounting transport infrastructure investments. Stockholm: VTI
Open this publication in new window or tab >>Discounting transport infrastructure investments
2018 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The main aim of the study is to advice the Swedish national guidelines on cost-benefit analysis (CBA) of transport infrastructure investments, ASEK about the appropriate set of discount-rates (currently 3.5% for all investments). To this end, first a literature review with a theoretical focus along with some new perspectives are provided. Second the conclusions are applied to Swedish infrastructure transport CBA, using the current proposition of a new HSR line as a case. Based on empirical research concerning parameter values new discount rates are estimated, and sensitivity analysis performed. The best estimate of the social discount rate in the present study, for land transport infrastructure investment in Sweden, is about 5.1%.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: VTI, 2018. p. 41
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
National Category
Economics Infrastructure Engineering
Research subject
FOI-portföljer, Planera
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-5544 (URN)
Projects
Diskontering av restidsnyttor, trafiksäkerhet och koldioxid
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2017/18025
Available from: 2022-10-03 Created: 2022-10-03 Last updated: 2022-10-03
Asplund, D. & Westin, J. (2017). Modellering av slingor inom sjötransporter. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Open this publication in new window or tab >>Modellering av slingor inom sjötransporter
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Modelling sea transport loops
Abstract [sv]

Den svenska nationella godstransportmodellen Samgods simulerar logistikbeslut på en disaggregerad företagsnivå. En för sjöfarten viktig modellbegränsning är att all linjetrafik modelleras med endast två noder, det vill säga varje fartyg antas enbart köra fram och tillbaka mellan en start- och en målpunkt. I verkligheten kör ofta godsfartyg i slingor mellan olika hamnar för att på ett bättre sätt utnyttja sjöfartens skalfördelar. Syftet med denna rapport är att analysera effekten av att i en transportmodell av Samgodstyp tillåta fartygsoperatörer att utöver direkta rutter mellan två hamnar, även utnyttja mer komplexa transportslingor till sjöss och genom detta samlasta varor mellan flera olika hamnar på samma fartyg. Detta görs genom att utveckla en ny (fristående) modell för godstransporter med linjefartyg, kallad LIFREM (Loops Including FREight Model). Denna modell kalibreras för en fallstudie som utgår ifrån export av vissa skogsprodukter från Norrland via Östersjön och Nordsjön. Resultaten visar att då vi inför fördefinierade slingor så minskar totala logistikkostnader med ca 10 % och då vi tillåter fartygsoperatören att fritt välja slingor så minskar de med hela 21 %, och då har vi inte inkluderat möjliga vinster av att utnyttja kapaciteten på tillbakaresan för returtransporter (som i verkligheten är betydande). Detta visar att modellering av slingor är betydelsefullt för att kunna spegla sjöfartens konkurrenskraft gentemot de andra trafikslagen på ett verklighetstroget vis. Detta bekräftas också av det faktum att andelen sjöfart går upp med 2–4 % i LIFREM då slingor tillåts.

Abstract [en]

The Swedish national freight transport model system Samgods is a freight model that simulates logistics decision at a disaggregated firm-to-firm level. The model calculates total annual transport demand in Sweden for all transport modes based on a deterministic cost minimization approach. The model cannot consolidate commodities of different commodity types in the same vessel, train or truck and can only simulate vessels using direct routes between two ports. This implies that many of the features of sea transport such as utilizing larger vessels and building loops to consolidate goods from different ports is not possible in the current Samgods version. In this paper, we analyze the effect of removing restrictions in sea transportation especially by allowing the ship operators to construct and utilize loops. In the new model, LIFREM (Loops Including FREight Model), the shippers’ choice of sea transport routes is modelled as a mixed integer linear programming optimization problem. In doing so, we make use of a case study on sea transport of forest products from Northern Sweden to Western Europe. The results show that allowing predefined loops decreases total logistic cost by 10% and allowing the shipper to freely select loops decreases the cost by 21%. These results show that modelling of loops is important in order to realistically represent the attractiveness of the sea transport mode. This is also confirmed by the fact that the sea mode share increases by 2–4% in LIFREM when loops are allowed.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2017. p. 36
Series
Trafikverkets forskningsportföljer
Keywords
Freight transport, Forecast, Model (not math), Calculation, Estimation, Method, Maritime transport, Route (itinerary), Trip chain
National Category
Transport Systems and Logistics
Research subject
FOI-portföljer, Äldre portföljer
Identifiers
urn:nbn:se:trafikverket:diva-6011 (URN)
Projects
Sjötransporter i modell och verklighet – betydelsen av samlastning, skalfördelar, frekvens, hastighet, lastbärare och slingor
Funder
Swedish Transport Administration, TRV 2015/81058
Available from: 2023-03-03 Created: 2023-03-03 Last updated: 2023-03-03
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4209-1997

Search in DiVA

Show all publications